Ročník 2014

V roce 2014 vyšlo 6 čísel Bulletinu.

Bulletin

8. 12. 2014 / 14:19

Bulletin 11-12 2014

Poslední číslo Bulletinu v roce 2014 přináší obsáhlé zpravodajství ze sjezdu OS a informuje o novinkách, které začnou platit v roce 2015.

21. 10. 2014 / 11:11

Bulletin 9-10 2014

Bulletin seznamuje s vyjednáváním OS o zvýšení platů a mezd a jeho výsledky, informuje o krajských konferencí, nově zvolených krajských radách, nově zvolených členech výkonné rady a navržených kandidátech do dozorčí rady OS.

2. 9. 2014 / 9:07

Bulletin 7-8 2014

Čtvrté číslo Bulletinu v roce 2014 informuje o nadcházejících krajských volebních konferencích, vyzývá k účasti v říjnových volbách, připomíná právní pomoc členům jako jeden z nejdůležitějších benefitů a informuje o změně týkající se Zajišťovacího fondu.

24. 6. 2014 / 11:00

Bulletin 5-6 2014

Třetí číslo Bulletinu v roce 2014 seznamuje s jednáními, které vedení OS vede s představiteli vlády a dalšími partnery kvůli platům a pracovním podmínkám ve zdravotnictví a sociální péči.

5. 5. 2014 / 15:04

Bulletin 3-4 2014

Druhé číslo Bulletinu v roce 2014 podrobně informuje o VI. sjezdu ČMKOS.

20. 2. 2014 / 12:22

Bulletin 1-2 2014

První číslo Bulletinu v roce 2014, kromě jiného, informuje o termínech, místech konání a obsahu jarních porad předsedů odborových organizací se zástupci OS, upozorňuje na nejčastější problémy spojené s fungováním Zajišťovacího fondu, přináší přihlášku na sportovní hry odborového svazu a seznamuje s jejich termíny.

 
Napište nám