Ročník 2010

V roce 2010 vyšlo 12 čísel Bulletinu. Zde je umístěno prosincové číslo, které se podrobně věnuje VI. sjezdu odborového svazu. Všechna ostatní čísla z tohoto roku i všechna další čísla počínaje rokem 1999 včetně najdete na starém webu odborového svazu. Připojení na starý web odborového svazu najdete v pravém horním rohu tohoto webu.

Bulletin

2. 4. 2012 / 17:18

Bulletin 12 2010

Prosincové číslo se podrobně věnuje VI. sjezdu odborového svazu a stávce a veřejným shromážděním, která uspořádali 8. prosince 2010 zaměstnanci veřejných služeb a veřejné správy.

 
Napište nám