PŘIHLÁŠKY, FORMULÁŘE, DOKUMENTY

Přinášíme formuláře přihlášek do odborového svazu – viz níže jako soubory ke stažení.

Věnujte, prosím, svoji pozornost souboru POKYNY pro platbu členských příspěvků, příspěvků do Zajišťovacího fondu a vyplňování hlášení, v němž najdete podrobné a srozumitelné instrukce ke všem přiloženým formulářům.

***

Informace o členství v OS a informace o založení a fungování odborových organizací OS najdete v sousedních rubrikách.

Všechny formuláře a informace související se Zajišťovacím fondem OS najdete v rubrice Zajišťovací fond – viz vpravo.

***

Potvrzení o zaplacených členských příspěvcích je nutné předat nejpozději do 15. února

Vážené kolegyně, vážení kolegové, letos naposled je možné uplatnit odpočet od daňového základu za členské příspěvky zaplacené odborové organizaci.

Níže naleznete vzor „Potvrzení odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku pro účely snížení základu daně z příjmu fyzických osob“. Potvrzení o celkové výši zaplaceného členského příspěvku za kalendářní rok 2023 vydává odborová organizace všem svým členům, kteří v roce 2023 odvedli členské příspěvky na účet odborové organizace (případně v průběhu roku 2023 složili finanční hotovost do pokladny odborové organizace).

Vzhledem ke skutečnosti, že zaměstnanec je povinen požádat o zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti svého zaměstnavatele nejpozději do 15. 2. daného kalendářního roku (nemá-li zaměstnanec jiný vedlejší příjem), je zaměstnavatel povinen toto zúčtování daně zaměstnanci provést), je proto nutné potvrzení svým členům vystavit a předat nejpozději do tohoto termínu (tedy do 15. 2. 2024), aby si zaměstnanec (váš člen) mohl odečet od základu daně uplatnit.

Uživatelé programu TREWIS ZO mohou využít možnost vygenerovat potvrzení o zaplacených členských příspěvcích přímo z programu.

Děkujeme vám všem za spolupráci.

Mgr. Lubomír FRANCL, místopředseda OS

Soubory ke stažení

 
Napište nám