Právo

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se velmi intenzivně věnuje právním záležitostem, což zahrnuje široké spektrum činností od připomínkování legislativních návrhů přes právní pomoc odborovým organizacím až po pomoc jednotlivým členům OS.

Pracovněprávní vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právní předpisy vydané k jeho provedení. Zákoník práce vstoupil v účinnost od 1. 1. 2007 a byl několikrát novelizován.

Právníci právního a sociálního oddělení OSZSP ČR v rámci právního poradenství členům a odborovým organizacím denně řeší mnoho dotazů z oblasti pracovního práva, včetně práva kolektivního vyjednávání. Jedná se zejména o problematiku pracovní doby a doby odpočinku (rozvrhování směn, práce přesčas, přestávky v práci), čerpání dovolené a podmínky pro vznik na dodatkovou dovolenou, skončení pracovního poměru (možnost výpovědi, vytýkací dopisy), šikany na pracovišti, poskytování benefitů a čerpání FKSP a celu řadu jiných různorodých otázek.

Odborníci vedle řešení konkrétních problémů připravují také stanoviska a právní rozbory k obecným právním otázkám, které mohou odborové organizace využít například k podpoře svých argumentů při jednání se zaměstnavatelem. Odpovědi na Vaše dotazy můžete očekávat nejpozději do 14 dnů od jejich obdržení. V případě složitosti nebo zvláštní povahy věci může být ovšem doba jejich zpracování delší. Vždy nezapomeňte uvést nejlépe mobilní telefon nebo e-mail tak, aby bylo možné tazatele operativně kontaktovat.

Aktuální dotazy a problémy z oblasti pracovního práva hledejte v sekci Právní aktuality a Právní poradna.

Vaše právní a sociální oddělení OS

Pokračovat na:

 
Napište nám