Pozor na krácení příspěvků z FKSP a sociálního fondu

Někdy si připadám jak v období postřižin: krátím, krátíš, krátíme. Někdo krátí daně, někdo zaměstnance v jejich nárocích a právech. Momentálně se mi jedná o krácení příspěvků ze sociálního fondu nebo z fondu kulturních a sociálních potřeb (fond).

Přestože po celá léta jsme při připomínkování kolektivních smluv upozorňovali, že pro čerpání z fondu nelze stanovit žádné alikvotní části nebo podmínky pro krácení příspěvků, dokázala se v praxi vymyslet a léta pilovat nejrůznější kritéria, která některým kategoriím zaměstnanců zcela znemožnila čerpání z fondu. Zpravidla těm, kteří jsou nejpotřebnější. Typicky matkám na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnancům s nižším příjmem v důsledku nižšího úvazku. Lidi jsou závistiví a pod praporem falešné rovnosti nabyli přesvědčení, že fond kulturních a sociálních potřeb by měl být fondem zásluhovým či suplovat fond odměn. Dělám víc, chci dostat víc i z fondu určeného na sociální potřeby. Jak vyhláška o FKSP, tak i provázaná daňová ustanovení ale neumožňují krácení příspěvků nebo jejich nepřiznání jen některým skupinám zaměstnanců. Pro to, aby zaměstnanec mohl čerpat z fondu, postačuje, že je zaměstnanec. Bez ohledu na to jak dlouho, s jakým úvazkem a s jakými pracovními výsledky.

Proč by kolegyně na mateřské nemohla jet na zájezd s ostatními kolegy za stejnou cenu, respektive příspěvek? Hodně se setkávám s krácením příspěvku tak, že na něj mají nárok jen ti, co mají úvazek 0,5 a vyšší. Většinou se už nikdo nezabývá tím, že zkrácený úvazek mohl být požadavek zaměstnavatele nebo vyplývat ze zdravotního stavu zaměstnance a že se může jednat o zkrácení dočasné.

Za nejtrapnější a nedůstojné považuji případy darů při životním výročí, kdy zaměstnanec-oslavenec si musí (někdy dokonce na formuláři) požádat o dar, přímý nadřízený se musí k žádosti vyjádřit a zaměstnavatel pak má výši daru zkrátit poměrně k výši úvazku. Jestli chce někdo někomu dát dárek, je v prvé řadě nedůstojné o něj žádat. Vyjádření nadřízeného je zbytečné, není k čemu se vyjadřovat nebo dárek dokonce schvalovat. A výše úvazku nemůže hrát roli. Má-li někdo kulaté narozeniny, „zaslouží“ si menší kytku, když pracuje míň nebo dokonce žádnou, když pracuje na 0,1 až 0,4 úvazku? Co když po 10 letech úvazku plného přistoupil letos na návrh zaměstnavatele na snížení pracovního úvazku? Jediným kritériem pro obdržení daru je to, že událost nastane – dovršení věku, apod.

Žádný příspěvek z FKSP (ani na rekreaci) nemůže být krácen podle pracovního úvazku, pracovních výsledků, pracovního hodnocení nebo podílu na plnění pracovních úkolů. Výše příspěvku musí být stejná pro všechny zaměstnance v daném roce.

V poslední době se těmto a podobným případům začínají vyjadřovat i lektoři přednášející tvorbu a hospodaření s fondem a kontrolní orgány. Máme k dispozici již i kontrolní zprávy požadující nápravu a předefinování podmínek pro poskytování příspěvků z fondu. Překontrolujte si svá pravidla, zásady čerpání pro rok 2018 a případně je uveďte do souladu s vyhláškou, daňovým zákonem a principem solidarity.

Podobné články

Aktuality 6. 1. 2024 / 9:06

Změny v oblasti zaměstnaneckých benefitů v roce 2024

Uzákoněním konsolidačního balíčku došlo od 1. ledna 2024 k významným změnám v oblasti zaměstnaneckých benefitů.

Aktuality 27. 6. 2022 / 10:55

Ombusdman o zákazu diskriminace v kolektivních smlouvách

Ombudsman Stanislav Křeček se obrátil na předsedu ČMKOS Josefa Středulu dopisem, v němž upozorňuje na zákaz diskriminace v kolektivních smlouvách a na nový leták, který Kancelář veřejného ochránce práv vydala.

Aktuality 25. 11. 2021 / 10:00

Vzory kolektivních smluv i úhradová vyhláška už jsou k dispozici

Odborový svaz také letos připravil aktualizované vzory kolektivních smluv, a to jak pro příspěvkové organizace, tak pro obchodní společnosti, a 29. října je elektronicky rozeslal do odborových organizací.

Načíst další
 
Napište nám