Kolektivní vyjednávání

Základní činností odborové organizace u zaměstnavatele je kolektivní vyjednávání vedoucí k uzavření kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouva jako dohoda mezi zaměstnavatelem na straně jedné a odborovou organizací jako zástupcem všech zaměstnanců na straně druhé má řešit zejména úpravu práv zaměstnanců a smluvních stran a výhody z kolektivní smlouvy vyplývající nad rámec zákona. Právní úpravu kolektivní smlouvy naleznete v ust. § 22 až 29 zákoníku práce. Kolektivní vyjednávání je procesně upraveno v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné stanoví možnosti při řešení kolektivních sporů, včetně stávky / výluky.

Odborníci právního a sociálního oddělení OSZSP ČR poskytují odborovým organizacím metodickou pomoc, zejména pomáhají odborové organizaci s přípravou návrhu kolektivní smlouvy. Odborová organizace může tohoto využít a zaslat návrh kolektivní smlouvy k připomínkám v dostatečném časovém předstihu před jeho předání zaměstnavateli nejlépe elektronicky ve formátu word. Opět lhůta pro zpracování připomínek je zpravidla 14 dní.

V případě složitého kolektivního vyjednávání je možné přizvat k účasti na jednání se zaměstnavatelem zaměstnance nebo odborníka z ústředí OS. Může to být například příslušný regionální pracovník, právník nebo ekonom. Naše bohaté zkušenosti ukazují, že účast třetí osoby může odborovou organizaci nejen odborně podpořit, ale také přispívá ke klidnějšímu průběhu jednání.

Vedle kolektivního vyjednávání náleží odborové organizaci také zejména právo na projednávání a informování, které primárně upravuje zákoník práce v rovině obecné (zjm. § 279, 280 a 287 zákoníku práce), v konkrétních bodech by mělo být řešeno v kolektivní smlouvě.

Uzavřené kolektivní smlouvy pro účely evidence zasílejte písemně na adresu odborového svazu nebo v elektronické podobě na email: kuban.kamil@cmkos.cz.

Články

Aktuality 6. 1. 2024 / 8:45

Změny v oblasti zaměstnaneckých benefitů v roce 2024

Uzákoněním konsolidačního balíčku došlo od 1. ledna 2024 k významným změnám v oblasti zaměstnaneckých benefitů.

Aktuality 11. 5. 2023 / 21:07

Jednání Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, známá pod zkratkou AKV, má za cíl zvyšování úrovně kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv.

Aktuality 20. 1. 2021 / 18:53

Epidemie komplikuje i kolektivní vyjednávání v organizacích

Doba covidová se velmi špatně podepisuje na běžných aktivitách, na našem životě, zdraví, vztazích a samozřejmě na sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání.

Aktuality 5. 2. 2020 / 17:42

Změny ve vyhlášce o FKSK od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 vešla v platnost vyhláška č. 357/2019, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Aktuality 22. 2. 2018 / 13:57

Sociální zabezpečení zaměstnanců a odměňování v roce 2018

I když nebyla schválena velká novela zákoníku práce, neznamená to, že rok 2018 nepřinese v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců žádné změny.

Aktuality 14. 2. 2018 / 13:45

Změny předpisů pro kolektivní smlouvy 2018

V souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání jsou účastníci kolektivní smlouvy povinni nejméně 60 dnů před skončením účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy zahájit jednání o uzavření smlouvy nové.

Aktuality 14. 2. 2018 / 12:02

Kolektivní vyjednávání – postup stanovený zákonem

Přístup zaměstnavatelů ke kolektivnímu vyjednávání bývá někdy velmi inovativní a tvůrčí. Někteří ani netuší, že jde o proces relativně striktně upravený zákonem.

Aktuality 18. 1. 2018 / 15:07

Pozor na krácení příspěvků z FKSP a sociálního fondu

Někdo krátí daně, někdo zaměstnance v jejich nárocích a právech. Momentálně se mi jedná o krácení příspěvků ze sociálního fondu nebo z fondu kulturních a sociálních potřeb (fond).

Načíst další
 
Napište nám