Další kolo jednání o sjednocení odměňování ve zdravotnictví

Další kolo jednání na téma sjednocení odměňování ve zdravotnictví se konalo 13. června v Poslanecké sněmovně. Jednání zahájil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který omluvil ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku. V úvodu shrnul dosavadní postup a připomněl, že se pracovní skupina má zabývat také plánováním směn lékařů, objemy přesčasové práce a souběhy pracovních úvazků a praxí lékařů v nemocnicích a školských zařízeních.

Souběh pracovních úvazků

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Petr Widimský se vyjádřil k souběhům pracovních úvazků a zdůraznil, že není možné v čase odlišit, zda lékař, který operuje a má u zákroku studenty, pracuje pro nemocnici nebo pro fakultu. Stávající stav považuje akademická obec za vyhovující. Profesor Widimský ovšem jako větší problém vnímá nedostatečné finanční prostředky, které dostávají fakulty na jednoho studenta, a odměňování vysokoškolských pedagogů, které je nesrovnatelně nižší než odměňování lékařů. V praxi existují extrémní rozdíly v odměňování mezi vysokoškolskými profesory podle fakult.

Účastníci jednání se shodli, že problém je nutné řešit za přítomnosti ministra školství.

Ministr Vlastimil Válek v závěru ještě upozornil na problém výuky nelékařských zdravotnických pracovníků.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková sdělila, že situace je jiná a že sestry školitelky vesměs nemají smlouvy s fakultami, ale vše se řeší se zaměstnavatelem.

Rozpisy směn, přesčasy

Vrchní ředitelka MPSV Dana Roučková se vyjádřila k rozpisu směn lékařů a volnu mezi směnami. Zástupci spolku Mladí lékaři byli informováni, že předložený rozpis směn odpovídá legislativě. Vyjádření MPSV bude zasláno e-mailem.

V následujícím bodě se znovu otevřela diskuze k limitům přesčasové práce a k možnosti jejího zvýšení. Všichni aktéři v této oblasti setrvávají na svých pozicích.

Zaměstnavatelé by dobrovolné navýšení limitů uvítali, odbory a Česká lékařská komora jsou proti.

Vrchní ředitelka Dana Roučková se vyjádřila k hypotetickým možnostem řešení dalších změn v zákoníku práce a připomněla, že euronovela zákoníku práce je v Poslanecké sněmovně po II. čtení, účinnost se předpokládá od 1. srpna. MPSV připravuje další novelu s předpokládanou účinností od 1. ledna 2025 a do ní by bylo možné zapracovat další změny, na kterých bude shoda.

Sjednocení odměňování

V posledním bodě se opět jednalo o možnosti sjednocení odměňování.

Vrchní ředitel Ministerstva zdravotnictví Radek Policar sdělil, že konkrétní připomínky k návrhu zaslaly odbory. Část zaměstnavatelů návrh zásadně odmítá, část se vyjádřila obecně. Žádné připomínky nezaslala Česká lékařská komora a její Sekce mladých lékařů. Organizace, které nezaslaly připomínky, vyzval, aby se vyjádřily.

Za Sekci mladých lékařů ČLK se představil nový předseda Dalibor Veselý, který sdělil, že sekce trvá na sjednocení odměňování.

Prezident ČLK Milan Kubek sdělil, že návrh zaslaný Ministerstvem zdravotnictví primárně neodpovídá dohodě z 8. prosince a odměňování nesjednocuje. Komora požaduje úpravu § 109 zákoníku práce a případně je ochotná akceptovat úpravy podle návrhu odborů.

