Informace o činnosti OS v EPSU/PSI

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR je členem mezinárodní odborové organizace Evropská federace svazů veřejných služeb (EPSU – EPSU je největší odvětvovou federací PSI i Evropské odborové konfederace), která spadá pod Internacionálu veřejných služeb (PSI).

OSZSP ČR prosazuje zájmy svých členů zapojením do evropských odborových centrál, světových odborových centrál a odborových ústředen sdružujících svazy veřejných služeb a veřejné správy.

Účastní se mezinárodního sociálního dialogu na obecná i konkrétnější témata (týkající se zdravotnictví, obecně „nemocniční sektor“). Spolupracuje s partnerskými svazy v sousedních i dalších zemích, organizuje a spoluorganizuje konference, semináře a návštěvy.

EPSU: kromě našeho odborového svazu jsou členy dalších devět odborových svazů veřejných služeb z České republiky – UNIOS, OS SOO, OSPKOP, OSPKZ, OS ECHO, OS DLV, OS Hasičů, ČMOSA, OS Transgas.

Vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ing. Ivana Břeňková zastupuje odbory veřejných služeb ČR ve Výkonném výboru EPSU, v pracovní skupině k novelizaci Směrnice o pracovní době.

Vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ing. Ivana Břeňková zastupuje OSZSP ČR ve Stálém výboru Sociálního dialogu zdravotnictví a sociálních služeb (HSS).

Zástupci Odborového svazu se účastní zasedání mimo ČR pouze v případě, že je tato účast sponzorovaná. OS z časových a kapacitních důvodů nemůže využívat veškerých nabídek na sponzorovanou účast.

Soubory ke stažení

 
Napište nám