EPSU/PSI – hlavní informace

EPSU a PSI odsuzují útok Ruska na Ukrajinu

K situaci na Ukrajině se ve společném prohlášení vyjádřily Mezinárodní odbory veřejných služeb (PSI) a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU):

24. února 2022 – Dnes ráno ruská armáda zaútočila na Ukrajinu. Odsuzujeme toto porušení integrity Ukrajiny. Válka a okupace přinášejí utrpení zaměstnancům, jejich rodinám a komunitám. To se nyní děje lidem na Ukrajině, padají bomby, lidé hledají úkryt nebo prchají před násilím, včetně stovek tisíc evakuovaných do Ruska. Utrpení ovlivní také zaměstnance a lidi v Rusku a Evropě, protože pocítí důsledky konfliktu.

Podporujeme výzvu ukrajinských odborů a generálního tajemníka OSN k výzvě Ruska, aby okamžitě zastavilo útok a přivedlo ruskou armádu zpět do Ruska. Jednání jsou jedinou cestou vpřed, jak přinést trvalou bezpečnost, demokracii, respekt k lidským právům a právům odborů, mír a prosperitu pro lidi na Ukrajině, v Rusku a Evropě. Jsme si jisti, že bomby, zbraně ne.

Naše myšlenky jsou s našimi kolegy, kamarády z ukrajinských odborů. Obdrželi jsme první zprávy o útocích, které se týkají i členů odborů. Naše solidarita je s lidmi na Ukrajině. Jsme přesvědčeni, že tato válka není to, co si pracující na Ukrajině a v Rusku přejí.

Stojíme za ukrajinskými zaměstnanci a odborovým hnutím, budeme mobilizovat za mír a stabilitu na Ukrajině a v Evropě. Stojíme se všemi pracovníky veřejných služeb povolanými k ošetřování válečných obětí. Vyzýváme Evropskou unii a mezinárodní společenství, aby poskytly podporu a azyl lidem prchajícím z válečných oblastí.

RosaPavanelli, generální tajemnice PSI

JanWillem Goudriaan, generální tajemník EPSU

***

Informace o činnosti OS v EPSU/PSI

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR je členem mezinárodní odborové organizace Evropská federace svazů veřejných služeb (EPSU – EPSU je největší odvětvovou federací PSI i Evropské odborové konfederace), která spadá pod Internacionálu veřejných služeb (PSI).

OSZSP ČR prosazuje zájmy svých členů zapojením do evropských odborových centrál, světových odborových centrál a odborových ústředen sdružujících svazy veřejných služeb a veřejné správy.

Účastní se mezinárodního sociálního dialogu na obecná i konkrétnější témata (týkající se zdravotnictví, obecně „nemocniční sektor“). Spolupracuje s partnerskými svazy v sousedních i dalších zemích, organizuje a spoluorganizuje konference, semináře a návštěvy.

EPSU: kromě našeho odborového svazu jsou členy dalších devět odborových svazů veřejných služeb z České republiky – UNIOS, OS SOO, OSPKOP, OSPKZ, OS ECHO, OS DLV, OS Hasičů, ČMOSA, OS Transgas.

Vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ing. Ivana Břeňková zastupuje odbory veřejných služeb ČR ve Výkonném výboru EPSU, v pracovní skupině k novelizaci Směrnice o pracovní době.

Vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ing. Ivana Břeňková zastupuje OSZSP ČR ve Stálém výboru Sociálního dialogu zdravotnictví a sociálních služeb (HSS).

Zástupci Odborového svazu se účastní zasedání mimo ČR pouze v případě, že je tato účast sponzorovaná. OS z časových a kapacitních důvodů nemůže využívat veškerých nabídek na sponzorovanou účast.

Soubory ke stažení

Články

Aktuality 6. 6. 2023 / 16:00

Odborářský etický kodex chování

Je to překvapující, ale i evropští odboráři veřejných služeb mají kodex chování. Kodex byl schválen na dubnovém jednání výkonného výboru ...

Aktuality 16. 5. 2023 / 19:39

Evropští odboráři veřejných služeb se připravují na důležité kongresy

Jednání výkonného výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) se konalo ve dnech 18. a 19. dubna 2023 v Bruselu.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:05

Práce v noci a dopady na zdraví zaměstnanců

Zaměstnance ve zdravotnictví a v sociálních službách je nutné chránit a upozorňovat na rizika spojená s výkonem povolán, mezi ně patří covid, psychosociální rizika a práce v noci.

Aktuality 2. 11. 2022 / 21:19

Práva na energie, potraviny nutné k životu, bydlení, vodu = lidská práva

Ve dnech 25. a 26. října zasedal výkonný výbor Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

Aktuality 26. 10. 2022 / 21:54

Chraňme ty, kteří poskytují péči! Jen potlesk nestačí

V pondělí 24. října se konala Panevropská konference k otázkám zdravotní a sociální péče, kterou zorganizovala Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

Aktuality 23. 9. 2022 / 13:13

Ivana Břeňková byla zvolena do čela volebního regionu EPSU

Novou předsedkyní volebního regionu pro střední Evropu a západní Balkán EPSU byla 20. září zvolena Ing. Ivana Břeňková, vedoucí právního a sociálního oddělení OS zdravotnictví a sociální péče ČR.

Aktuality 15. 9. 2022 / 16:41

Evropská strategie péče

Ve středu 7. září 2022 byla Evropskou komisí zveřejněna nová strategie pro péči v sociálních službách.

Aktuality 13. 9. 2022 / 8:45

Náměstek Pavlovic v Bruselu jednal s představiteli EPSU

Dne 12. září se v Bruselu sešel náměstek ministra zdravotnictví Bc. Josef Pavlovic s generálním tajemníkem EPSU J. W. Goudriaanem a tajemníkem EPSU pro sociální dialog v nemocničním sektoru A. Rogalewskim.

Načíst další
 
Napište nám