Vrchní ředitel Radek Policar představil společné připomínky odborů k návrhu. Sdělil, že odbory primárně navrhují sjednotit odměňování přes novelu zákoníku práce a jeho § 109. Nicméně zaslaly také konkrétní připomínky k návrhu Ministerstva zdravotnictví, kde navrhují stejným způsobem odměňovat lékaře, zubní lékaře a farmaceuty, zvýšit koeficienty, a to jak pro lékaře, tak pro nelékařské zdravotnické pracovníky, zrušit zastropování věku a stanovit minimální mzdové tarify. V návrhu také řeší přechod odměňování a případný pokles průměrné mzdy, kdy by za těchto okolností nedošlo k poklesu příjmů zdravotníků.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková návrh okomentovala a zdůraznila, že nerozumí negativnímu postoji části zaměstnavatelů ke sjednocení odměňování, protože odbory jako základ pro svůj návrh vzaly návrh na sjednocení odměňování z roku 2016, který zpracoval přední český odborník na pracovní právo prof. JUDr. Petr Hůrka. Tento návrh jako variantní řešení nyní odbory předkládají k diskuzi. Vzhledem k tomu, že návrh profesora Hůlky byl v té době ústavně konformní a jeho podstatu nikdo nenapadl a pan prof. Hůrka nyní pracuje pro zaměstnavatele, tak odbory předpokládají, že zaměstnavatelé přestanou argumentovat protiústavností návrhu.

Za část zaměstnavatelů se vyjádřil Jiří Horecký (Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů ČR, Hospodářská komora ČR), který sdělil, že zaměstnavatelé setrvávají na svém stanovisku a udělají vše proto, aby návrh nebyl přijat.

Asociace soukromých nemocnic návrh na sjednocení odměňování prostřednictvím svého zástupce Pavla Frňky opět odmítla a zopakovala, že návrh neodpovídá ústavě a deformuje podnikatelské prostředí ve zdravotnictví.

Zástupci Asociace nemocnic a Asociace českých a moravských nemocnic poukázali na náklady, které by sjednocení odměňování a zvýšení tarifů přineslo.

Odboráři znovu reagovali na argumenty části zaměstnavatelů, že ve zdravotnictví je trh a podnikatelské prostředí.

Předsedkyně Žitníková znovu připomněla, že zdravotnictví je regulovaná veřejná služba a je napojená na úhrady z veřejných zdrojů = zdravotní pojištění. Nikde v Evropě se ve zdravotnictví takto nepodniká.

Předseda ČLK Milan Kubek sdělil, že pokud Ministerstvo zdravotnictví žádný zákon nechce, a to, co se nyní děje, jsou jen obstrukce, tak ať to auditoriu ministr sdělí přímo. Pokud nebude politická vůle, jde o ztrátu času nás všech a zdravotníci se rozhodnou, jak budou dál postupovat.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek sdělil, že nikdo z přítomných neřeší pacienty.

Předseda LOK-SČL Martin Engel se proti tomu za odbory tvrdě ohradil a připomněl, že právě odboráři byli ti, kteří vždy plédovali za dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro pacienty. Ovšem kvalitní péči zajišťují zdravotníci a k těm je přistupováno diskriminačně. To, že vznikne nový zákon, je v prosincové dohodě.

Ministr Válek sdělil, že on chce naplnit svůj závazek vyplývající z dohody.

Předsedkyně Žitníková znovu připomněla dotaz zaměstnavatelů na náklady, které by měli při změně odměňování a za předpokladu naplnění Hegerova Memoranda a proporcionálního zvýšení platů ostatních zdravotníků. Zdůraznila, že návrhy odborů jsou konkrétní a je možné s nimi pracovat.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek sdělil závěr: Ministerstvo zdravotnictví bude reagovat na připomínky odborů a na jimi navržené koeficienty. Do příštího jednání spočítá finanční dopady návrhů odborů na systém veřejného zdravotního pojištění.

Vedoucí právního a sociálního oddělení OS a řídící tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví Ivana Břeňková navrhla, aby byl propočet předložen a projednán již na jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví, které se bude konat 24. června.

Ministerstvo zdravotnictví reagovalo, že do doby jednání týmu nelze propočet připravit.

Další termín jednání byl stanoven na 27. června.

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám