Zpráva o plnění programu OS od VI. sjezdu do celostátní konference dne 12. 11. 2012

Sekce zdravotnických záchranných služeb se zabývala především legislativními změnami, zejména zákonem o ZZS a také kompetencemi záchranářů v zákoně č. 96. Poskytovala pomoc jednotlivým ZO v kolektivním vyjednávání a při řešení sporů se zaměstnavatelem. Shromažďovala a poskytovala data o odměňování zaměstnanců ZZS. Byla vyvinuta maximální aktivita k prosazení sociálního programu pro záchranáře. Trvale probíhá výměna informací mezi ZO a vedení OS a naopak.

Pro členskou základnu sekce připravila několik hodnotných akcí. Každoročně se koná konference Bezpečná sanitka, která má dobrý ohlas. Daří se zařazovat atraktivní témata i lektory. S kladnou odezvou se setkala témata řízení vozidla v krizových situacích, stejně jako právní záludnosti výkonu povolání. Psychosociální péče se pomalu stává součástí péče o zaměstnance ZZS.

Sekce poskytovala poradenství v oblasti odměňování zejména v Libereckém, Jihomoravském, Ústeckém, Královéhradeckém a Plzeňském kraji. Podařilo se odvrátit návrhy pásmového odměňování.

Prostřednictvím Victoria Volksbank bylo nabídnuto členům pojištění za nadstandardních podmínek.

V oblasti legislativní bylo intenzivně připomínkováno dění okolo všech zákonů zdravotnické reformy. Zákon o ZZS byl sledován nejintenzivněji a rozsáhle připomínkován. Ze zákona byla vyřazena část sociálního programu, přesto se daří postupně prosazovat zpět jednotlivé body tohoto programu jako je další odstupné, delší dovolená. I nadále prosazujeme rehabilitační a ozdravné programy a také formu „výsluhové renty“, podobně jako u dalších složek integrovaného záchranného systému. Zákon č. 96 prochází rozsáhlou změnou a zde se podařilo vysvětlit předkladatelům problémy neuznávání praxí sester se specializací. Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků je nekonečný problém vlivem „lidové tvořivosti“ různých zájmových skupin. Stát zde postupuje nekoncepčně, což znamená trvalou kontrolu legislativního procesu.

Sekce ZZS publikovala pravidelně v Bulletinu, zejména Martin Vostal a Vít Přibylík.

Sekce ZZS navázala spolupráci se zahraničními kolegy, záchranáři ze Slovenska, Rakouska a Německa prostřednictvím Nadace Friedricha Eberta. V tomto roce jsme navázali intenzivní spolupráci s kolegy z Anglie. Mezinárodní výměna zkušeností obohacuje obě strany a přináší mnoho využitelných informací umožňujících předcházet budoucím problémům. Setkáváme se s velmi podobnými problémy, jen v různém čase.

V lednu 2012 došlo k personální změně ve vedení sekce. Lucii Čejkovou odcházející plnit mateřské povinnosti vystřídala Dana Nosovská.

Vedení sekce pracuje ve složení: Vít Přibylík – řídící sekce, Dana Nosovská, Jiří Nováček, Milan Pavlovič a Martin Vostal.

Vedení sekce komunikuje převážně elektronicky a v reálném čase. Sekce má zástupce ve všech krajích na jednotlivých ZZS.

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 11. 2022 / 22:15

Předdůchody schválené! Děkujeme kolegům záchranářům za urputnost

V pátek 4. listopadu 2022 byla ve III. čtení schválena novela zákona o důchodovém pojištění, která obsahuje zvláštní ustanovení o důchodovém věku zdravotnických záchranářů.

Aktuality 15. 10. 2022 / 16:46

Záchranáři o předdůchodech, příplatcích i kompetencích

Po více než roce se opět sjeli na jednání na jih Moravy zástupci odborových organizací působících na záchrankách po celé republice.

Načíst další
 
Napište nám