Více než 30 let OSZSP ČR

Náš odborový svaz má třicáté narozeniny!

Tak jako existují významné milníky v životě každého člověka, tak najdeme důležité okamžiky rovněž u organizací. Letos si náš odborový svaz připomíná výročí 30 let od prvního sjezdu po roce 1989. V těchto souvislostech bychom vám chtěli postupně v Bulletinu připomenout, co bylo v uplynulých 30 letech podstatné a jak se náš odborový svaz vyvíjel. Svaz je instituce, měl a má obrovský vliv na chod naší společnosti. Ovlivňujeme rozsah a chod veřejných služeb, pracovní podmínky a samozřejmě také odměňování.

To vše ovšem v rámci instituce dělají lidé. Svaz budovali a budují nadšenci, kteří staví svoji životní filozofii na tom, že je normální pomáhat, na tom, že se máme vzájemně podporovat, na tom, že spolu můžeme udržovat naši společnost v solidaritě a pospolitosti.

U revolučních změn a u prvních jednání jsem nebyla. Můj život byl úplně jiný. Hájovna uprostřed lesů, práce na obvodu s pacienty v ordinaci a hlavně na pasekách. Do odborů mě přivedla změna práce, nástup do nemocnice a problémy spojené se zásadní změnou koncepce zdravotnictví – převody nemocnic na obchodní společnosti, které tvrdě dopadaly na zaměstnance. Mimochodem převody nemocnic dodnes považuji za nejfatálnější chybu v organizaci zdravotnictví.

Když jsme s redaktorkou Maruškou Klírovou začaly připravovat sérii vzpomínek na 30 let fungování svazu, tak jsem se ponořila do starých materiálů a při jejich pročítání jsem si vybavila řadu osobností, které považuji za zásadní pro rozvoj odborového svazu. Je samozřejmé, že jsem si vybavila hlavně ty, se kterými jsem měla čest se potkat, a ty, kteří si už dnes užívají zaslouženého odborového odpočinku. Jsou to lidé, kteří denně pomáhali zaměstnancům. Lidé, kteří usilovali o rozvoj svých nemocnic, domovů pro seniory, záchranek, hygienické služby, lázní, zkrátka zdravotnictví a sociálních služeb.

Jsem moc ráda, že jsem dodnes s řadou z nich v kontaktu a chtěla bych, abychom si při příležitosti 30. výročí nové cesty odborů kolegy, pro které byl a je po celý život na prvním místě člověk, připomněli.

Svaz a jeho první podobu připravovali vedle dřívějšího vedení odborového svazu Jiřího Schlangera, Jany Dvořákové a Milana Zaorala také další. Osobně jsem se potkávala třeba s Mílou Kočovou, Jirkou Ehrmannem, Zdeňkou Kovářovou, Milošem Stareckým a Sašou Kolským. Se Sašou se potkáváme dodnes a mimochodem v tomto měsíci slaví významné narozeniny. Moc mu k nim blahopřeji.

K otcům a matkám zakladatelům a zakladatelkám se v průběhu let přidali další lidé, kteří vtiskli našim odborům jejich tvář. Byly to desítky, nebo spíše stovky funkcionářů na všech úrovních. Jsem moc ráda, že si dodnes občas voláme s Janou Horákovou, Jaruškou Cabanovou, Jaruškou Doležalovou, Wesselinem Toppischem, Dášou Skoumalovou, Petrem Populem a mnoha dalšími. Vždy, když je slyším, tak čekám jak na osobní informace, tak na jejich názory, kterých si moc vážím.

Jsem také moc ráda, že se třeba u příležitosti Vánoc pozdravíme s paní Jaruškou Drobcovou, která má o dění v odborech zájem i ve svém úctyhodném věku. Moc ráda slyším také Jardu Josífka nebo Věrku Shönovou. Pokud bych tady měla vyjmenovat všechny, kterých si vážím, tak bych kompletně zaplnila Bulletin. Vážím si totiž všech našich členů – současných i bývalých. A moc vám všem děkuji, že jste s námi.

Závěrem bych Vás chtěla požádat, a budeme za to moc rádi, abyste se o své vzpomínky, zkušenosti, nebo také o informace ze současného dění podělili s ostatními. Stránky Bulletinu a tohoto svazového webu jsou vám k dispozici, těšíme se na vaše příspěvky.

Bc. Dagmar Žitníková

Články

Aktuality 14. 3. 2022 / 12:59

Rok 2011 – rok Zdravotnické trojky (Z3) a dalších protestů

I přes protestní akce odborů koncem roku 2010 dál pokračoval tlak vlády na změny či zrušení tabulek platových tarifů.

Aktuality 12. 2. 2022 / 19:02

Rok 2010 – výstražná stávka a VI. sjezd oborového svazu

Přelom let 2009 a 2010 byl obdobím intenzivního jednání o situaci v sociálních službách.

Aktuality 11. 2. 2022 / 20:17

Rok 2009 – stávkové pohotovosti a demonstrace

Rok 2009 začal intenzivním jednáním o platech.

Aktuality 5. 1. 2022 / 17:21

Rok 2008 – protesty proti záměrům ministra Julínka

Rok 2008 začal přípravou na dvouhodinovou výstražnou stávku na protest proti záměrům ministra zdravotnictví Tomáše Julínka.

Aktuality 5. 11. 2021 / 18:02

Rok 2007 – protesty proti škrtformě

Od počátku roku 2007 se vedení odborového svazu intenzivně věnovalo jednání v krajích, které připravovaly transformaci svých nemocnic na akciové společnosti.

Aktuality 18. 6. 2021 / 17:30

Rok 2006 – V. sjezd odborového svazu

Po celý rok 2006 se odborový svaz intenzivně připravoval na svůj V. sjezd. Ten se konal 23. a 24. listopadu v pražském Hotelu Olšanka.

Aktuality 13. 5. 2021 / 15:57

Rok 2005 – Janu Dvořákovou vystřídala Dagmar Žitníková

Ve dnech 2 a 3. prosince se v přerovském hotelu Jana konala v pořadí šestá celostátní konference odborového svazu.

Aktuality 17. 3. 2021 / 21:57

Rok 2004 – jednohodinová protestní stávka

Kvůli platům – výši třináctého a čtrnáctého platu a výši platových tarifů – se ve středu 21. dubna od 8 do 9 hodin konala protestní stávka.

Načíst další
 
Napište nám