Členové sekce pro práci s členskou základnou

Garantem sekce pro práci se členskou základnou je Vít Přibylík (viz rubrika Naši lidé – Výkonná rada).

Bc. Jan Šusta

řídící sekce

zdravotnický záchranář
Nemocnice České Budějovice, a. s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
Mob.: 775 103 870

Zdeněk Sovík

zdravotní ošetřovatel JIP interních oborů
Středomoravská nemocniční a. s., odštěpný závod Nemocnice Přerov
Dvořákova 75
751 52 Přerov
Mob.: 737 217 573 = pps

Ludmila Šromotová

střední zdravotnický pracovník
Kroměřížská nemocnice a. s.
Havlíčkova 660
767 55 Kroměříž

Vojtěch Burda

pracovní skupina pro nábor a udržení členské základny

Bc. Michal Kurek, DiS.

pracovní skupina pro nábor a udržení členské základny

zdravotnický záchranář
ZZS Moravskoslezského kraje
Štefánikova 11
742 01 Nový Jičín
Mob.: 728 003 805

 
Napište nám