Ročník 2013

V roce 2013 Bulletin vycházel vždy jako dvojčíslo.

Bulletin

12. 12. 2013 / 8:45

Bulletin 11-12 2013

Poslední číslo Bulletinu v roce 2013 přináší, mimo jiné, informace o platbě členských příspěvků a tvorbě Zajišťovacího fondu v roce 2014, zprávy o činnosti sekcí a jejich záměrech, příběh o vyhraném soudním sporu, zamyšlení nad pracovními podmínkami zaměstnanců, informaci o mzdách v národním hospodářství a platech v sociálních službách.

11. 10. 2013 / 9:23

Bulletin 9-10 2013

Podzimní Bulletin informuje o tom, že odborový svaz vyhlásil stávkovou pohotovost, přináší podrobné zpravodajství o aktuální situaci ve zdravotnictví a sociální péči, věnuje se nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny a nechybějí v něm ani zajímavé právní rady.

16. 8. 2013 / 7:56

Bulletin 7-8 2013

Prázdninový Bulletin 2013 se věnuje novelizaci zákoníku práce, dokumentaci a hlášení pracovních úrazů, stále aktuální otázce přesčasové práce, jejích limitů a úhradě, přináší informace o Zajišťovacím fondu a zprávy o jednání se členy nové vlády.

19. 6. 2013 / 10:58

Bulletin 5-6 2013

Třetí číslo Bulletinu v roce 2013 například přináší zprávy o boji odborového svazu za záchranu českého lázeňství, praktické informace pro kolegy postižené povodněmi o nabízené pomoci odborového svazu, informace akcích sekce zdravotnických záchranných služeb a sekce pracovníků hygienické služby, zprávy z jednání krajských konferencí i právní rady.

23. 4. 2013 / 14:32

Bulletin 3-4 2013

Druhé číslo svazového Bulletinu například přináší zprávy o jednání krajských rad s novými hejtmany, případně širšími vedeními krajů, informuje o jednání představitelů odborů s prezidentem Milošem Zemanem a o projednávání vážné situace lázeňství na půdě Senátu, radí, jak je to s úhradou za výpis ze zdravotnické dokumentace či s vydáváním posudků o zdravotní způsobilosti zaměstnance.

20. 2. 2013 / 14:07

Bulletin 1-2 2013

První číslo Bulletinu v roce 2013 mapuje usilování odborového svazu o zvýšení platových tarifů zaměstnanců sociálních služeb, upozorňuje na nové nebezpečí hrozící nemocnicím –snahu o jejich ekonomickou likvidaci prostřednictví úhradové vyhlášky. Bulletin dál, mimo jiné, přináší informace o jednání krajských rad s novými představiteli krajů, diskusi o situaci ve vykazování a proplácení přesčasů a informace o výdajích a počtech zaměstnaců ve zdravotnictví.

 
Napište nám