PŘIHLÁŠKY a FORMULÁŘE

Přinášíme formuláře přihlášek do odborového svazu – viz níže jako soubory ke stažení.

Věnujte, prosím, svoji pozornost souboru POKYNY pro platbu členských příspěvků, příspěvků do Zajišťovacího fondu a vyplňování hlášení pro rok 2022, v němž najdete podrobné a srozumitelné instrukce ke všem přiloženým formulářům.

***

Výkonná rada v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 schválila změnu finančního řádu OS týkající se odvodu členských příspěvků

Výkonná rada OS schválila 7. 4. 2020 v souvislosti s aktuální situací kvůli epidemii koronaviru COVID-19 výklad finančního řádu OS v tomto znění:

Vzhledem k mimořádným opatřením vyhlášeným v souvislosti s nouzovým stavem pro COVID-19 se pro potřeby odvodů členských příspěvků na odborový svaz bude člen, který bude v době vyhlášeného nouzového stavu po celý kalendářní měsíc pobírat ošetřovné, posuzovat stejně, jako člen podle čl. 40 písm. e) finančního řádu OS. Člen čerpající ošetřovné bude uveden v hlášence odvodů členských příspěvků v řádku určeném pro zaměstnance, kteří v daném měsíci neměli příjem z výdělečné činnosti,  a  zaměstnance na MD a RD, pojištěné u D.A.S.

Pro úplnost uvádíme současné znění článku:

(40) Udržovací příspěvek platí člen odborové organizace, pokud jde o:

  1. nepracujícího důchodce,
  2. zaměstnance čerpajícího mateřskou/rodičovskou dovolenou,
  3. studenta,
  4. nezaměstnaného,
  5. zaměstnance, který neměl žádný příjem po celý příslušný kalendářní měsíc z důvodu dočasné pracovní neschopnosti.

V praxi to znamená, že už za měsíc březen tito členové budou hradit pouze udržovací příspěvek.

Odvod do Zajišťovacího fondu zůstává nezměněn.

Případné dotazy vám zodpoví místopředseda odborového svazu Lubomír Francl: francl.lubomir@cmkos.cz

***

Informace o členství v OS a informace o založení a fungování odborových organizací OS najdete v sousedních rubrikách.

Všechny formuláře a informace související se Zajišťovacím fondem OS najdete v rubrice Zajišťovací fond – viz vpravo.

Soubory ke stažení

 
Napište nám