EPSU/PSI – hlavní informace

Informace o činnosti OS v EPSU/PSI

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR je členem mezinárodní odborové organizace Evropská federace svazů veřejných služeb (EPSU – EPSU je největší odvětvovou federací PSI i Evropské odborové konfederace), která spadá pod Internacionálu veřejných služeb (PSI).

OSZSP ČR prosazuje zájmy svých členů zapojením do evropských odborových centrál, světových odborových centrál a odborových ústředen sdružujících svazy veřejných služeb a veřejné správy.

Účastní se mezinárodního sociálního dialogu na obecná i konkrétnější témata (týkající se zdravotnictví, obecně „nemocniční sektor“). Spolupracuje s partnerskými svazy v sousedních i dalších zemích, organizuje a spoluorganizuje konference, semináře a návštěvy.

EPSU: kromě našeho odborového svazu jsou členy dalších devět odborových svazů veřejných služeb z České republiky – UNIOS, OS SOO, OSPKOP, OSPKZ, OS ECHO, OS DLV, OS Hasičů, ČMOSA, OS Transgas.

Vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ing. Ivana Břeňková zastupuje odbory veřejných služeb ČR ve výkonném výboru EPSU, v pracovní skupině k novelizaci Směrnice o pracovní době.

Vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ing. Ivana Břeňková zastupuje OSZSP ČR ve stálém výboru Sociálního dialogu zdravotnictví a sociálních služeb (HSS).

Zástupci odborového svazu se účastní zasedání mimo ČR pouze v případě, že je tato účast sponzorovaná. OS z časových a kapacitních důvodů nemůže využívat veškerých nabídek na sponzorovanou účast.

Soubory ke stažení

Články

Aktuality 8. 1. 2024 / 6:47

Výkonný výbor EPSU podpořil investice do veřejných služeb

Jednání výkonného výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) se konalo dne 13. října v Ženevě a 29. a 30. listopadu 2023 v Bruselu.

Aktuality 6. 6. 2023 / 16:00

Odborářský etický kodex chování

Je to překvapující, ale i evropští odboráři veřejných služeb mají kodex chování. Kodex byl schválen na dubnovém jednání výkonného výboru ...

Aktuality 16. 5. 2023 / 19:39

Evropští odboráři veřejných služeb se připravují na důležité kongresy

Jednání výkonného výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) se konalo ve dnech 18. a 19. dubna 2023 v Bruselu.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:05

Práce v noci a dopady na zdraví zaměstnanců

Zaměstnance ve zdravotnictví a v sociálních službách je nutné chránit a upozorňovat na rizika spojená s výkonem povolán, mezi ně patří covid, psychosociální rizika a práce v noci.

Aktuality 2. 11. 2022 / 21:19

Práva na energie, potraviny nutné k životu, bydlení, vodu = lidská práva

Ve dnech 25. a 26. října zasedal výkonný výbor Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

Aktuality 26. 10. 2022 / 21:54

Chraňme ty, kteří poskytují péči! Jen potlesk nestačí

V pondělí 24. října se konala Panevropská konference k otázkám zdravotní a sociální péče, kterou zorganizovala Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

Aktuality 23. 9. 2022 / 13:13

Ivana Břeňková byla zvolena do čela volebního regionu EPSU

Novou předsedkyní volebního regionu pro střední Evropu a západní Balkán EPSU byla 20. září zvolena Ing. Ivana Břeňková, vedoucí právního a sociálního oddělení OS zdravotnictví a sociální péče ČR.

Aktuality 15. 9. 2022 / 16:41

Evropská strategie péče

Ve středu 7. září 2022 byla Evropskou komisí zveřejněna nová strategie pro péči v sociálních službách.

Načíst další
 
Napište nám