Evropský sociální dialog

OSZSP ČR prosazuje zájmy svých členů zapojením do evropských odborových centrál, světových odborových centrál a odborových ústředen sdružujících svazy veřejných služeb a veřejné správy.

Účastní se mezinárodního sociálního dialogu na obecná i konkrétnější témata (týkající se zdravotnictví, obecně „nemocniční sektor“). Spolupracuje s partnerskými svazy v sousedních i dalších zemích, organizuje a spoluorganizuje konference, semináře a návštěvy.

Články

Aktuality 17. 10. 2022 / 21:35

Sociální dialog v rámci zeleného přechodu EU

V úterý 11. října 2022 se v pražském hotelu Diplomat konala mimořádná schůze Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Aktuality 7. 6. 2022 / 13:30

Zástupci evropských nemocnic a odborů o udržení zaměstnanců

Evropský sektorový sociální dialog zástupců nemocnic se konal 31. května 2022 v Bruselu.

Aktuality 7. 5. 2022 / 10:22

Odboráři z ČR, Německa, Maďarska a Španělska o sociálním dialogu

Ve dnech 26. a 27. dubna se v Madridu konal seminář Evropského odborového vzdělávacího institutu (ETUI) na téma Posílení evropského sociálního dialogu a pracovněprávních vztahů.

Aktuality 5. 3. 2022 / 14:59

Problémy odborářů ve společnosti Orpea

Téma problémů v nadnárodní společnosti pro poskytování sociálních služeb Orpea je pro nás důležité, protože jejím členem je také společnost SeneCura.

Aktuality 7. 1. 2022 / 14:35

Evropská strategie sociální péče 2022

Evropská komise sdělila, že navrhne evropskou strategii sociální péče. Bude se týkat uživatelů všech druhů sociální péče, poskytovatelů i zaměstnanců.

Aktuality 10. 12. 2021 / 13:35

Chcete být ve stáří doma, nebo v instituci?

Takto se nesprávně dá zjednodušit otázka k projektu deinstitucionalizace sociální péče.

Aktuality 22. 9. 2021 / 17:08

Problém muskuloskeletálních poruch v sociálních službách

Ve středu 22. září 2021 se konalo společné on-line jednání evropských zástupců odborů a zaměstnavatelů ze sociálních služeb k problému muskuloskeletálních poruch.

Aktuality 13. 5. 2021 / 14:49

O posílení odvětvového sociálního dialogu v sektoru nemocnic

Mezinárodní projekt pro posílení odvětvového sociálního dialogu v sektoru nemocnic ve východní, jižní a střední Evropě se konal on-line 20. dubna 2021.

Načíst další
 
Napište nám