Členové sekce sociál

Garantkou sekce za výkonnou radu OS je Mgr. Marcela Holčáková (viz rubrika Naši lidé – Výkonná rada).

Helena Kurcová

členka výboru sekce

všeobecná sestra, Domov se zvláštním režimem Petrklíč
Městský ústav sociálních služeb města Plzeň
Klatovská 90, 303 04 Plzeň
Mob.: 724 048 848

Mária Reissausová

členka výboru sekce

pracovník v sociálních službách
Domov Paprsek Olšany
789 62 Olšany u Šumperka 105
Mob.: 739 308 421

 
Napište nám