Členové sekce pro práci s členskou základnou

Garantem sekce za výkonnou radu OS je Bc. Jan Šusta (viz rubrika Naši lidé – Výkonná rada).

Zuzana Sargová

členka výboru sekce

všeobecná sestra
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
Mob.: 737 668 524

Bc. Jan Ševců

člen výboru sekce

fyzioterapeut
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
V. Klementa 147
293 01 Mladá Boleslav
Mob.: 774 956 754

Bc. Jan Šusta

člen výboru sekce

zdravotnický záchranář
Nemocnice České Budějovice, a. s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
Mob.: 775 103 870

 
Napište nám