Informace pro odborové organizace

Všechny formuláře, hlášenky atd. najdete v rubrice Pro členy a organizace  – PŘIHLÁŠKY a FORMULÁŘE.

Budou on-line porady s předsedy a dalšími zástupci odborových organizací

Rok se s rokem sešel a opět se nám blíží naše již tradiční porady vedení odborového svazu s předsedy a zástupci odborových organizací. Na poradách budou předány informace potřebné k naší společné práci, tématem bude aktuální dění ve resortech zdravotnictví a sociálních službách, včetně informací o situaci v hygienické službě, na záchrankách i v lázeňství. Mluvit se bude také o navyšování mezd a platů v roce 2023.

Na poradách samozřejmě zazní rovněž informace o dění v krajích, včetně informací o činnosti krajských rad.

Dalším velice důležitým bodem programu budou informace od zástupců jednotlivých odborových organizací. Tyto informace jsou pro vedení odborového svazu velice přínosné a potřebné pro naši další činnost.

Připomínáme, že předsedu odborové organizace může na poradách s předsedy zastoupit i jiný člen organizace. Prosíme, nepodceňujte účast na těchto poradách a využijte jeden z možných nástrojů komunikace s vedením OS a s vašimi kolegy, který přispěje k dalšímu jednání o zlepšování pracovních podmínek členů odborového svazu.

V tomto čísle Bulletinu přinášíme termíny konání našich jarních porad. Také letos jsme zvolili pro konání porad s předsedy formu on-line jednání, proto v tabulce není uvedeno místo konání. Odpolední čas byl zvolen úmyslně, protože dle našich informací z terénu je pro mnohé z vás výhodnější z hlediska uvolnění ze zaměstnání. Mnozí z vás již mají s touto formou jednání zkušenosti z minulého roku, a tak věříme, že se budete moci zúčastnit bez komplikací.

Pokyny pro připojení na porady v jednotlivých krajích vám včas pošleme.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Termíny porad s předsedy odborových organizací v roce 2023
Kraj Termín Čas
Praha středa 1. březen 13.00 hod.
Středočeský čtvrtek 2. březen 13.00 hod.
Liberecký úterý 7. březen 13.00 hod.
Pardubický středa 8. březen 13.00 hod.
Královéhradecký čtvrtek 9. březen 13.00 hod.
Ústecký čtvrtek 16. březen 13.00 hod.
Karlovarský úterý 21. březen 13.00 hod.
Plzeňský čtvrtek 23. březen 13.00 hod.
Jihočeský úterý 28. březen 13.00 hod.
Vysočina středa 29. březen 13.00 hod.
Moravskoslezský pondělí 3. duben 13.00 hod.
Olomoucký úterý 4. duben 13.00 hod.
Zlínský středa 5. duben 13.00 hod.
Jihomoravský čtvrtek 6. duben 13.00 hod.

Mgr. Lubomír FRANCL, místopředseda OS

Soubory ke stažení

Články

Aktuality 2. 1. 2023 / 18:11

Odborové organizace a datové schránky od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 musí mít všechny odborové organizace evidované v OSZSP ČR datovou schránku.

Aktuality 28. 12. 2022 / 14:59

Nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky: pobyty v Itálii

Cestovní kancelář Balancestep nabídla odborovému svazu spolupráci - nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky, a to zájezdy a rekreační pobyty v Itálii za speciální cenovou nabídku.

Aktuality 14. 12. 2022 / 17:57

Členské příspěvky odborové organizaci jako odečitatelná položka od základu daně z příjmu

Za rok 2022 je možné při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů zaměstnavatelem od základu daně odečíst členské příspěvky zaplacené odborové organizaci.

Aktuality 12. 12. 2022 / 17:45

Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů je informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti.

Aktuality 8. 12. 2022 / 12:32

Vzory kolektivních smluv již byly zaslány do odborových organizací

Na konci listopadu zaslal odborový svaz do všech svých odborových organizací vzory kolektivních smluv, a to jak verzi pro podnikatelské subjekty, tak verzi pro nepodnikatelské subjekty.

Aktuality 20. 10. 2022 / 9:21

Děkujeme za účast na konferencích a těšíme se na příští setkání

Jsme rádi, že se krajské konference mohly uskutečnit ve formě prezenčního jednání, protože osobní kontakt nelze ničím nahradit.

Aktuality 22. 9. 2022 / 13:54

Datové schránky od 1. ledna 2023

Od 1. 1. 2023 musí mít všechny odborové organizace evidované v OSZSP ČR datovou schránku.

Aktuality 22. 6. 2020 / 13:07

Podklady pro OSSZ/ČSSZ výhradně v elektronické formě

Tato právní aktualita je primárně určena pro odborové organizace, které jsou současně v postavení zaměstnavatelů odvádějících pojistné na sociální zabezpečení.

Načíst další
 
Napište nám