Regionální organizace

Jak se stát členem OSZSP ČR u zaměstnavatele, kde nepůsobí odborová organizace

Na základě usnesení výkonné rady OSZSP ČR č. 7/5/2011 byly u Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče dne 9. května 2011 registrovány tři Regionální organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, které nahrazují statut individuálního členství. Individuální členové registrovaní u ústředí OSZSP ČR se tak stávají členy příslušné spádové regionální organizace a obdrží osvědčení o této změně. Jejich dosavadní práva a povinnost individuálních členů se nemění, včetně úhrady členských příspěvků a jejich výše (viz soubory ke stažení), jen budou nadále komunikovat prostřednictvím prozatímní předsedkyně příslušné regionální organizace.

 

Registrační číslo 0002 – Regionální organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Brno

Jako prozatímní předsedkyně této regionální organizace je pověřena Jana Woffová.

Kontaktní adresa: Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno, e-mail: woffova.jana@cmkos.cz , telefon: 603 555 176

Členy této organizace se mohou stát zájemci z Jihomoravského kraje.

 

Členem regionální organizace, stejně jako tomu bylo u individuálního členství, se mohou stát osoby splňující podmínky členství v Odborovém svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, kdy u jejich zaměstnavatele nepůsobí žádná odborová organizace a ani ji nemohou společně s dalšími osobami založit. Připomínáme, že pro vznik odborové organizace je nutné, aby ji založili alespoň tři členové. Máte-li zájem o členství v regionální organizaci, je nutné vyplnit přihlášku člena regionální organizace (viz soubory ke stažení) a zaslat na kontaktní adresu prozatímní předsedkyně.

Soubory ke stažení

 
Napište nám