Jak se stát členem

Členem odborového svazu se může stát občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 15 let, který

a) je v pracovněprávním vztahu ve zdravotnictví, sociálních službách, a dalších veřejných službách, či veřejné správě, nebo u zaměstnavatele, jehož činnost bezprostředně souvisí se zdravotnickými, sociálními a případně jinými veřejnými službami,
b) je ve výše uvedených oblastech osobou samostatně výdělečně činnou, nezaměstnávající žádné zaměstnance,
c) je zaměstnancem, žákem nebo studentem školy zaměřené na vzdělávání pracovníků pro zdravotnictví, sociální služby, případně další veřejné služby.

Stát se členem Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a mít tak nárok na:

  • bezplatnou právní pomoc
  • pomoc při vyjednání kvalitních pracovních podmínek
  • pomoc při jednání o platech a mzdách
  • pomoc při prosazení zaměstnaneckých výhod
  • možnost profesního i dalšího vzdělávání
  • jinde nedosažitelné informace
  • výměnu zkušeností
  • zábavu, sport, kulturu

Členové odborového svazu jsou registrováni v základních organizacích odborového svazu (dále jen členové odborové organizace) a v ústředí odborového svazu (individuální členové).
Člen odborového svazu, který je zaměstnancem, může být registrován pouze v základní odborové organizaci, působící u zaměstnavatele, u něhož je v pracovněprávním vztahu.
Nepůsobí-li u zaměstnavatele základní odborová organizace a splňujete-li některou z podmínek uvedených výše pod a), b) a c), můžete se stát členem regionální organizace.

Žádost o přijetí za člena (přihlášku) občan podává:
a) příslušné odborové organizaci, jde-li o registraci v odborové organizaci (obraťte se na kteréhokoli člena výboru odborové organizace působící u vašeho zaměstnavatele)
b) v případě člena regionální organizace takto:
Regionální organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky střední a severní Čechy
Jako prozatímní předsedkyně této regionální organizace je pověřena Ivana Burešová buresova.ivana@cmkos.cz, telefon: 737 217 575.
Členy této organizace se mohou stát zájemci z regionů středních a severních Čech.

Regionální organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Brno

Jako prozatímní předsedkyně této regionální organizace je pověřena Květoslava Boháčková.
Kontaktní adresa: Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno, e-mail: bohackova.kveta@cmkos.cz, telefon: 542 214 249, 736 504 765
Členy této organizace se mohou stát zájemci z Jihomoravského kraje.

Regionální organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Praha

Jako prozatímní předsedkyně této regionální organizace je pověřena Mgr. Iva Falberová.
Kontaktní adresa: Koněvova 54/1107, 130 00 Praha 3, e-mail: falberova.iva@cmkos.cz,
telefon: 737 217 640
Členy této organizace se mohou stát zájemci ze všech ostatních regionů České republiky – kromě středních a severních Čech a Jihomoravského kraje.

Členství v odborovém svazu vzniká dnem rozhodnutí o přijetí občana příslušným odborovým orgánem na základě jeho žádosti o přijetí (přihlášky).
U členství v regionální organizaci je tímto příslušným odborovým orgánem předseda odborového svazu.
Příslušný odborový orgán je povinen do jednoho měsíce rozhodnout o žádosti o přijetí za člena odborového svazu.

Pokud splňujete některou z podmínek členství, pak stačí vyplnit přihlášku, kterou najdete v rubrice Přihlášky a formuláře.

Soubory ke stažení

 
Napište nám