Kdo jsme

Členem odborového svazu se může stát občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 15 let, který
a) je v pracovněprávním vztahu ve zdravotnictví, sociálních službách, a dalších veřejných službách, či veřejné správě, nebo u zaměstnavatele, jehož činnost bezprostředně souvisí se zdravotnickými, sociálními a případně jinými veřejnými službami,
b) je ve výše uvedených oblastech osobou samostatně výdělečně činnou, nezaměstnávající žádné zaměstnance,
c) je zaměstnancem, žákem nebo studentem školy zaměřené na vzdělávání pracovníků pro zdravotnictví, sociální služby, případně další veřejné služby.

Odborový svaz je členem Českomoravské konfederace odborových svazů a evropských i celosvětových organizací, které sdružují odboráře z veřejných služeb a veřejné správy.

Odborový svaz úzce spolupracuje s dalšími odborovými subjekty a s občanskými sdruženími a iniciativami.

Články

Aktuality 8. 12. 2023 / 15:34

Co udělal OS pro sestry a další zaměstnance?

V souvislosti s aktuálním děním se objevují nejrůznější diskuse a komentáře o roli Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Aktuality 9. 9. 2022 / 11:00

Co jsme zvládli v minulém období? Podívejte se!

Před listopadovým sjezdem OS v roce 2022 jsme bilancovali práci OS v uplynulém čtyřletém období. A je opravdu úctyhodná! Děkujeme vám všem, kteří jste se o to přičinili.

 
Napište nám