Zpráva o činnosti sekce ZZS v 1. pololetí 2013

Sekce zdravotnických záchranných služeb pracovala s členskou základnou, uskutečnily se konzultace aktuálních problémů, řešení problémů financování ZZS, krácení dotací, dopady do odměňování (Vít Přibylík).

Sekce spolupracovala s právním oddělením OSZSP ČR na připomínkování legislativy ke vzdělávání (Vít Přibylík, Martin Vostal, Jan Zatloukal).

Sekce o své činnosti publikovala v Bulletinu i na webu OSZSP ČR (Vít Přibylík).

Sekce uspořádala mezinárodní konference za účasti kolegů ze Slovenska a Velké Británie, ve spolupráci s vedením odborového svazu a Nadací Friedricha Eberta (Vít Přibylík, Martin Vostal, Jan Zatloukal).

Činnost a komunikace mezi členy sekce probíhá převážně elektronickou cestou, fyzicky se vedení sekce sešlo 10. června 2013.

Byla projednána problematika ZO ZZS Teplice a ZO ZZS Vysočina.

ZO byly vyzvány k dodržování povinností vyplývajících ze stanov OSZSP ČR, zejména odpovědné kontrole hospodaření, plnění odvodů i evidence členů.

ZO byly vyzvány k větší publicitě činnosti OS a k následnému získávání nových členů.

ZO byly informovány o Zajišťovacím fondu, jeho možnostech i povinnostech ZO.

Členové vedení sekce Vít Přibylík a Martin Vostal se zapojili do odborného vzdělávání ČMKOS.

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 11. 2022 / 22:15

Předdůchody schválené! Děkujeme kolegům záchranářům za urputnost

V pátek 4. listopadu 2022 byla ve III. čtení schválena novela zákona o důchodovém pojištění, která obsahuje zvláštní ustanovení o důchodovém věku zdravotnických záchranářů.

Aktuality 15. 10. 2022 / 16:46

Záchranáři o předdůchodech, příplatcích i kompetencích

Po více než roce se opět sjeli na jednání na jih Moravy zástupci odborových organizací působících na záchrankách po celé republice.

Načíst další
 
Napište nám