Články z mezinárodní spolupráce OS

Články

Aktuality 13. 5. 2021 / 14:57

O pandemii s rakouskými a slovenskými kolegy

Setkání zástupců OS veřejných služeb z Rakouska, Slovenska a České republiky se konalo on-line 18. března 2021, v době nouzového stavu.

Aktuality 19. 1. 2021 / 20:25

Náš OS pomohl libanonským kolegům

Na odborové svazy se obrátila EPSU a světová centrála těchto OS (PSI) s výzvou o pomoc pro libanonské odborové svazy přidružené v PSI.

Aktuality 12. 10. 2020 / 10:22

Německo v době pandemie, pohled odborů ver.di

Jak se v době koronavirové zachovalo Německo a jaká byla stanoviska odborů ver.di ke krokům vlády?

Aktuality 5. 2. 2020 / 14:42

Sjezd rakouského OS VIDA – podobné problémy

Na pozvání rakouských kolegů jsem měl možnost účastnit se 4. sjezdu rakouského odborového svazu VIDA, který se konal ve Vídni ve dnech 5. – 7. listopadu.

Aktuality 5. 2. 2020 / 10:29

Násilí na pracoviště nepatří!

Členové výkonné a dozorčí rady OS se připojili ke kampani za opatření, která povedou ke snížení a zastavení násilí na pracovišti. Den proti násilí byl stanoven na 25. listopadu 2019. Barvou podpory je oranžová.

Aktuality 25. 7. 2019 / 9:44

Kongres EOK za spravedlivou Evropu pro pracující

Ve Vídni se ve dnech 21. – 24. května konal 14. kongres Evropské odborové konfederace (EOK, ETUC) za spravedlivou Evropu pro pracující. 

Aktuality 13. 3. 2019 / 19:47

V Bruselu o radách zaměstnanců a evropských radách zaměstnanců

Ve dnech 14. a 15. února se v Bruselu konala mezinárodní konference na téma Prosazování práv zvláštních vyjednávacích výborů, evropských rad zaměstnanců a rad zaměstnanců.

Aktuality 8. 6. 2018 / 14:02

Inspirace u slovenských kolegů

Spolu s kolegy z ČMKOS, OS STAVBA ČR, OS pracovníků vědy a výzkumu a OS UNIOS jsem v rámci projektu Zkracování pracovní doby a odvětvový sociální dialog byla ve dnech 16. až 20. dubna na Slovensku.

Načíst další
 
Napište nám