Informace pro odborové organizace

Čas poslat aktuální kolektivní smlouvy

Vážené kolegyně a kolegové, úspěšní vyjednavači při uzavírání kolektivních smluv, věříme, že ve většině základních organizací, ve kterých skončila platnost kolektivní smlouvy s koncem minulého roku, již došlo k úspěšnému uzavření nových kolektivních smluv. Chceme vás proto jako každý rok požádat o zaslání vaší platné kolektivní smlouvy na odborový svaz ke statistickému zpracování. Výzva se týká všech organizací, tedy i těch, ve kterých je v platnosti smlouva stará.

Smlouvy můžete zasílat elektronicky na adresu kuban.kamil@cmkos.cz , případně poštou na adresu Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Hartigova 1107/54, 130 00 Praha 3. Předem děkujeme.

Zároveň se sluší poděkovat všem, kteří tak již učinili a činí v průběhu roku vždy, když dojde ke změně v kolektivní smlouvě nebo k uzavření smlouvy nové. Děkujeme!

Nezapomeňte na krajské konference! Budou velmi důležité!

V souladu se stanovami odborového svazu se budou na podzim konat rajské konference. Již tradičně se na nich budou předávat informace potřebné k činnosti odborových organizací, budou podány aktuální informace o dění ve zdravotnictví a v sociálních službách a tématem bude rovněž nábor členů, členská základna a vzdělávání.

Z řad delegátů krajských konferencí budou voleni delegáti celostátní konference odborového svazu, která se bude konat ve dnech 14. a 15. listopadu 2024 v Praze.

Proto je velmi důležité, abyste se krajských konferencí ve svém kraji zúčastnili. Připomínáme, že předsedu odborové organizace může na krajské konferenci zastoupit i jiný člen organizace.

Prosíme, nepodceňujte účast a využijte krajskou konferenci jako jeden z možných a velmi důležitých nástrojů komunikace mezi vedením odborového svazu, vámi a dalšími vašimi kolegy, abyste mohli nezprostředkovaně získat informace důležité pro vaši práci a abyste mohli aktivně ovlivňovat věci kolem sebe. Obzvláště v dnešní složité době je zásadní mít k dispozici nezkreslené informace včetně všech důležitých souvislostí, a právě takové informace se budou na krajské konferenci probírat.

V případě, že by se skutečně za vaši odborovou organizaci nemohl nikdo zúčastnit a vy máte informaci, o které si myslíte, že je důležitá, a chtěli byste se o ni podělit s kolegy, můžete nám ji sdělit prostřednictvím e-mailu. Vaše informace rádi předáme.

Termíny a místa krajských konferencí 2024 ZDE

 

Soubory ke stažení

Články

Aktuality 2. 1. 2023 / 18:11

Odborové organizace a datové schránky od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 musí mít všechny odborové organizace evidované v OSZSP ČR datovou schránku.

Aktuality 28. 12. 2022 / 14:59

Nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky: pobyty v Itálii

Cestovní kancelář Balancestep nabídla odborovému svazu spolupráci - nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky, a to zájezdy a rekreační pobyty v Itálii za speciální cenovou nabídku.

Aktuality 14. 12. 2022 / 17:57

Členské příspěvky odborové organizaci jako odečitatelná položka od základu daně z příjmu

Za rok 2022 je možné při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů zaměstnavatelem od základu daně odečíst členské příspěvky zaplacené odborové organizaci.

Aktuality 12. 12. 2022 / 17:45

Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů je informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti.

Aktuality 8. 12. 2022 / 12:32

Vzory kolektivních smluv již byly zaslány do odborových organizací

Na konci listopadu zaslal odborový svaz do všech svých odborových organizací vzory kolektivních smluv, a to jak verzi pro podnikatelské subjekty, tak verzi pro nepodnikatelské subjekty.

Aktuality 20. 10. 2022 / 9:21

Děkujeme za účast na konferencích a těšíme se na příští setkání

Jsme rádi, že se krajské konference mohly uskutečnit ve formě prezenčního jednání, protože osobní kontakt nelze ničím nahradit.

Aktuality 22. 9. 2022 / 13:54

Datové schránky od 1. ledna 2023

Od 1. 1. 2023 musí mít všechny odborové organizace evidované v OSZSP ČR datovou schránku.

Aktuality 22. 6. 2020 / 13:07

Podklady pro OSSZ/ČSSZ výhradně v elektronické formě

Tato právní aktualita je primárně určena pro odborové organizace, které jsou současně v postavení zaměstnavatelů odvádějících pojistné na sociální zabezpečení.

Načíst další
 
Napište nám