Jsme tu pro vás – inspektoři BOZP

Územní svazoví inspektoři BOZP

V regionech kontrolují dodržování stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zaměstnavatelů ve zdravotnictví a sociální péči územní svazoví inspektoři BOZP. Při své kontrolní činnosti spolupracují se základními odborovými organizacemi. Jejich hlavní náplní práce je přímý a trvalý kontakt se základními organizacemi a stálá kontrola zaměstnavatelů, sledují dodržování předpisů pro zajištění BOZP. Při kontrolách územních svazových inspektorů jsou sepisovány protokoly a zaměstnavatelé mají za povinnost projednat se základními organizacemi návrhy na způsob odstranění zjištěných závad. Zajišťují pomoc a poradenství při řešení záležitostí ZO v oblasti BOZP.

Ing. Dominika Nejezchlebová

inspektorka BOZP, rodičovská dovolená

 
Napište nám