Informace o činnosti dozorčí rady OS

Dozorčí rada OS je volena v počtu 3 až 7 členů z kandidátů zvolených krajskými
konferencemi.

Nezvolení kandidáti se stávají náhradníky dozorčí rady v pořadí podle počtu získaných hlasů. V případě zániku mandátu člena dozorčí rady v průběhu volebního období nastupuje na jeho místo náhradník.

Články

Aktuality 3. 10. 2022 / 10:47

Zpráva o činnosti dozorčí rady pro IX. sjezd OS

Dozorčí rada OS je nejvyšší kontrolní orgán OS a její činnost vyplývá ze stanov OSZSP ČR.

Aktuality 15. 10. 2021 / 22:37

Zpráva o činnosti dozorčí rady pro celostátní konferenci OS

Činnost dozorčí rady vyplývá ze stanov OSZSP ČR (čl. 110 – 115), ve kterých je uvedena povinnost informovat o závěrech ...

Aktuality 13. 5. 2021 / 13:11

Informace z jednání dozorčí rady OS

Dozorčí rada jednala v minulém roce devětkrát a letos čtyřikrát. Z důvodu pandemie COVID-19 se konala některá jednání on-line.

Aktuality 17. 2. 2020 / 13:46

Odboráři, věřme společně v lepší zítřky…

Odborový svaz odvedl obrovský kus práce a jeho nemalým vítězstvím bylo znovuotevření úhradové vyhlášky a docílení zvětšení objemu peněz plynoucích do zdravotnictví, do nemocnic, pro tento rok.

Aktuality 9. 10. 2019 / 14:22

Informace o činnosti dozorčí rady OS

S přicházejícím podzimem, kdy nás čekají krajské konference, dozorčí rada vyhodnocuje svoji práci. Dozorčí rada v letošním roce zasedala zatím 7x, v květnu a srpnu se jednání neuskutečnila.

Aktuality 6. 9. 2018 / 12:51

Informace o činnosti dozorčí rady OS

Čekají nás krajské konference a přípravy VIII. sjezdu našeho odborového svazu, takže všechny orgány odborového svazu budou mít jistě napilno. Dozorčí rada v letošním roce zasedala zatím 6x.

Aktuality 30. 1. 2018 / 14:08

Informace o činnosti dozorčí rady OS

Dozorčí rada se od posledního bulletinového příspěvku svého člena Bc. Stanislava Taťouna sešla vždy v polovině každého měsíce, mimo měsíce srpna.

Aktuality 4. 5. 2017 / 15:59

Informace o činnosti dozorčí rady OS

Dozorčí rada odborového svazu se v období od konference v listopadu 2016 scházela pravidelně každý měsíc.

Načíst další
 
Napište nám