EPSU/PSI – zúčastnili jsme se

Články

Aktuality 7. 1. 2022 / 13:23

Částečný úspěch kampaně Stop rakovině na pracovišti

Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) je velmi aktivně zapojena do kampaně Stop rakovině.

Aktuality 25. 11. 2021 / 12:29

Prioritou EPSU budou i v roce 2022 udržitelnost a rozvoj veřejných služeb

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2021 se on-line sešli zástupci EPSU, aby zhodnotili práci odborů v roce 2021 a připravili se na rok 2022.

Aktuality 30. 9. 2021 / 16:31

Evropští odboráři o dopadech pandemie, očkování a odměňování

Odboráři z veřejných služeb regionu střední Evropy a západního Balkánu si na krátké on-line schůzi dne 30. září vyměnili informace o rizicích jejich práce.

Aktuality 13. 7. 2021 / 7:43

Celosvětové jednání zdravotnických odborářů

13. července 2021 se konala on-line diskuse zástupců odborů veřejných služeb resortu zdravotnictví sdružených v celosvětové Mezinárodní federaci odborů veřejných služeb (PSI).

Aktuality 12. 5. 2021 / 8:25

Evropští odboráři: chraňte zdraví a duševní zdraví zdravotníků

V souvislosti s Mezinárodním dnem sester (12. května) a v souvislosti s Mezinárodním dnem veřejných služeb (23. června) Evropská federace odborových svazů veřejných služeb ...

Aktuality 14. 4. 2021 / 23:16

Nutná je týmová práce, spolupráce a ocenění práce celého týmu

Zdravotničtí asistenti jsou nedílnou součástí týmů zdravotnických pracovníků. Postavení zdravotnických asistentů v zemích Evropské unie je tématem jednání stálého výboru pro zdravotnictví a sociální služby EPSU.

Aktuality 8. 4. 2021 / 17:53

EPSU: chraňme kvalitní veřejné služby a zdraví zaměstnaců

Veřejné služby potřebují silné odbory, které zajistí udržitelnost kvalitních a dostupných veřejných služeb, 7. a 8. dubna 2021 se na tom shodl výkonný výbor Evropské federace odborových svazů (EPSU).

Aktuality 17. 3. 2021 / 20:12

Veřejné služby mají svůj mezinárodní den – 23. června

23. červen byl jako mezinárodní den veřejných služeb stanoven přímo Organizací spojených národů, která tak upozorňuje na podstatu veřejné služby a význam lidí, kteří veřejnou službu poskytují.

Načíst další
 
Napište nám