Zvýšení částek životního minima a existenčního minima

V reakci na současnou situaci domácností spojenou s vysokou inflací a růstem cen energií bylo dne 23. 12. 2022 ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 436/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, kterým se od 1. 1. 2023 zvyšují částky životního minima a existenčního minima. Připomínáme, že v loňském roce se částky životního minima a existenčního minima zvyšovaly dvakrát (k datu 1. 4. 2022 o 10 % a k datu 1. 7. 2022 o 8,8 %).
Životní minimum a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Životní minimum představuje minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimu nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve III. stupni a u osoby starší 68 let.
Životní minimum a existenční minimum se od 1. 1. 2023 zvyšuje o 5,2 % (https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vlada-zvysila-zivotni-a-existencni-minimum-prodlouzila-prispevek-pro-solidarni-domacnosti). Částka životního minima jednotlivce se zvyšuje z částky 4620 Kč na částku 4860 Kč měsíčně. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, se zvyšuje z částky 4250 Kč na částku 4470 Kč měsíčně. Částka životního minima osoby, která je posuzovaná jako druhá nebo další v pořadí, se zvyšuje
a) z částky 3840 Kč na částku 4040 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
b) z částky 3320 Kč na částku 3490 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
c) z částky 2900 Kč na částku 3050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
d) z částky 2360 Kč na částku 2480 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.
Částka existenčního minima osoby se zvyšuje z částky 2980 Kč na částku 3130 Kč měsíčně.
Pro větší přehlednost uvádíme změny částek životního minima a existenčního minima v tabulce, kterou najdete níže jako soubor ke stažení.
Institut životního minima a existenčního minima se využívá jako výpočtová základna při stanovení nároku na příslušné dávky a při výpočtu jejich výše. Navýšení částek životního minima a existenčního minima se tak dotkne například příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, příspěvku při pěstounské péči, mimořádné okamžité pomoci, přídavků na dítě, porodného atd.
Dle vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí se v souvislosti s úpravou částek životního minima a existenčního minima v roce 2023 zvýší výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky státní sociální podpory (viz výše) celkem o 526,9 milionů Kč. Další navýšení výdajů, a to o více než 213 milionů Kč, bude souviset s rostoucím počtem příjemců přídavku na dítě. Nárok by nově mělo získat asi 15 000 rodičů, kteří měsíčně hospodaří s příjmy nižšími než 3,4násobek životního minima rodiny. Výdaje na příspěvky při pěstounské péči se v souvislosti se změnou životního minima a existenčního minima dosáhnou asi 330 milionů Kč.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 19:15

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

Od 1. 1. 2023 se nařízením vlády č. 506/2021 Sb. zařazují do seznamu nemocí z povolání chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací.

Aktuality 10. 3. 2023 / 15:22

Nové dokumenty a stanoviska ve státní službě

V návaznosti na přijetí zákona č. 384/2022 Sb. byla v rámci státní služby vydána řada dokumentů a stanovisek, která přijaté změny konkretizují.

Aktuality 15. 2. 2023 / 10:42

Vyšší sazba pojistného pro zaměstnavatele vybraných skupin zaměstnanců

Od 1. 1. 2023 se snižuje věková hranice pro nárok na starobní důchod taxativně určených skupin zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám