Kdo jsme

Členem odborového svazu se může stát občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 15 let, který
a) je v pracovněprávním vztahu ve zdravotnictví, sociálních službách, a dalších veřejných službách, či veřejné správě, nebo u zaměstnavatele, jehož činnost bezprostředně souvisí se zdravotnickými, sociálními a případně jinými veřejnými službami,
b) je ve výše uvedených oblastech osobou samostatně výdělečně činnou, nezaměstnávající žádné zaměstnance,
c) je zaměstnancem, žákem nebo studentem školy zaměřené na vzdělávání pracovníků pro zdravotnictví, sociální služby, případně další veřejné služby.

Odborový svaz je členem Českomoravské konfederace odborových svazů a evropských i celosvětových organizací, které sdružují odboráře z veřejných služeb a veřejné správy.

Odborový svaz úzce spolupracuje s dalšími odborovými subjekty a s občanskými sdruženími a iniciativami.

Články

Aktuality 15. 4. 2012 / 8:12

Stanovy OSZSP ČR

Stanovy Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR přijal VII. sjezd odborového svazu v pátek  21. listopadu 2014.

 
Napište nám