Zpráva o činnosti sekce ZZS v 1. pololetí 2013

Sekce zdravotnických záchranných služeb pracovala s členskou základnou, uskutečnily se konzultace aktuálních problémů, řešení problémů financování ZZS, krácení dotací, dopady do odměňování (Vít Přibylík).

Sekce spolupracovala s právním oddělením OSZSP ČR na připomínkování legislativy ke vzdělávání (Vít Přibylík, Martin Vostal, Jan Zatloukal).

Sekce o své činnosti publikovala v Bulletinu i na webu OSZSP ČR (Vít Přibylík).

Sekce uspořádala mezinárodní konference za účasti kolegů ze Slovenska a Velké Británie, ve spolupráci s vedením odborového svazu a Nadací Friedricha Eberta (Vít Přibylík, Martin Vostal, Jan Zatloukal).

Činnost a komunikace mezi členy sekce probíhá převážně elektronickou cestou, fyzicky se vedení sekce sešlo 10. června 2013.

Byla projednána problematika ZO ZZS Teplice a ZO ZZS Vysočina.

ZO byly vyzvány k dodržování povinností vyplývajících ze stanov OSZSP ČR, zejména odpovědné kontrole hospodaření, plnění odvodů i evidence členů.

ZO byly vyzvány k větší publicitě činnosti OS a k následnému získávání nových členů.

ZO byly informovány o Zajišťovacím fondu, jeho možnostech i povinnostech ZO.

Členové vedení sekce Vít Přibylík a Martin Vostal se zapojili do odborného vzdělávání ČMKOS.

Podobné články

Aktuality 17. 8. 2022 / 18:58

Sekce zdravotnických záchranných služeb – plnění programu OS

Zpráva sekce zdravotnických záchranných služeb o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 26. 7. 2022 / 9:37

S MPSV jsme začali řešit výjezdy ZZS do zařízení sociálních služeb

Dne 18. července 2022 se konalo on-line jednání se zástupci MPSV k výjezdům ZZS do pobytových zařízení sociálních služeb.

Aktuality 25. 7. 2022 / 9:28

Výbor sekce sociál jednal se zástupci záchranářů a MPSV

Na jednání výboru sekce sociál dne 6. června byli přizváni také zástupci sekce ZZS a Mgr. Jan Vrbický z MPSV.

Načíst další
 
Napište nám