Členové dozorčí rady OS

Seznam členů dozorčí rady a kontakty na ně najdete na této straně níže.

Delegáti VIII. sjezdu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR zvolili 23. listopadu 2018 v Praze sedmičlennou dozorčí radu OS ve složení: Blanka Bartáková, Martina Hvozdenská, Martin Kučera, Bc. Jana Lučzewská, Bc. Stanislav Taťoun, Zdeněk Vohnout a Soňa Vytisková.

Náhradníky do dozorčí rady byli zvoleni Libuše Pavlíková a Zdeněk Sovík.

Na svém jednání dne 20. října 2020 vzala dozorčí rada na vědomí rezignaci Bc. Stanislava Taťouna na funkci člena a funkci místopředsedy dozorčí rady a do funkce místopředsedy DR zvolila Zdeňka Vohnouta.

Dne 12. listopadu 2020 přijala Libuše Pavlíková mandát členky dozorčí rady OS.

Zdeněk Vohnout

místopředseda dozorčí rady

radiologický asistent
Masarykova městská nemocnice
Metyšova 465
514 01 Jilemnice
Mob.: 722 010 101

 
Napište nám