Informace pro odborové organizace

Na jarních poradách se budeme zabývat přípravou dokumentů ke sjezdu OS

Letošní rok je rokem konání IX. sjezdu OSZSP ČR. Již nyní se diskutuje o přípravách dokumentů ke sjezdu, tedy o programu OS, hospodaření a případných změnách stanov. První návrhy bychom vám chtěli předložit na jarních poradách vedení odborového svazu s předsedy odborových organizací, případně jejich zástupci, abyste měli možnost je ve svých organizacích prodiskutovat a vyjádřit se k nim. Proto vaše účast na těchto poradách bude velmi důležitá.

Víme, že nic nenahradí osobní kontakt, ale vzhledem k nejisté situaci kolem epidemie COVID-19 se porady i letos budou konat formou on-line jednání, proto v tabulce s termíny porad není uvedeno místo konání. Mnozí z vás již mají s touto formou jednání zkušenosti z minulého roku, a tak věříme, že se budete moci zúčastnit bez komplikací.

Pokyny pro připojení na porady v jednotlivých krajích vám včas pošleme.

Věříme, že osobně se s vámi budeme moci setkat na podzim na našich krajských konferencích, kde se budou volit nové krajské rady, členové výkonné rady za příslušný kraj, delegáti sjezdu a také navrhovat kandidáti do dozorčí rady OS.

Porady v roce 2022 – termíny

Kraj Termín Čas
Praha úterý 1. březen 2022 13.00 hod.
Středočeský středa 2. březen 2022 13.00 hod.
Liberecký čtvrtek 3. březen 2022 13.00 hod.
Pardubický středa 9. březen 2022 13.00 hod.
Královéhradecký čtvrtek 10. březen 2022 13.00 hod.
Plzeňský pondělí 14. březen 2022 13.00 hod.
Karlovarský úterý 15. březen 2022 13.00 hod.
Jihočeský středa 16. březen 2022 13.00 hod.
Ústecký čtvrtek 17. březen 2022 13.00 hod.
Jihomoravský pondělí 21. březen 2022 13.00 hod.
Vysočina úterý 22. březen 2022 13.00 hod.
Moravskoslezský středa 23. březen 2022 13.00 hod.
Olomoucký čtvrtek 24. březen 2022 13.00 hod.
Zlínský pondělí 28. březen 2022 13.00 hod.

***

Všechny formuláře, hlášenky atd. najdete v rubrice Pro členy a organizace  – PŘIHLÁŠKY a FORMULÁŘE.

Pokračovat na:

Soubory ke stažení

Články

Aktuality 22. 6. 2020 / 13:07

Podklady pro OSSZ/ČSSZ výhradně v elektronické formě

Tato právní aktualita je primárně určena pro odborové organizace, které jsou současně v postavení zaměstnavatelů odvádějících pojistné na sociální zabezpečení.

Aktuality 5. 2. 2020 / 17:29

Změny ve vyhlášce o FKSK od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 vešla v platnost vyhláška č. 357/2019, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Aktuality 31. 5. 2018 / 11:21

Vedení OS se na poradách ve všech krajích sešlo s předsedy odborových organizací

V dubnu jsme ukončili naše pravidelné jarní porady s předsedy a dalšími členy našich odborových organizací v jednotlivých krajích.

Aktuality 15. 5. 2018 / 8:35

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR

Co se vlastně skrývá pod anglickou zkratku GDPR a má to nějaký dopad na odborové organizace?

Aktuality 18. 1. 2018 / 15:21

Kolektivní smlouvy a registr smluv

V poslední době se na nás obracejí odborové organizace s dotazy na povinnost zveřejňovat kolektivní smlouvy v registru smluv.

Aktuality 24. 7. 2017 / 14:39

Doplňující informace týkající se zápisu odborových organizací do spolkového rejstříku

V souvislosti s povinností odborových organizací doplnit zákonem požadované údaje do spolkového rejstříku se na OS obracejí odborové organizace s dotazy, jak konkrétně postupovat.

Aktuality 3. 4. 2017 / 8:04

Důležité upozornění – povinnosti odborových organizací vůči rejstříkovému soudu

V tomto článku bychom chtěli odborové organizace v krátkosti upozornit na povinnosti, které mají jako právnické osoby vůči rejstříkovému soudu.

Aktuality 13. 3. 2017 / 11:45

Oborová organizace a daňové přiznání

Je základní odborová organizace povinna podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob?

Načíst další
 
Napište nám