Zvýšení částek životního minima a existenčního minima

V reakci na současnou situaci domácností spojenou s vysokou inflací a růstem cen energií bylo dne 31. 3. 2022 ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 75/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Toto nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. 4. 2022. Připomínáme, že dosud byly částky životního minima a existenčního minima zvýšeny pouze 2x – k datu 1. 1. 2012 a k datu 1. 4. 2020.

Životní minimum a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Životní minimum představuje minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimu nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve III. stupni a u osoby starší 68 let.

Životní minimum a existenční minimum se od 1. 4. 2022 zvyšuje o 10 %. Částka životního minima jednotlivce se zvyšuje z částky 3 860 Kč na částku 4 250 Kč měsíčně. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, se zvyšuje z částky 3 550 Kč na částku 3 910 Kč měsíčně. Částka životního minima osoby, která je posuzovaná jako druhá nebo další v pořadí, se zvyšuje

  1. a) z částky 3 200 Kč na částku 3 530 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
  2. b) z částky 2 770 Kč na částku 3 050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
  3. c) z částky 2 420 Kč na částku 2 670 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
  4. d) z částky 1 970 Kč na částku 2 170 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

Částka existenčního minima osoby se zvyšuje z částky 2 490 Kč na částku 2 740 Kč měsíčně.

Pro větší přehlednost uvádíme změny částek životního minima a existenčního minima v níže uvedené tabulce:

Výše dávky do 31. 3. 2022 Výše dávky od 1. 4. 2022
Pro jednotlivce 3 860 Kč 4 250 Kč
Pro první dospělou osobu v domácnosti 3 550 Kč 3 910 Kč
Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 3 200 Kč 3 530 Kč
Nezaopatřené dítě do 6 let 1 970 Kč 2 170 Kč
Nezaopatřené dítě 6 až 15 let 2 420 Kč 2 670 Kč
Nezaopatřené dítě 15 až 26 let 2 770 Kč 3 050 Kč
Existenční minimum 2 490 Kč 2 740 Kč

Institut životního minima a existenčního minima se využívá jako výpočtová základna při stanovení nároku na příslušné dávky a při výpočtu jejich výše. Navýšení částek životního minima a existenčního minima se tak dotkne například příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, příspěvku při pěstounské péči, mimořádné okamžité pomoci, přídavků na dítě, porodného atd.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 19:15

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

Od 1. 1. 2023 se nařízením vlády č. 506/2021 Sb. zařazují do seznamu nemocí z povolání chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací.

Aktuality 10. 3. 2023 / 15:22

Nové dokumenty a stanoviska ve státní službě

V návaznosti na přijetí zákona č. 384/2022 Sb. byla v rámci státní služby vydána řada dokumentů a stanovisek, která přijaté změny konkretizují.

Aktuality 15. 2. 2023 / 10:42

Vyšší sazba pojistného pro zaměstnavatele vybraných skupin zaměstnanců

Od 1. 1. 2023 se snižuje věková hranice pro nárok na starobní důchod taxativně určených skupin zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám