Evropský sociální dialog

OSZSP ČR prosazuje zájmy svých členů zapojením do evropských odborových centrál, světových odborových centrál a odborových ústředen sdružujících svazy veřejných služeb a veřejné správy.

Účastní se mezinárodního sociálního dialogu na obecná i konkrétnější témata (týkající se zdravotnictví, obecně „nemocniční sektor“). Spolupracuje s partnerskými svazy v sousedních i dalších zemích, organizuje a spoluorganizuje konference, semináře a návštěvy.

Články

Aktuality 7. 1. 2022 / 14:35

Evropská strategie sociální péče 2022

Evropská komise sdělila, že navrhne evropskou strategii sociální péče. Bude se týkat uživatelů všech druhů sociální péče, poskytovatelů i zaměstnanců.

Aktuality 10. 12. 2021 / 13:35

Chcete být ve stáří doma, nebo v instituci?

Takto se nesprávně dá zjednodušit otázka k projektu deinstitucionalizace sociální péče.

Aktuality 22. 9. 2021 / 17:08

Problém muskuloskeletálních poruch v sociálních službách

Ve středu 22. září 2021 se konalo společné on-line jednání evropských zástupců odborů a zaměstnavatelů ze sociálních služeb k problému muskuloskeletálních poruch.

Aktuality 13. 5. 2021 / 14:49

O posílení odvětvového sociálního dialogu v sektoru nemocnic

Mezinárodní projekt pro posílení odvětvového sociálního dialogu v sektoru nemocnic ve východní, jižní a střední Evropě se konal on-line 20. dubna 2021.

Aktuality 12. 2. 2021 / 19:25

Na úrovni EU o ochraně zaměstnanců zdravotnictví

Evropští odboráři se on-line spojují na všech úrovních sociálního dialogu, dne 16. listopadu jednali zástupci odborů a zaměstnavatelů nemocničního sektoru.

Aktuality 28. 4. 2020 / 16:50

Projekt k evropskému sociálnímu dialogu v sociálních službách

To, že je třeba ustavit evropský sektorový sociální dialog pro sociální služby, je jasné. Shodli se na tom evropští odboráři i zástupců zaměstnavatelů.

Aktuality 14. 3. 2020 / 20:48

Evropští odboráři a zaměstnavatelé z nemocnic o hrozbě koronaviru

Poslední jednání evropských odborářů z nemocničního sektoru a sociálních služeb a zaměstnavatelů z nemocnic se konalo 6. března v Bruselu a věnovalo se hrozbě koronaviru COVID-19 v Evropě.

Aktuality 28. 2. 2020 / 13:32

Cíl EPSU: bezpečné prostředí pro zaměstnance i pacienty

Evropští odboráři z nemocnic a sociálních služeb a zaměstnavatelé z nemocnic se sešli 17. prosince 2019 v Bruselu, aby zhodnotili společnou práci a dopracovali program pro období let 2020–2022.

Načíst další
 
Napište nám