Královéhradecká krajská rada jednala s vedením kraje

Královéhradecká krajská rada se v úterý 2. dubna sešla s vedením kraje. Schůzky se zúčastnili hejtman Martin Červíček, náměstkyně pro sociální oblast Martina Berdychová a předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Tomáš Halajčuk. Za vedení odborového svazu pozvání přijala místopředsedkyně Jana Hnyková.

Jednání se neslo v příjemné atmosféře, poděkovali jsme za vstřícný přístup při kolektivním vyjednávání nemocnic Královéhradeckého kraje a podporu fungování a rozvoje těchto nemocnic. Hejtman Červíček také poděkoval za konstruktivní jednání a zdůraznil, že i nadále je prioritou zachování rozsahu a kvality péče v kraji. Bohužel konstatoval, že i po uzavření kolektivních smluv se v nemocnicích najdou jednotlivci, kteří nejsou spokojeni a vyjednávají si podmínky po vlastní linii. Ředitelům nemocnic se daří situaci zvládnout.

Informoval o pokračujících investicích do rekonstrukcí nemocnic v Jičíně, ve Dvoře Králové nad Labem, v Trutnově, v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou. Pro nemocnice je schválený funkční generel pro dalších pět let, kde je zachována stávající poskytovaná zdravotní péče v kraji. Probrali jsme fungování Janských Lázní a ozdravoven, přestože tyto organizace nespadají pod vedení kraje.

Hovořili jsme o fungování LSPP v kraji a o potřebě změny v jejím financování. Také jsme se dozvěděli o záměru kraje zajistit v kraji poskytování péče v oblasti dětské psychiatrie.

Předseda představenstva Halajčuk řekl, že letos proběhne vyjednávání s pojišťovnami o uzavření rámcové smlouvy pro nemocnice. Jako prioritu vidí udržení personálu v nemocnicích. Chtěl by udržet přesčasovou práci na celý rok a také zachovat to, aby mohli lékaři po 24 hodinách služby odcházet domů.

V sociální oblasti se kraj snaží navyšovat počty pobytových lůžek, ale také zlepšovat komfort v pobytových zařízeních. Zajišťují se odlehčovací služby, stacionáře, terénní služby, podporu má také hospicová péče. Náměstkyně Berdychová vnímá, že i když v oblasti odměňování dochází k mírnému zvyšování platů a mezd, je stále velký rozdíl v odměňování sester v nemocnicích a sociálních službách. Nejhůře jsou odměňováni terénní pracovníci.

Diskutovalo se také o situaci na záchrance. Vojta Třešňák poděkoval hejtmanovi za dodržení dohody o navýšení příspěvků. Pan hejtman zmínil, že od Asociace krajů ČR je příslib navýšení peněz pro financování ZZS ve všech krajích.

Posledním bodem schůzky bylo projednání problémů některých zaměstnanců Barevných domků Hajnice s vedením této organizace. Ti se obrátili s žádostí o pomoc na výbor odborové organizace, protože v rámci organizace se problémy nepodařilo vyřešit. ZO se obrátila s žádostí o pomoc na krajskou radu a na pana hejtmana. Problémy jsme se nejprve pokusili řešit na této úrovni, bohužel jsme museli požádat o pomoc vedení svazu. Proběhlo několik schůzek, kterých se zúčastnily místopředsedkyně OS Jana Hnyková a regionální manažerka Ivana Burešová ve spolupráci s právničkou, výbor ZO a vedení Barevných domků Hajnice. Nastavila se pravidla pro spolupráci ZO a vedení Barevných domků Hajnice. Nicméně dodnes není uzavřená kolektivní smlouva a nastavené čerpání FKSP. Dohodli jsme se, že i nadále budeme pokračovat v uklidnění situace v Barevných domcích Hajnice. Ze strany zřizovatele byla pověřena náměstkyně Berdychová a za odbory Jana Hnyková ve spolupráci s Ivanou Burešovou. Pan hejtman zdůraznil, že pokud bude problém, můžeme se obrátit i na něho.

Závěrem bych řekla, že jsme rádi, že máme s vedením Královéhradeckého kraje dobré vztahy, že funguje sociální dialog a věříme, že tato spolupráce bude pokračovat i do budoucna.

Foto Ivana Burešová

Podobné články

Aktuality 6. 1. 2024 / 19:31

Královéhradecká KR schválila termíny jednání a zve k účasti

Krajská rada Královéhradeckého kraje se sešla ve čtvrtek 14. prosince.

Aktuality 10. 12. 2023 / 18:03

Královéhradecká krajská rada se sešla na základně záchranky

Ve středu 22. listopadu 2023 se sešla krajská rada Královéhradeckého kraje. Zázemí pro jednání jí tentokrát poskytla základna ZZS Královéhradeckého kraje.

Aktuality 17. 10. 2023 / 8:15

Královéhradecká krajská konference – 12. 10. 2023

Krajská konference OS odborových organizací z Královéhradeckého kraje se konala ve čtvrtek 12. října.

Načíst další
 
Napište nám