Členové sekce pracovníků hygienické služby

Garantkou sekce za výkonnou radu OS je Bc. Lada Cinegrová (viz rubrika Naši lidé – Výkonná rada).

Ing. Jiří Pohořalý

řídící sekce

vedoucí ekonomického odboru
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10
Mob.: 724 810 113

Hana Michálková

zástupkyně řídící sekce

zdravotní laborantka
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15
400 48 Ústí nad Labem
Mob.: 723 568 910

MVDr. Zuzana Bartošová

členka výboru sekce

vedoucí hygieny výživy a předmětů běžného užívání
KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov
Šatorizova 49
797 20 Prostějov
Mob.: 724 334 312

Alena Wilhelmová

členka výboru sekce

odborná referentka hygienické služby
KHS Ústeckého kraje
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem
Mob.: 602 958 245

Jitka Hlaváčová

členka pracovní skupiny sekce

laborantka
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n. Labem
pracoviště České Budějovice
L. B. Schneidera 32
370 21 České Budějovice
Mob.: 777 617 341

Mgr. Jana Němcová

členka pracovní skupiny sekce

MUDr. Gacka Slavíková

členka pracovní skupiny sekce

lékařka
Hygienická stanice hl. m. Prahy
Němčická 1112
142 00 Praha 4 - Bráník

 
Napište nám