Jsme tu pro vás

Odměňování a vyjednávání o něm na všech úrovních věnuje Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR mimořádnou pozornost.

Svým členům i základním organizacím poskytujeme bezplatně odborné konzultace v oblasti mezd a platů, podporu při kolektivním vyjednávání a  pomáháme s určením správné platové třídy. Odborníci OSZSP ČR se také podílejí na přípravě katalogu prací a jiných právních předpisů z oblasti odměňování, sledují platné právní předpisy a připravují statistická šetření z resortu zdravotnictví i sociálních služeb.

Garantem problematiky odměňování je vedoucí právního a sociálního oddělení odborového svazu Ing. Ivana Břeňková.

Odborné konzultace členům i základním organizacím poskytuje Kamil Kubáň.

Budete-li se na nás obracet, uveďte, prosím, své jméno, název organizace a organizační číslo, které najdete na razítku odborové organizace. 

Ing. Ivana Břeňková

vedoucí právního a sociálního oddělení OS, členka výkonného výboru EPSU

garantka problematiky odměňování, specialistka na sociální dialog a kolektivní vyjednávání
Mob.: 736 504 772
Tel.: 267 204 315

 
Napište nám