KR a místopředseda OS Lubomír Francl s hejtmanem Jiřím Zimolou

V úterý 6. prosince se v Českých Budějovicích uskutečnilo jednání zástupců nově zvoleného vedení Jihočeského kraje se zástupci našeho odborového svazu. Za jihočeský kraj se jednání zúčastnili hejtman Jiří Zimola, 1. náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová, která má nově v gesci sociální služby, a náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Ivana Stráská. OS reprezentovali členové krajské rady Jan Šusta, Lucie Dudková, Světlana Ondrejková, Jana Farabauerová a místopředseda OS Lubomír Francl.

Na začátku jednání místopředseda Francl ocenil dosavadní spolupráci OS a Jihočeského kraje. Vedení kraje přislíbilo, že tato dobrá spolupráce bude pokračovat. Byla přislíbena účast zástupce krajské rady na jednáních komise pro zdravotnictví a sociální věci jako stálého hosta, stejně jako v minulém období.

V další části se diskutovalo o zvyšování mezd v roce 2017. Vedení kraje vedlo, že jedná se všemi řediteli nemocnic zřizovaných jihočeským krajem a že se bude snažit dodržet ustanovení společného memoranda Ministerstva zdravotnictví a Asociace krajů ČR o zvyšování mezd v roce 2017.

V zastupování zaměstnanců v dozorčích radách nemocnice se rovněž žádné změny nechystají, třetinu zástupců si nadále budou volit zaměstnanci ze svých řad, i pokud by neprošla změna zákona o obchodních korporacích, která by měla vrátit zpět povinnost pro zaměstnavatele nad 500 zaměstnanců mít v dozorčích radách zástupce zaměstnanců.

Diskutovalo se také o otázce navrhovaných změn ve vzdělávání sester a jestli tyto změny přinesou očekávaný efekt ve zvýšení počtu sester, které budou nastupovat do praxe. I když v jihočeských nemocnicích není problém s počtem personálu tak markantní jako jinde, problém se může prohlubovat.

Místopředseda OS Francl a členka krajské rady Lucie Dudková otevřeli otázku navýšení počtu posádek ZZS v Českých Budějovicích, kde velmi narostl počet výjezdů. Vedení kraje přislíbilo, že se touto problematikou, stejně jako situací kolem letecké ZZS, bude zabývat.

Závěrem se obě strany dohodly, že tato jednání mezi zástupci krajské rady OS a vedením kraje jsou velmi přínosná a že budou i v novém volebním období pokračovat.

Foto Jan Šusta

Podobné články

Aktuality 25. 9. 2023 / 18:51

Brífink po krajské konferenci odborářů z Jihočeského kraje

Po krajské konferenci odborových organizací z Jihočeského kraje se ve čtvrtek 21. září v Českých Budějovicích sešli její účastníci s novináři.

Aktuality 25. 9. 2023 / 17:34

Jihočeská krajská konference – 21. 9. 2023

Krajská konference odborových organizací z Jihočeského kraje se konala ve čtvrtek 21. září.

Aktuality 23. 9. 2022 / 12:13

Jihočeská krajská konference – 22. 9. 2022

Jihočeská krajská konference jednala ve čtvrtek 22. září.

Načíst další
 
Napište nám