Krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů jednal s Babišem o nedostatku personálu

Krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů se ve čtvrtek 22. října sešel s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí Andrejem Babišem. Jednání bylo odpovědí vicepremiéra na dopis krizového štábu, který byl dne 13. října zaslán premiérovi a oběma místopředsedům vlády ve věci úhradové vyhlášky a personální krize v nemocnicích (viz http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/13-10-2015-tk-krizoveho-stabu-nemocnic-odboru-a-pacientu.aspx ). Na jednání zástupci krizového štábu opět podrobně informovali o nedostatku zdravotnického personálu v nemocnicích a o nízkých úhradách za poskytovanou zdravotní péči. Vicepremiér dostal konkrétní informace o nemocnicích, které mají nedostatek zaměstnanců, a to především sester.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková znovu popsala důvody odchodu zdravotníků z českých nemocnic. Upozornila vicepremiéra, že téměř všechny nemocnice porušují zákoník práce a další právní předpisy. Opět informovala o opatření slovenské vlády, která chce zvýšením platů sester a ostatních nelékařů dosáhnout personální stabilizace slovenských nemocnic.

Krizový štáb předložil vicepremiérovi také informace o připravovaném JOBS veletrhu německých a letos i rakouských nemocnic, které budou příští měsíc českým lékařům a sestrám nabízet práci v jejich zařízeních. Žitníková upozornila, že ze strany německých a rakouských nemocnic se nejedná pouze o vyšší finanční ocenění, ale jde také o slušné pracovní podmínky. Zaměstnavatelé a zaměstnanci v Německu a Rakousku dodržují evropské směrnice, týdenní pracovní doba je 38 až 46 hodin.

Krizový štáb varoval 1. místopředsedu vlády, že pokud nebudou urychleně přijata opatření na zlepšení pracovních podmínek v českých nemocnicích, tak se nemocnice začnou zavírat a bude ohroženo poskytování zdravotní péče.

Závěrem jednání vicepremiér přislíbil, že bude iniciovat jednání předsedů koaličních stran k hrozící destrukci nemocniční sítě za účasti krizového štábu a že se zúčastní setkání zaměstnanců nemocnic k nedostatku personálu, které bude organizovat odborový svaz 18. listopadu.

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám