Plat, mzda, minimální mzda

MZDA – peněžité plnění a plnění peněžní hodnoty (naturální mzda) poskytovaná zaměstnanci za práci. Mzdou jsou v podnikatelské sféře odměňování zaměstnanci:

  • akciových společností,
  • společností s ručením omezeným,
  • obecně prospěšných společností,
  • státních podniků.

PLAT – peněžité plnění poskytované zaměstnanci za práci. Platem jsou v nepodnikatelské sféře v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb odměňování zaměstnanci:

  • příspěvkových organizací,
  • organizačních složek státu (včetně hygienických stanic),
  • veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení.

Články

Aktuality 20. 1. 2021 / 19:21

Změny v odměňování a další od 1. 1. 2021 + tabulky platových tarifů

Od 1. 1. 2021 dochází k výrazným změnách v odměňování zaměstnanců, byly schváleny nové tabulky platových tarifů, mění se také výše cestovních náhrad, výše důchodů.

Aktuality 20. 12. 2020 / 19:02

Minimální a zaručená mzda od 1. ledna 2021

Posledních několik let se pravidelně od ledna zvyšuje minimální a zaručená mzda, která je upravena v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Aktuality 12. 6. 2020 / 10:26

Meziroční vývoj platů v letech 2018-2019

Přinášíme statistiku vývoje platů ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019 v porovnání s dalšími profesemi odměňovanými platem.

Aktuality 6. 2. 2020 / 13:15

Změny od 1. ledna 2020

S účinností k 1. lednu 2020 došlo v oblasti odměňování, pracovního práva a sociálního zabezpečení k mnoha změnám. S těmi nejdůležitějšími se vás pokusíme seznámit na následujících řádcích.

Aktuality 30. 1. 2020 / 12:46

Změny platových tabulek od 1. ledna 2020

Vláda schválila změnu nařízení č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a změnu nařízení č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

Aktuality 28. 1. 2019 / 13:54

Zvyšování minimální mzdy v ČR v letech 1991 až 2019

Prvním lednem roku 2019 došlo k navýšení minimální mzdy o 1150 korun na 13 350 korun. Minimální mzda jakožto nejnižší přípustná odměna vzrostla pátý rok po sobě.

Aktuality / 13:43

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 se zvýšila základní sazba minimální mzdy z 12 200 Kč na 13 350 Kč, základní hodinová sazba minimální mzdy se zvýšila z 73,20 Kč na 79,80 Kč (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin).

Aktuality 12. 2. 2018 / 15:25

Minimální mzda a výše zaručené mzdy od 1. 1. 2018

Vláda přijala na svém jednání dne 21. srpna 2017 nařízení vlády č. 286/2017 Sb., kterým došlo ke změně nařízení č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě.

Načíst další
 
Napište nám