Srpen 2023

31. srpna

* Pravidelného metodického dnu s regionálními manažery a inspektory BOZP se zúčastnilo celé vedení OS.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivanou Břeňkovou a s členkou sekce pracovníků hygienické služby Gackou Slavíkovou zúčastnily na pražské Staroměstské radnici kulatého stolu s názvem Novelizace hygienických norem pro školy. Akce se konala pod záštitou poslankyně Renaty Zajíčkové, která ji svolala na základě mnoha připomínek k novele školské vyhlášky. Jednání se zúčastnila hlavní hygienička Pavla Svrčinová, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum, zástupci MPSV, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí a mnoho dalších aktérů. Předsedkyně Žitníková vystoupila s názorem na celou vyhlášku, k níž odborový svaz zaslal 20 stran připomínek, a odborně se opakovaně k návrhu vyjádřila Gacka Slavíková.

30. srpna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková se v Poslanecké sněmovně zúčastnily jednání Výboru pro sociální politiku. Předsedkyně Žitníková na jednání vystoupila se stanoviskem OS ke konsolidačnímu balíčku a se žádostí, aby poslanci ponechali benefity pro zaměstnance v původní právní úpravě a nesnižovali o jedno procento FKSP.

* Odpoledne jednal na Ministerstvu zdravotnictví poslanecký Výbor pro zdravotnictví. Také tohoto jednání, které trvalo skoro čtyři hodiny, se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

* V Plzni se na krajském úřadě sešli zastupitelé, aby se seznámili s koncepcí Vize a strategie rozvoje nemocnic Plzeňského kraje. Jednání se zúčastnili zástupci krajské rady OS a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

29. srpna

* Vedení OS jednalo v Poslanecké sněmovně s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem a dalšími poslanci o novele zákoníku práce, o konsolidačním balíčku a o aktuální situaci ve zdravotnictví.

28. srpna

* Vedení OS se spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem sešlo s představitelem Sekce mladých lékařů České lékařské komory Janem Přádou, aby se vzájemně informovali o svých postojích k novele zákoníku práce.

26. srpna

* V Náchodě proběhl již IV. ročník soutěže Anděl mezi zdravotníky. V porotě zasedla předsedkyně OS Dagmar Žitníková. OS do soutěže nominoval Marii Zeyvalovou z Domova U Anežky v Benátkách nad Jizerou, která nás velmi dobře reprezentovala.

23. srpna

* Formou on-line jednala sekce zdravotnických záchranných služeb, která měla na programu další vzdělávání a kompetence záchranářů. Výstupy z jednání sekce předsedkyně OS Dagmar Žitníková odeslala na Ministerstvo zdravotnictví jako podněty OS ke zlepšení systému vzdělávání a odměňování zdravotníků pracujících na zdravotnických záchranných službách.

21. srpna

* Jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

16. srpna

* Na OS se sešla Pracovní skupina pro pracovní podmínky, která se v rámci projektu Implementace Akčního plánu ke Koncepci ošetřovatelství, zaměřuje na možnosti zlepšení pracovních podmínek zdravotníků.

14. srpna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedkyní OS Janou Hnykovou sešly s bývalou senátorkou Alenou Dernerovou a právníkem Ondřejem Dostálem, aby si vyměnili informace o aktuální situaci ve zdravotnictví.

10. srpna

* Právníci OS a LOK-SČLK spolu s vedením obou organizací společně projednávali další postup ohledně novely zákoníku práce, kterou se zavádí další práce přesčas ve zdravotnictví.

8. srpna

* Konalo se on-line jednání výkonné rady OS.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám