Co se projednalo na tripartitě a PROČ ODBORÁŘI ODEŠLI?

Jednání 175. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity), které se konalo dne 6. 5. 2024, zahájil premiér Petr Fiala. Úvodem sdělil, že do programu se nově vkládá bod Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnávání zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta.

Situace v zemědělství

Ministr zemědělství Marek Výborný uvedl bod Situace v zemědělství a okomentoval zejména proces přidělování dotací a možnosti nadlimitní dotace zemědělcům. Sdělil, že v současné chvíli je vyplaceno 21,7 mld. z 28 mld. korun, které byly na dotační programy alokované. Pomoc státu má cílit zejména na střední segment zemědělství, platí, že do společné zemědělské politiky bude vláda navíc investovat 2 mld., ale zatím stále není rozhodnuto, jakým způsobem. Vláda řeší možnosti veřejné podpory. Ve vládě se neřeší jen finance, ale také snižování byrokratické zátěže. Pro příští rok budou uvedeny do praxe uživatelsky přívětivé dokumenty. Závěrem svého vystoupení zmínil mrazy z minulých týdnů, které poškodily úrodu, což bude mít negativní dopad na zemědělce. Vláda bude hledat možnosti mimořádných finančních kompenzací.

Zaměstnavatelé sdělili, že situace v zemědělství je složitá, ceny výrobků podhodnocené. Poukázali na srovnání cen v časových řadách od vstupu ČR do EU. Ceny zemědělských výrobků rostly o 25 % a ceny potravin o 98 %. Zemědělci nejsou ti, kteří na vysokých cenách vydělávají. Připomněli, že nositeli komodit jsou střední podniky a že nejvíce je ohrožen sektor, který produkuje potraviny. Uvedli příklady podpory státu např. v Polsku a ve Francii. S Českou republikou je situace nesrovnatelná. Trh v Evropě je regulovaný, do situace vstoupily i ceny obilí z Ukrajiny. Vysoké zásoby obilí tlačí na nízké ceny. Pomoc od státu chtějí ve více oblastech, připomněli, že vládě předložili 9 konkrétních bodů. Za důležité považují vyplatit co nejdříve slíbené 2 mld. a nezavádět spotřební daň na tichá vína.

Předseda Asociace samostatných odborů ČR Bohumír Dufek kritizoval vládu. Odbory nedostaly kompletní materiál předem, vláda ho zaslala jen zaměstnavatelům. Antibyrokratický balíček je nedostatečný, sdělil, že vládu za byrokratické postupy kritizuje dokonce i předseda antibyrokratické komise. Druhá část kritiky se zaměřila na zaměstnavatele. Předseda Dufek sdělil, že v zemědělství prakticky nefunguje sociální dialog, není podepsaná kolektivní smlouva vyššího stupně. V závěru svého vystoupení vyzval vládu a zaměstnavatele, aby podpořili zaměstnance v zemědělství.

Ministr Výborný odpověděl, že vláda postupuje ve prospěch zemědělců, on osobně podporuje práci komise.

Ministr školství Mikuláš Bek okomentoval koncept duálního vzdělávání, který má posílit větší zapojení firem do odborného vzdělávání. Připomněl, že v ČR není možné převzít německý nebo rakouský model, a proto jdeme vlastní cestou. Sdělil, že je připraven návrh paragrafového znění novely školského zákona, která počítá s rozšířením odborného vzdělávání na dobrovolném smluvním základě o možnost odborného výcviku v certifikovaných firmách. Návrh vychází z odborné diskuse se zaměstnavateli i z diskusí na tzv. školské tripartitě. Jako další postup navrhuje jednání v užším kruhu, kde se dohodne další postup. Závěrem zdůraznil, že cílem zavedení konceptu je, aby absolventi více odpovídali potřebám trhu práce.

Zástupce Hospodářské komory reagoval, že její odborníci připravili vlastní návrh. Nicméně souhlasí s názorem, že je nutné dospět k výsledku, který bude dlouhodobý a akceptovaný všemi.

Zaměstnavatelé poděkovali za přípravu materiálů, věří, že se materiál podaří posunout dál. Sdělili, že návrh hospodářské komory odráží návrhy zaměstnavatelů. Za nejdůležitější považují návrh dotáhnout do konce volebního období. Připomínají, že zásadní je vyřešit hlavně financování a certifikace firem. Žádají o zařazení návrhů do hospodářských priorit.

Předseda ČMKOS Josef Středula sdělil, že je nutné dořešit statut žáků a jejich motivaci. Důležitá je i perspektiva zaměstnání.

Nový pracovní tým, nové nařízení vlády

V dalším bodě se ustanovil tripartitní pracovní tým pro životní prostředí.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka představil návrh nového nařízení vlády, kterým v návaznosti na novelu zákona o zaměstnanosti chce sestavit seznam tzv. bezpečných států mimo EU, jejichž občané by mohli, pokud si vyřídí vstup na české území, přijít do Česka za prací bez nutnosti získat pro to zvláštní povolení (např. zaměstnaneckou kartu nebo tzv. modrou kartu). Jednalo by se zatím o osm států, například o Austrálii, Nový Zéland, Velkou Británii, Japonsko, Kanadu či Korejskou republiku.

Předseda ČMKOS Josef Středula navrhl, abychom požadovali od těch zemí, kterým to umožníme, aby stejně přistupovaly k českým zaměstnancům.

Zaměstnavatelé za materiál poděkovali a sdělili, že je reakcí na jejich požadavky.

Hospodářská komora navrhla, aby byl materiál i pro studenty.

Ministr financí Zbyněk Stanjura sdělil, že důležitá není jen možnost vstupu odborníků na český trh práce, ale za důležitou považuje také podporu zahraničních firem.

Bod Různé – vyhrocení situace

Po standardním jednání tripartity se v bodě Různé situace vyhrotila.

Josef Středula požádal premiéra o stanovisko k vystoupení bývalého ministra životního prostředí a dnes soukromého podnikatele a člena širšího vedení strany Pavla Drobila, který na kongresu ODS řekl, že „odbory nejsou náš partner, ale náš nepřítel“.

Premiér Petr Fiala zareagoval velmi neadekvátně. Sdělil, že vláda odborům ve všem ustupuje, že odbory vládu neustále „okopávají“, že politikaří a hlavně sdělil, že odboráři nejsou ti správní sociální partneři. Poté, co si vyslechli snůšku nepravd a arogantní vyjádření, předsedové odborových svazů a delegace Asociace samostatných odborů opustili jednání tripartity. Josef Středula odešel po ukončení projevu premiéra.

Ještě dodatek:

V bodě Různé se předsedkyně Žitníková chtěla dotázat premiéra na vedení sociálního dialogu z jeho strany.

  • Dne 5. února odborové svazy veřejných služeb požádaly premiéra o jednání. Do dnešního dne neobdržely žádnou odpověď.
  • Odborový svaz premiéra požádal také o jednání ke zdravotnictví. V reakci na tento dopis bylo sděleno, že situaci mají odbory řešit s ministrem zdravotnictví, který odbory původně na premiéra odkázal.
  • Sociální dialog v praxi nefunguje. Premiér si na sociální dialog jen hraje.

***

Za nestandardní odbory považují také výstupy z jednání tripartity. Prostor dostala jen vláda a zaměstnavatelé. Po odchodu z jednání odboráři 45 minut čekali na média. Jejich improvizovaná tisková konference, kde sdělili všechny důvody odchodu, trvala zhruba 30 minut. Informace od odborů se bohužel v médiích skoro nikde neobjevily.

Proto vás žádáme, šiřte informace po vlastní linii. 

Podle slov vládních představitelů byl odchod odborářů z jednání tripartity nepochopitelný a dětinský. Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková se jednání tripartity i odchodu z něj zúčastnila, její vysvětlení si poslechněte zde: https://youtu.be/PxZgxPBerpI?si=uliEoHNlZC7UzXbs

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám