Informace pro odborové organizace

Všechny formuláře, hlášenky atd. najdete v rubrice Pro členy a organizace  – PŘIHLÁŠKY a FORMULÁŘE.

Děkujeme za zaslané kolektivní smlouvy, na další se těšíme

Vážené kolegyně a kolegové, obracíme se na vás, jako každoročně, s žádostí o zaslání platných kolektivních smluv. Věříme, že se vám podařilo v uplynulých měsících dotáhnout kolektivní vyjednávání do úspěšného konce a držíte v rukou platnou kolektivní smlouvu na rok 2022. Než ji založíte do šanonu a padne na ni prach, zašlete ji, prosím, ať již elektronicky, nebo poštou na adresu kuban.kamil@cmkos.cz, respektive Koněvova 54/1107, 130 00 Praha 3.

Všem, kteří tak již učinili, a není vás málo, velmi děkujeme a na vás ostatní se obracíme s touto prosbou. Informace v kolektivních smlouvách nevyužíváme pouze pro potřeby našeho odborového svazu. Jako odborový svaz máme povinnost statistická data z uvedených kolektivních smluv poskytnout Ministerstvu práce a sociálních věcí, které je dále zpracovává a využívá ve své činnosti.

Data obsažená v kolektivních smlouvách jsou pro nás nepostradatelná a nenahraditelná. Děkujeme!

Kamil KUBÁŇ

Podzimní předsjezdové krajské konference budou velice důležité!

Vážené kolegyně a kolegové, čas plyne neuvěřitelně rychle. Sotva skončily jarní porady vedení odborového svazu s předsedy a zástupci odborových organizací, už se připravují podzimní krajské konference. Vzhledem k tomu, že letošní rok je rokem konání IX. sjezdu OS, budou krajské konference velice důležité, protože se na nich budou volit členové krajské rady, člen výkonné rady za příslušný kraj a bude se diskutovat o základních dokumentech OS a návrzích na jejich úpravu.

Podrobnější informace včetně materiálů budeme do odborových organizací zasílat v průběhu příštích měsíců.

Ze všech těchto důvodů je důležité, aby se krajských konferencí mohlo zúčastnit co nejvíce delegátů.

Proto už nyní zveřejňujeme termíny a místa konání krajských konferencí, abyste si mohli termín zarezervovat. Věříme, že již žádná mimořádná situace naše plány neovlivní a že se s vámi všemi po delší době opět budeme moci sejít osobně.

Termíny a místa konání krajských konferencí najdete níže jako soubor ke stažení.

Soubory ke stažení

Články

Aktuality 22. 6. 2020 / 13:07

Podklady pro OSSZ/ČSSZ výhradně v elektronické formě

Tato právní aktualita je primárně určena pro odborové organizace, které jsou současně v postavení zaměstnavatelů odvádějících pojistné na sociální zabezpečení.

Aktuality 5. 2. 2020 / 17:29

Změny ve vyhlášce o FKSK od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 vešla v platnost vyhláška č. 357/2019, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Aktuality 31. 5. 2018 / 11:21

Vedení OS se na poradách ve všech krajích sešlo s předsedy odborových organizací

V dubnu jsme ukončili naše pravidelné jarní porady s předsedy a dalšími členy našich odborových organizací v jednotlivých krajích.

Aktuality 15. 5. 2018 / 8:35

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR

Co se vlastně skrývá pod anglickou zkratku GDPR a má to nějaký dopad na odborové organizace?

Aktuality 18. 1. 2018 / 15:21

Kolektivní smlouvy a registr smluv

V poslední době se na nás obracejí odborové organizace s dotazy na povinnost zveřejňovat kolektivní smlouvy v registru smluv.

Aktuality 24. 7. 2017 / 14:39

Doplňující informace týkající se zápisu odborových organizací do spolkového rejstříku

V souvislosti s povinností odborových organizací doplnit zákonem požadované údaje do spolkového rejstříku se na OS obracejí odborové organizace s dotazy, jak konkrétně postupovat.

Aktuality 3. 4. 2017 / 8:04

Důležité upozornění – povinnosti odborových organizací vůči rejstříkovému soudu

V tomto článku bychom chtěli odborové organizace v krátkosti upozornit na povinnosti, které mají jako právnické osoby vůči rejstříkovému soudu.

Aktuality 13. 3. 2017 / 11:45

Oborová organizace a daňové přiznání

Je základní odborová organizace povinna podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob?

Načíst další
 
Napište nám