Krajská rada Plzeňského kraje jednala s hejtmankou Mauritzovou

Ve čtvrtek 3. června 2021 se uskutečnilo na Krajském úřadě Plzeňského kraje jednání za účasti členů krajské rady Plzeňského kraje v čele s předsedkyní Helenou Kurcovou. Za ústředí OSZSP ČR se jednání účastnili předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Mgr. Jana Hnyková, vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ing. Ivana Břeňková a regionální manažer OS Bc. Václav Matoušek.

Plzeňský kraj zastupovala hejtmanka doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., náměstek hejtmanky pro sociální věci Rudolf Špoták, vedoucí odboru zdravotnictví Mgr. Jan Karásek a ředitel Rokycanské nemocnice, a. s., Mgr. Jaroslav Šíma. Předmětem jednání byla situace ve zdravotnictví a sociálních službách v Plzeňském kraji. Probíraná témata z oblasti sociálních služeb se týkala zejména dofinancování sociálních služeb, navyšování mimotarifních složek a mimořádných odměn. Na toto téma hovořil zejména Mgr. Špoták, který prezentoval své zkušenosti s MPSV. Přes nepříznivou finanční situaci mimořádné odměny kraj nesnižoval a dojde tedy k vyplacení plných částek.

V oblasti zdravotnictví byly vzneseny dotazy zejména na možnost být za krajskou radu Plzeňského kraje hostem ve výboru pro zdravotnictví a sociální věci Plzeňského kraje. Hejtmanka Mauritzová informovala o tom, že tento bod bude projednán na červnovém zasedání Rady. Předsedkyně Žitníková vyzdvihla přínosnost této možnosti z hlediska předávání informací.

Dagmar Žitníková informovala o probíhajících jednáních na Ministerstvu zdravotnictví a MPSV.

Dále byl vznesen dotaz na postoj Plzeňského kraje k avizovanému záměru kraje k převzetí nebo finanční podpoře Sušické nemocnice. Dle sdělení hejtmanky bude tato záležitost projednána do konce června. Z debaty dále vyplynulo, že ač Plzeňský kraj není zřizovatelem Sušické nemocnice, jistou formu podpory chystá. Ze strany kraje se připravuje návštěva zaměstnanců Sušické nemocnice.

Hejtmanka Mauritzová deklarovala, že se nechystají změny ve vedení Domažlické nemocnice. Ohledně další budoucnosti holdingu Nemocnice Plzeňského kraje se připravuje jeho zrušení a přechod zaměstnanců holdingu pod Centrum sdílených služeb. Na toto téma se uskuteční seminář. Ohledně reformy psychiatrické péče si paní hejtmanka vyslechla připomínky ze strany odborů a uvedla, že bude na toto téma jednat s Asociací krajů ČR a ředitelem Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Dále byla probírána témata, která se týkala kolektivního vyjednávání v některých nemocnicích Plzeňského kraje (například Rokycanské nemocnice, a. s.), výběrových řízení a dále kvality a dostupnosti zdravotní péče v Plzeňském kraji.

Foto Jana Hnyková

Podobné články

Aktuality 20. 2. 2023 / 13:08

Plzeňská krajská rada jednala s vedením kraje o zvyšování mezd

V pátek 10. února se uskutečnilo jednání krajské rady Plzeňského kraje na Krajském úřadě Plzeňského kraje.

Aktuality 20. 2. 2023 / 13:04

Nemocnice Sušice v ohrožení

Ve středu 18. ledna se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva města Sušice, předmětem jednání byl pouze jeden bod, a to další budoucnost Sušické nemocnice s. r. o.

Aktuality 22. 9. 2022 / 11:26

Plzeňská krajská konference OS – 21. 9. 2022

Plzeňská krajská konference jednala ve středu 21. září.

Načíst další
 
Napište nám