Zvýšení částek životního minima a existenčního minima

V reakci na současnou situaci domácností spojenou s vysokou inflací a růstem cen energií bylo dne 30. 6. 2022 ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Toto nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. 7. 2022. Připomínáme, že v letošním roce se jedná již o druhé zvýšení částek životního minima a existenčního minima (k datu 1. 4. 2022 o 10 % a nyní k datu 1. 7. 2022 o 8,8 %).

Životní minimum a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Životní minimum představuje minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve III. stupni a u osoby starší 68 let.

Životní minimum a existenční minimum se od 1. 7. 2022 zvyšuje o 8,8 % (https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vlada-zvysila-existencni-a-zivotni-minimum-od-cervence-dosahne-na-pomoc-statu-vice-lidi). Částka životního minima jednotlivce se zvyšuje z částky 4250 Kč na částku 4620 Kč měsíčně. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, se zvyšuje z částky 3910 Kč na částku 4250 Kč měsíčně. Částka životního minima osoby, která je posuzovaná jako druhá nebo další v pořadí, se zvyšuje

  1. z částky 3530 Kč na částku 3840 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
  2. z částky 3050 Kč na částku 3320 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
  3. z částky 2670 Kč na částku 2900 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
  4. z částky 2170 Kč na částku 2360 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

Částka existenčního minima osoby se zvyšuje z částky 2740 Kč na částku 2980 Kč měsíčně.

Pro větší přehlednost uvádíme změny částek životního minima a existenčního minima v níže uvedené tabulce:

Výše dávky do 31. 3. 2022 Výše dávky od 1. 4. 2022 Výše dávky od 1. 7. 2022
Pro jednotlivce 3860 Kč 4250 Kč 4620 Kč
Pro první dospělou osobu v domácnosti 3550 Kč 3910 Kč 4250 Kč
Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 3200 Kč 3530 Kč 3840 Kč
Nezaopatřené dítě do 6 let 1970 Kč 2170 Kč 2360 Kč
Nezaopatřené dítě 6 až 15 let 2420 Kč 2670 Kč 2900 Kč
Nezaopatřené dítě 15 až 26 let 2770 Kč 3050 Kč 3320 Kč
Existenční minimum 2490 Kč 2740 Kč 2980 Kč

Institut životního minima a existenčního minima se využívá jako výpočtová základna při stanovení nároku na příslušné dávky a při výpočtu jejich výše. Navýšení částek životního minima a existenčního minima se tak dotkne například příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, příspěvku při pěstounské péči, mimořádné okamžité pomoci, přídavků na dítě, porodného atd.

Dle vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí se zvýšení dávek bude týkat téměř 400 000 lidí, přičemž dopady na státní rozpočet jsou za druhé pololetí vyčísleny na zhruba 415 milionů Kč.

Podobné články

Aktuality 27. 7. 2022 / 10:43

Vyhrazená technická zařízení od 1. 7. 2022

Dne 1. 7. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, a s ním i příslušná nařízení vlády.

Aktuality 3. 7. 2022 / 13:16

Nezabavitelné minimum v roce 2022

V letošním roce již dvakrát došlo ke zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 1. 7. 2022 / 14:36

Jednorázový příspěvek na dítě

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. 6. 2022 zveřejněn zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2022.

Načíst další
 
Napište nám