Členové dozorčí rady OS

Seznam členů dozorčí rady a kontakty na ně najdete na této straně níže.

Delegáti VIII. sjezdu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR zvolili 23. listopadu 2018 v Praze sedmičlennou dozorčí radu OS ve složení: Blanka Bartáková, Martina Hvozdenská, Martin Kučera, Bc. Jana Lučzewská (nyní Procházková), Bc. Stanislav Taťoun, Zdeněk Vohnout a Soňa Vytisková.

Náhradníky do dozorčí rady byli zvoleni Libuše Pavlíková a Zdeněk Sovík.

Na svém jednání dne 20. října 2020 vzala dozorčí rada na vědomí rezignaci Bc. Stanislava Taťouna na funkci člena a funkci místopředsedy dozorčí rady a do funkce místopředsedy DR zvolila Zdeňka Vohnouta.

Dne 12. listopadu 2020 přijala Libuše Pavlíková mandát členky dozorčí rady OS.

K 31. říjnu 2021 z důvodu změny zaměstnání rezignoval na funkci v dozorčí radě odborového svazu Martin Kučera.

Zdeněk Vohnout

místopředseda dozorčí rady

radiologický asistent
Masarykova městská nemocnice
Metyšova 465
514 01 Jilemnice
Mob.: 722 010 101

Blanka Bartáková

členka dozorčí rady OS

staniční sestra
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
V. Klementa 147
293 50 Mladá Boleslav
Mob.: 728 185 346

 
Napište nám