Informace pro odborové organizace

Už jste nám zaslali vaši uzavřenou kolektivní smlouvu?

S příchodem léta se každým rokem na vás obracíme s žádostí o zaslání platné kolektivní smlouvy. Nejinak je tomu i letos.

Mnozí z vás nám uzavřenou kolektivní smlouvu již zaslali. Těm mnohokrát děkuji. Protože ovšem potřebujeme znát informace o stavu kolektivního vyjednávání ve všech zařízeních, ve kterých působí odbory, žádáme vás o zaslání platné kolektivní smlouvy na rok 2021. Data uvedená v těchto smlouvách poslouží ke statistickému zpracování nejen našemu svazu, ale i celé ČMKOS, potažmo Ministerstvu práce a sociálních věcí.

I díky vašim informacím můžeme reálně argumentovat při přednášení požadavků na zvyšování platů a mezd, usilování o bezpečnější a lepší pracovní prostředí a podobně. Data obsažená v kolektivních smlouvách jsou pro naši práci nepostradatelná a nenahraditelná. Proto vás žádáme o jejich poskytnutí.

Platné kolektivní smlouvy včetně všech jejich součástí a příloh zasílejte, prosím, elektronicky na e-mailovou adresu kuban.kamil@cmkos.cz, případně poštou na adresu odborového svazu.

Děkujeme!

Kamil Kubáň

 

Nezapomeňte na podzimní krajské konference OS!

Výkonná rada odborového svazu na svém květnovém jednání rozhodla o svolání krajských konferencí odborového svazu, které se budou konat v období od 16. září do 26. října tohoto roku. Přesné termíny a místa konání krajských konferencí již byly zaslány do odborových organizací a najdete je rovněž na následující straně tohoto Bulletinu.

Na krajských konferencích budou předány informace potřebné k naší společné práci, seznámíme vás s aktuálním děním ve zdravotnictví a sociálních službách, samozřejmě zazní i informace z oblasti hygienické služby a lázeňství.

Zásadním bodem jednání bude vyhodnocení úprav mezd a platů v roce 2020 a 2021, odměny za práci v době epidemie COVID-19 a další informace o činnosti OS.

Na konferenci budou voleni delegáti celostátní konference OS, která se bude konat 4. listopadu 2021 v Praze. Na jednání této celostátní konference naváže odborná konference Nadace Friedricha Eberta na téma odměňování a minimální důstojná mzda.

Pro naši i vaši práci a jednání na všech úrovních je velmi důležité, abyste se krajské konference ve vašem kraji osobně zúčastnili. Počet delegátů, kteří se mohou účastnit konference, je dán schváleným klíčem, uvedeným v pozvánce na krajskou konferenci, která již byla také poslaná do odborových organizací.

Připomínáme, že předsedu odborové organizace může na krajské konferenci zastoupit i jiný člen organizace.

Krajské konference jsou nejdůležitějším setkáním pro společnou komunikaci odborářů regionu s vedením OS. Závěry krajských konferencí jsou zásadní pro další vyjednávání o pracovních podmínkách členů našeho odborového svazu.

V případě, že by se za vaši odborovou organizaci nemohl nikdo osobně konference zúčastnit, zašlete nám, prosím, informace, které jsou z vašeho pohledu důležité pro členy OS.

Pandemie COVID-19 bohužel zabránila v roce 2020 konání našich pravidelných krajských konferencí. O to více se těšíme na letošní osobní setkání s vámi.

Bc. Dagmar Žitníková, Mgr. Jana Hnyková, Mgr. Lubomír Francl

 

Termíny a místa konání krajských konferencí OS v roce 2021

Kraj Termín Místo konání
Praha čtvrtek 16. 9. 2021 OSZSP ČR
Praha 9.30-14.00 hodin Koněvova 54, Praha 3
  (od 9.00 prezence) zasedací místnost 3. patro
Plzeňský úterý 21. 9. 2021 SOU Elektrotechnické
Plzeň 9.30-14.00 hodin Vejprnická 56, Plzeň
  (od 9.00 prezence) Pavilon č. 8 – sál
Karlovarský středa 22. 9. 2021 Karlovarská krajská nemocnice
Karlovy Vary 9.30-14.00 hodin Bezručova 1190/19, Karlovy Vary
  (od 9.00 prezence) budova B, přednášková místnost
Středočeský čtvrtek 23. 9. 2021 OSZSP ČR
Praha 9.30-14.00 hodin Koněvova 54, Praha 3
  (od 9.00 prezence) zasedací místnost 3. patro
Liberecký čtvrtek 30. 9. 2021 Krajská nemocnice Liberec
Liberec 9.30-14.00 hod Husova 10, Liberec
  (od 9.00 prezence) Kaple
Pardubický úterý 5. 10. 2021 Nemocnice Pardubického kraje
Pardubice 9.30-14.00 hodin Kyjevská 44, Pardubice
  (od 9.00 prezence) velká posluchárna
Královéhradecký středa 6. 10. 2021 Kongresové centrum Aldis
Hradec Králové 9.30-14.00 hodin Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové
  (od 9.00 prezence) studio 2. patro
Jihočeský čtvrtek 7. 10. 2021 Nemocnice České Budějovice
České Budějovice 9.30-14.00 hodin B. Němcové 54, České Budějovice
  (od 9.00 prezence) Horní areál, budova T6, místnost 24
Ústecký čtvrtek 14. 10. 2021 Krajská zdravotní  Masarykova nemocnice
Ústí nad Labem 9.30-14.00 hodin Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem
(od 9.00 prezence) Vzdělávací centrum – učebna III
Moravskoslezský Úterý 19. 10. 2021 Dům Techniky Ostrava
Ostrava 9.30-14.00 hodin Mariánské náměstí 408/5, Ostrava – Mar. Hory
  (od 9.00 prezence) malý sál ve 2. poschodí
Olomoucký Středa 20. 10. 2021 Regionální centrum Olomouc
Olomouc 9.30-14.00 hodin Jeremenkova 40b, Olomouc
  (od 9.00 prezence) sál Andromeda
Zlínský Čtvrtek 21. 10. 2021 Interhotel Moskva
Zlín 9.30-14.00 hodin Náměstí Práce 2512, Zlín
(od 9.00 prezence) salonek 308
Vysočina pondělí 25. 10. 2021 Pivovarská restaurace Jihlava
Jihlava 9.30-14.00 hodin Vrchlického 2084/2, Jihlava
  (od 9.00 prezence) boční salonek
Jihomoravský úterý 26. 10. 2021 Palác Morava (DOS) Brno
Brno 9.30-14.00 hodin Malinovského náměstí 4, Brno
  (od 9.00 prezence) místnost 316

