Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady odborového svazu se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek – viz https://www.zdravotnickeodbory.cz/aktuality/ministr-valek-se-zucastnil-spolecneho-jednani-vykonne-a-dozorci-rady-os/ . V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady OS standardním programem. Předsedkyně Dagmar Žitníková zhodnotila porady zástupců odborových organizací s vedením odborového svazu, které se konaly v březnu v Praze a v Olomouci, a uvedla, že ohlasy na tento způsob konání tradičních jarních porad byly kladné.

Popsala jednání s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, které se týkalo hlavně zvýšení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy, správného platového zařazování zaměstnanců v sociálních službách a ministerského návrhu penzijní reformy i s ním souvisejících možností dřívějšího odchodu do důchodu u náročných profesí.

Seznámila s jednáním o novele zákoníku práce pro zdravotnictví, především s existujícími návrhy na množství přesčasů zdravotníků a délku jejich pracovní směny. O možných řešeních problému vedli členové výkonné rady obšírnou diskusi.

Podala také informace týkající se připomínek odborového svazu k předkládaným legislativním návrhům, tyto připomínky však často nejsou vzaty v úvahu.

Členové výkonné rady probrali jednání sekce pracovníků hygienické služby s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem, připravovanou konferenci „Jak zajistit co nejvyšší kvalitu péče o pacienta v rámci zdravotnických záchranných služeb a jak udržet v praxi zdravotnické profesionály?“, která se bude konat 24. dubna v Senátu, plánované společné jednání sekce nemocnic a sekce nezdravotnických pracovníků 17. června a společné jednání sekce nemocnic a sekce nelékařských zdravotnických pracovníků 14. října.

Členové výkonné rady seznámili s aktuálním děním v regionech a některých odborových organizacích.

Člen výkonné rady a záchranář Miroslav Vácha informoval o svém vystoupení za odborový svaz na veřejném slyšení Evropského parlamentu, jehož tématem byl nedostatek zdravotníků.

Intenzivní diskuse se týkala mimořádného Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů, na němž byl jen těsnou většinou do čela znovu zvolen Josef Středula. Novým místopředsedou ČMKOS místo Víta Samka, který ve funkci skončil, byl zvolen JUDr. Jiří Vaňásek.

O činnosti dozorčí rady referovala její předsedkyně Libuše Pavlíková. Odstoupivšího člena dozorčí rady Zdeňka Vohnouta již vystřídala Zuzana Sargová, která byla na sjezdu OS zvolená jako náhradnice.

V květnu bude jednání výkonné rady součástí společného jednání s kolegy ze Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb, které se bude konat na Slovensku ve dnech 23. až 25. května. V červnu bude jednání výkonné rady dvoudenní, a to v pondělí 17. června a v úterý 18. června. Další termíny jednání výkonné rady jsou naplánované na 9. července, 6. srpna, 10. září, 14. a 15. října, 13. listopadu (ve dnech 14. a 15. listopadu se bude konat celostátní konference OS) a 9. a 10. prosince 2024.

Podobné články

Aktuality 13. 6. 2024 / 13:07

Výkonná rada OS se v Bratislavě sešla se slovenskými kolegy

Po dvou letech se uskutečnilo ve dnech 23. až 25. května v Bratislavě společné jednání výkonné rady OSZSP ČR a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 8. 4. 2024 / 22:58

Ministr Válek se zúčastnil společného jednání VR a DR OS

Hostem společného jednání výkonné rady a dozorčí rady OS v pondělí 8. dubna odpoledne byl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Načíst další
 
Napište nám