Březen 2024

28. března

* Jednání krajské rady Karlovarského kraje se zúčastnila místopředsedkyně OS Jana Hnyková. Na programu byla aktuální situace ve zdravotnictví a kolektivní vyjednávání a příprava na konferenci zdravotnických záchranářů v Senátu.

27. března

* On-line porady se ZO Barevné domky Hajnice k přípravě členské schůze a volbám v základní odborové organizaci se zúčastnili členky výboru této odborové organizace, místopředsedkyně OS Jana Hnyková, právnička Zuzana Dufalová, regionální manažerka Ivana Burešová a poradce pro ekonomiku OS Kamil Kubáň.

26. března

* V Praze se konala porada se svazovými regionálními manažery a inspektory BOZP.

25. března

* V Hotelu Olšanka v Praze se konal mimořádný Sněm ČMKOS, kde se volil předseda a místopředseda. Post předsedy obhájil Josef Středula a na post místopředsedy byl zvolen JUDr. Jiří Vaňásek.

22. března

* Na společném jednání s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou a jeho týmem se sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková. Za MPSV se jednání spolu s ministrem zúčastnily vrchní ředitelky Dana Roučková, Iva Merhautová a Zdislava Odstrčilová. Projednaly se návrhy odborů na zvýšení platů zaměstnanců veřejných služeb a státní správy a návrhy MPSV k minimální mzdě. Zástupkyně odborového svazu se vyjádřily k návrhu důchodové reformy a možnosti dřívějšího odchodu do důchodu pro zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách a k zařazování pracovníků v sociálních službách do tarifních tříd. Upozornily na evropskou směrnici, která ukládá jednotlivým členským státům zpracovat národní plány dlouhodobé péče.

21. března

* V regionálním centru v Olomouci se konala porada předsedů a členů výborů základních odborových organizací pro moravské kraje. Na programu byly aktuality ze zdravotnictví a sociálních služeb a vnitroodborová problematika. Většina zúčastněných tuto formu setkání uvítala.

20. března

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se zúčastnila jednání krajské rady Libereckého kraje. Na programu byly informace ze zdravotnictví, ZZS, sociálních služeb a příprava na podzimní konferenci, kde se bude volit další člen krajské rady.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s předsedkyní a místopředsedkyní odborové organizace působící při Domově u lesa Tavíkovice jednaly s vedoucím odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje Petrem Horehleděm a jeho kolegyněmi. Předmětem jednání byla situace v domově v souvislosti s nestandardním ukončením pracovního poměru dlouholetého ředitele a bývalého člena výkonné rady OS Tomáše Havláska.

19. března

V Hotelu Olšanka v Praze se konala porada předsedů a členů výborů základních odborových organizací z českých krajů. Na toto společné jednání se sjelo na 120 členů. Debatovali o aktuální situaci ve zdravotnictví a sociálních službách, pozornost věnovali také vnitroodborovým záležitostem.

18. března

Jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

15. března

* Na MPSV se místopředsedkyně OS Jana Hnyková zúčastnila vypořádání připomínek ke změnovému zákonu, odmítla zavedení minimálního personálního standardu v sociálních službách.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková, zástupci krajské rady Olomouckého kraje a předsedkyně odborové organizace působící při Nemocnici AGEL Šternberk Martina Riedlová jednali spolu se zástupci zaměstnavatele AGEL s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Daliborem Horákem o projektu „Restrukturalizace dětského oddělení a rozvoj porodnice Nemocnice AGEL Šternberk“. V závěru jednání bylo ostatním účastníkům sděleno, že odborový svaz nesouhlasí se záměrem zrušení lůžkové části dětského oddělení Nemocnice AGEL Šternberk a navrhuje další jednání se zdravotními pojišťovnami ve smyslu zachování lůžkové péče a snížení lůžkového fondu. Tento závěr vyplývá z obav, že se v případě zrušení lůžkového fondu dětského oddělení zhorší dostupnost zdravotní péče.

14. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se v Senátu sešla s tajemnicí Výboru pro zdravotnictví Silvii Majdrechovou k přípravě konference „Jak zajistit co nejvyšší kvalitu péče o pacienta v rámci zdravotnických záchranných služeb a jak udržet zdravotnické profesionály v praxi“.

* Na Ministerstvu zdravotnictví se sešla sekce pracovníků hygienické služby s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem, aby projednali aktuální situaci v hygienické službě. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

* Ve večerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková zúčastnily vyhlášení titulu Rytíř českého lékařského stavu v Tereziánském sálu Břevnovského kláštera. Titul Rytíř lékařského stavu je každoročně udělován jedné z osobností, která výkonem své lékařské praxe či vědeckou činností významným způsobem přispěla k rozvoji medicíny a která se svým morálním jednáním stala zároveň příkladem a vzorem pro své kolegy. V letošním roce tento titul získal profesor MUDr. Josef Dvořák, DrSc., FICS, lékař Karlovarské krajské nemocnice.

13. března

* Jednala dozorčí rada odborového svazu.

* Na MPSV jednal tripartitní pracovní tým pro sociální otázky, tématem bylo vypořádání připomínek novel zákona o sociálních službách a zákona o zdravotních službách. Jednání se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

12. března

* Jednala výkonná rada odborového svazu.

11. března

* Sekce sociál řešila aktuální problémy v sociálních službách. Členové sekce si vyměnili informace o dění v regionech, diskutovali o připravovaných změnách v legislativě a zabývali se nízkými platy zaměstnanců v sociálních službách.

8. března

* Dopoledne se konalo on-line jednání odborových organizací působící ve společnosti Senecura za účasti místopředsedkyně OS Jany Hnykové, vedoucí právního a sociálního oddělení Ivany Břeňkové, regionálních manažerů a předsedkyně ZO. Hlavním bodem byla příprava na kolektivní vyjednávání.

7. března

* Odpoledne se konala členská schůze odborové organizace v Barevných domcích Hajnice, které se zúčastnili místopředsedkyně OS Jana Hnyková a poradce pro ekonomiku OS Kamil Kubáň.

6. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková se sešly se zástupci společnosti Gratia Futurum 913 k výměně informací v oblasti připravované legislativy.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s předsedou Asociace občanských poraden Hynkem Kalvodou, aby se dohodli na další spolupráci odborů s občanskými poradnami.

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se zúčastnila jednání podvýboru pro zdravotně-sociální pomezí, kde se projednal změnový zákon.

5. března

* Další on-line jednání podskupiny pracovní skupiny k nastavení systémových změn ve vzdělávání a kompetencích zdravotnických záchranářů se uskutečnilo na téma specializačního vzdělávání záchranářů.

4. března

* Na OS jednala sekce pro práci s členskou základnou. Jednání se zúčastnili místopředsedkyně OS Jana Hnyková, místopředseda Lubomír Francl a odpolední části také předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila mimořádného jednání Rady ČMKOS.

* V podvečerních hodinách proběhlo pod záštitou Nadace Rosy Luxemburgové diskuzní fórum „Nepatříme za plotnu, patříme do odborů“. Odborový svaz na něm perfektně zastoupila členka dozorčí rady Martina Hvozdenská. Názory diskutujících a také účastníků fóra si v publiku vyslechly předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

 

Podobné články

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Aktuality 17. 1. 2024 / 17:06

Prosinec 2023

8. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví byla podepsána dohoda, která zajistí zvýšení platů a mezd zaměstnancům nemocnic a ukončila protest lékařů, kteří vypověděli další práci přesčas.

Načíst další
 
Napište nám