Více než 30 let OSZSP ČR

Náš odborový svaz má třicáté narozeniny!

Tak jako existují významné milníky v životě každého člověka, tak najdeme důležité okamžiky rovněž u organizací. Letos si náš odborový svaz připomíná výročí 30 let od prvního sjezdu po roce 1989. V těchto souvislostech bychom vám chtěli postupně v Bulletinu připomenout, co bylo v uplynulých 30 letech podstatné a jak se náš odborový svaz vyvíjel. Svaz je instituce, měl a má obrovský vliv na chod naší společnosti. Ovlivňujeme rozsah a chod veřejných služeb, pracovní podmínky a samozřejmě také odměňování.

To vše ovšem v rámci instituce dělají lidé. Svaz budovali a budují nadšenci, kteří staví svoji životní filozofii na tom, že je normální pomáhat, na tom, že se máme vzájemně podporovat, na tom, že spolu můžeme udržovat naši společnost v solidaritě a pospolitosti.

U revolučních změn a u prvních jednání jsem nebyla. Můj život byl úplně jiný. Hájovna uprostřed lesů, práce na obvodu s pacienty v ordinaci a hlavně na pasekách. Do odborů mě přivedla změna práce, nástup do nemocnice a problémy spojené se zásadní změnou koncepce zdravotnictví – převody nemocnic na obchodní společnosti, které tvrdě dopadaly na zaměstnance. Mimochodem převody nemocnic dodnes považuji za nejfatálnější chybu v organizaci zdravotnictví.

Když jsme s redaktorkou Maruškou Klírovou začaly připravovat sérii vzpomínek na 30 let fungování svazu, tak jsem se ponořila do starých materiálů a při jejich pročítání jsem si vybavila řadu osobností, které považuji za zásadní pro rozvoj odborového svazu. Je samozřejmé, že jsem si vybavila hlavně ty, se kterými jsem měla čest se potkat, a ty, kteří si už dnes užívají zaslouženého odborového odpočinku. Jsou to lidé, kteří denně pomáhali zaměstnancům. Lidé, kteří usilovali o rozvoj svých nemocnic, domovů pro seniory, záchranek, hygienické služby, lázní, zkrátka zdravotnictví a sociálních služeb.

Jsem moc ráda, že jsem dodnes s řadou z nich v kontaktu a chtěla bych, abychom si při příležitosti 30. výročí nové cesty odborů kolegy, pro které byl a je po celý život na prvním místě člověk, připomněli.

Svaz a jeho první podobu připravovali vedle dřívějšího vedení odborového svazu Jiřího Schlangera, Jany Dvořákové a Milana Zaorala také další. Osobně jsem se potkávala třeba s Mílou Kočovou, Jirkou Ehrmannem, Zdeňkou Kovářovou, Milošem Stareckým a Sašou Kolským. Se Sašou se potkáváme dodnes a mimochodem v tomto měsíci slaví významné narozeniny. Moc mu k nim blahopřeji.

K otcům a matkám zakladatelům a zakladatelkám se v průběhu let přidali další lidé, kteří vtiskli našim odborům jejich tvář. Byly to desítky, nebo spíše stovky funkcionářů na všech úrovních. Jsem moc ráda, že si dodnes občas voláme s Janou Horákovou, Jaruškou Cabanovou, Jaruškou Doležalovou, Wesselinem Toppischem, Dášou Skoumalovou, Petrem Populem a mnoha dalšími. Vždy, když je slyším, tak čekám jak na osobní informace, tak na jejich názory, kterých si moc vážím.

Jsem také moc ráda, že se třeba u příležitosti Vánoc pozdravíme s paní Jaruškou Drobcovou, která má o dění v odborech zájem i ve svém úctyhodném věku. Moc ráda slyším také Jardu Josífka nebo Věrku Shönovou. Pokud bych tady měla vyjmenovat všechny, kterých si vážím, tak bych kompletně zaplnila Bulletin. Vážím si totiž všech našich členů – současných i bývalých. A moc vám všem děkuji, že jste s námi.

Závěrem bych Vás chtěla požádat, a budeme za to moc rádi, abyste se o své vzpomínky, zkušenosti, nebo také o informace ze současného dění podělili s ostatními. Stránky Bulletinu a tohoto svazového webu jsou vám k dispozici, těšíme se na vaše příspěvky.

Bc. Dagmar Žitníková

Články

Aktuality 18. 6. 2021 / 17:30

Rok 2006 – V. sjezd odborového svazu

Po celý rok 2006 se odborový svaz intenzivně připravoval na svůj V. sjezd. Ten se konal 23. a 24. listopadu v pražském Hotelu Olšanka.

Aktuality 13. 5. 2021 / 15:57

Rok 2005 – místopředsedkyni Janu Dvořákovou vystřídala Dagmar Žitníková

Ve dnech 2 a 3. prosince se v přerovském hotelu Jana konala v pořadí šestá celostátní konference odborového svazu.

Aktuality 17. 3. 2021 / 21:57

Rok 2004 – jednohodinová protestní stávka

Kvůli platům – výši třináctého a čtrnáctého platu a výši platových tarifů – se ve středu 21. dubna od 8 do 9 hodin konala protestní stávka.

Aktuality 20. 12. 2020 / 20:33

Rok 2003 – demonstrace proti reformě veřejných financí

Kvůli reformě veřejných financí a jejím vážným dopadům na zaměstnance se konaly demonstrace  23. června a 13. září 2003.

Aktuality 9. 11. 2020 / 10:37

Od celostátní konference v roce 1999 do IV. sjezdu odborového svazu v roce 2002

III. sjezd odborového svazu rozhodl o tom, že období mezi sjezdy se budou konat celostátní konference odborového svazu. První se uskutečnila 29. 5. 1999 v Praze.

Aktuality 12. 10. 2020 / 9:41

Roky 1997 a 1998 a III. sjezd odborového svazu ve Žďáru nad Sázavou

Rok 1997 byl rokem, kdy se nemocnice potýkaly se zadlužením a odborový svaz nutil ministra zdravotnictví Jana Stráského (ODS), aby s ním vedl řádný sociální dialog.

Aktuality 3. 10. 2020 / 20:06

Od II. sjezdu OS v roce 1994 přes kampaň TITANIK do konce roku 1996

Na II. sjezdu OS, který se konal 28. a 29. května 1994 v Brně, byla zvolena pětadvacetičlenná výkonná rada a devítičlenná dozorčí rada.

Aktuality 22. 6. 2020 / 12:30

Od roku 1990 do II. sjezdu odborového svazu v květnu 1994 v Brně

V letošním roce slaví odborový svaz 30 let od svého vzniku. Nyní se vracíme k mapování hlavních událostí v historii svazu, a to od roku 1990 do II. sjezdu odborového svazu v roce 1994.

Načíst další
 
Napište nám