Evropský sociální dialog

OSZSP ČR prosazuje zájmy svých členů zapojením do evropských odborových centrál, světových odborových centrál a odborových ústředen sdružujících svazy veřejných služeb a veřejné správy.

Účastní se mezinárodního sociálního dialogu na obecná i konkrétnější témata (týkající se zdravotnictví, obecně „nemocniční sektor“). Spolupracuje s partnerskými svazy v sousedních i dalších zemích, organizuje a spoluorganizuje konference, semináře a návštěvy.

Články

Aktuality 13. 5. 2021 / 14:49

O posílení odvětvového sociálního dialogu v sektoru nemocnic

Mezinárodní projekt pro posílení odvětvového sociálního dialogu v sektoru nemocnic ve východní, jižní a střední Evropě se konal on-line 20. dubna 2021.

Aktuality 12. 2. 2021 / 19:25

Na úrovni EU o ochraně zaměstnanců zdravotnictví

Evropští odboráři se on-line spojují na všech úrovních sociálního dialogu, dne 16. listopadu jednali zástupci odborů a zaměstnavatelů nemocničního sektoru.

Aktuality 28. 4. 2020 / 16:50

Projekt k evropskému sociálnímu dialogu v sociálních službách

To, že je třeba ustavit evropský sektorový sociální dialog pro sociální služby, je jasné. Shodli se na tom evropští odboráři i zástupců zaměstnavatelů.

Aktuality 14. 3. 2020 / 20:48

Evropští odboráři a zaměstnavatelé z nemocnic o hrozbě koronaviru

Poslední jednání evropských odborářů z nemocničního sektoru a sociálních služeb a zaměstnavatelů z nemocnic se konalo 6. března v Bruselu a věnovalo se hrozbě koronaviru COVID-19 v Evropě.

Aktuality 28. 2. 2020 / 13:32

Cíl EPSU: bezpečné prostředí pro zaměstnance i pacienty

Evropští odboráři z nemocnic a sociálních služeb a zaměstnavatelé z nemocnic se sešli 17. prosince 2019 v Bruselu, aby zhodnotili společnou práci a dopracovali program pro období let 2020–2022.

Aktuality 7. 3. 2019 / 19:31

PESSIS III – projekt o sociálním dialogu a rozvoji sociálních služeb

Dne 14. února se sešli v Bruselu zástupci odborů a zaměstnavatelů na již třetím semináři projektu, tentokrát na téma nábor zaměstnanců pro práci v sociálních službách a udržení stávajících.

Aktuality / 19:11

Odboráři a zaměstnavatelé z nemocnic v Bruselu o náboru

Sociální dialog je pro rozvoj zdravotnictví a sociálních služeb na evropské i světové úrovni nezastupitelný, na tom se shodli zástupci odborů a zaměstnavatelů v Bruselu.

Aktuality 21. 3. 2017 / 9:43

Evropský sociální dialog v sociálních službách

Zástupci zaměstnavatelů a odborů z Belgie, Francie, Německa, Rakouska, Španělska, Velké Británie a České republiky se dne 21. března 2017 sešli v Bruselu v rámci projektu PESSIS III.

Načíst další
 
Napište nám