 

PŘIPOMÍNÁME: OS má od 1. ledna 2021 nové účty!

Připomínáme, že od 1 ledna se změnily účty odborového svazu.

● Číslo nového účtu pro platbu odvodů členských příspěvků: 1029746169/6100

Na tento účet se platí také platby za členy – nepracující důchodce, kteří chtějí využívat oblast soukromého práva u pojišťovny D.A.S.

Změnil se také účet pro platbu do Zajišťovacího fondu.

● Číslo nového účtu pro Zajišťovací fond: 1033461705/6100

Děkujeme za pochopení a za zasílání plateb na správné nové účty.

 

Výkonná rada v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 schválila

změnu finančního řádu OS týkající se odvodu členských příspěvků

Výkonná rada OS schválila 7. 4. 2020 v souvislosti s aktuální situací kvůli epidemii koronaviru COVID-19 výklad finančního řádu OS v tomto znění:

Vzhledem k mimořádným opatřením vyhlášeným v souvislosti s nouzovým stavem pro COVID-19 se pro potřeby odvodů členských příspěvků na odborový svaz bude člen, který bude v době vyhlášeného nouzového stavu po celý kalendářní měsíc pobírat ošetřovné, posuzovat stejně, jako člen podle čl. 40 písm. e) finančního řádu OS. Člen čerpající ošetřovné bude uveden v hlášence odvodů členských příspěvků v řádku určeném pro zaměstnance, kteří v daném měsíci neměli příjem z výdělečné činnosti,  a  zaměstnance na MD a RD, pojištěné u D.A.S.

Pro úplnost uvádíme současné znění článku:

(40) Udržovací příspěvek platí člen odborové organizace, pokud jde o:

  1. nepracujícího důchodce,
  2. zaměstnance čerpajícího mateřskou/rodičovskou dovolenou,
  3. studenta,
  4. nezaměstnaného,
  5. zaměstnance, který neměl žádný příjem po celý příslušný kalendářní měsíc z důvodu dočasné pracovní neschopnosti.

V praxi to znamená, že už za měsíc březen tito členové budou hradit pouze udržovací příspěvek.

Odvod do Zajišťovacího fondu zůstává nezměněn.

Případné dotazy vám zodpoví místopředseda odborového svazu Lubomír Francl: francl.lubomir@cmkos.cz

***

Všechny formuláře, hlášenky atd. najdete v rubrice Pro členy a organizace  – PŘIHLÁŠKY a FORMULÁŘE.

Pokračovat na:

Soubory ke stažení

Články

Aktuality 22. 6. 2020 / 13:07

Podklady pro OSSZ/ČSSZ výhradně v elektronické formě

Tato právní aktualita je primárně určena pro odborové organizace, které jsou současně v postavení zaměstnavatelů odvádějících pojistné na sociální zabezpečení.

Aktuality 5. 2. 2020 / 17:29

Změny ve vyhlášce o FKSK od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 vešla v platnost vyhláška č. 357/2019, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Aktuality 31. 5. 2018 / 11:21

Vedení OS se na poradách ve všech krajích sešlo s předsedy odborových organizací

V dubnu jsme ukončili naše pravidelné jarní porady s předsedy a dalšími členy našich odborových organizací v jednotlivých krajích.

Aktuality 15. 5. 2018 / 8:35

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR

Co se vlastně skrývá pod anglickou zkratku GDPR a má to nějaký dopad na odborové organizace?

Aktuality 18. 1. 2018 / 15:21

Kolektivní smlouvy a registr smluv

V poslední době se na nás obracejí odborové organizace s dotazy na povinnost zveřejňovat kolektivní smlouvy v registru smluv.

Aktuality 24. 7. 2017 / 14:39

Doplňující informace týkající se zápisu odborových organizací do spolkového rejstříku

V souvislosti s povinností odborových organizací doplnit zákonem požadované údaje do spolkového rejstříku se na OS obracejí odborové organizace s dotazy, jak konkrétně postupovat.

Aktuality 3. 4. 2017 / 8:04

Důležité upozornění – povinnosti odborových organizací vůči rejstříkovému soudu

V tomto článku bychom chtěli odborové organizace v krátkosti upozornit na povinnosti, které mají jako právnické osoby vůči rejstříkovému soudu.

Aktuality 13. 3. 2017 / 11:45

Oborová organizace a daňové přiznání

Je základní odborová organizace povinna podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob?

Načíst další
 
Napište nám