Zpráva o plnění programu OS od VI. sjezdu do celostátní konference dne 12. 11. 2012

Krajská rada monitoruje situaci ve zdravotnictví a sociálních službách v kraji. Na svých pravidelných schůzích informují členové krajské rady o situaci v zařízeních.

Ze všech témat, o kterých krajská rada diskutovala a snažila se přispět k jejich řešení, vybírám:

● rok 2011 – výpověď kolektivní smlouvy v NsP Česká Lípa a následné vyjednávání. Do konce výpovědní lhůty nová smlouva nepodepsána – zaměstnavatelem vydán mzdový řád (neprojednán s odbory) – informován Krajský úřad – nová smlouva uzavřena, i když s ponížením příplatků za noční služby a zrušením příplatku za práci na JIP.

● rok 2012 – po založení nové ZO OSZSP v DD v Rokytnici nad Jizerou a oznámení jmen funkcionářů vedení zařízení, začal ze strany ředitelky atak na odbory. Vše bylo řešeno nakonec přes Krajský úřad, sjednána schůzka přímo v zařízení. Nyní nová ředitelka – navazuje se s ní spolupráce.

● rok 2012 – v Dětské léčebně Cvikov byly dány výpovědi zaměstnancům (z důvodu nedostatku klientů) bez předchozího projednání se odborovou organizací (týkalo se i funkcionářů). Opět snaha o řešení přes Krajský úřad, bohužel zatím bez výsledku.

Spolupráce krajské rady s krajským úřadem je na dobré úrovni. Pravidelně 2x ročně jednáme o situaci ve zdravotnictví a sociálních službách a jejich perspektivě na schůzkách. Kromě toho, jak jsem uvedla výše, se v případě nutnosti na Krajský úřad obracíme a vstřícnost k jednání tu ze strany kraje nepochybně je.

Členkou Regionální rady ČMKOS v Liberci je z naší krajské rady Jana Hnyková, která se účastní jednání a předává nám informace na schůzích krajské rady. Je také zástupkyní Regionální rady v komisi zdravotnictví. Krajská tripartita nebyla bohužel přes snahu Regionální rada založena.

Se základními organizacemi krajská rada spolupracuje prostřednictvím svých členů a na pravidelných poradách předsedů ZO organizovaných odborovým svazem.

Členové krajské rady se snaží v rámci možností účastnit akcí v regionu. V dubnu 2012 v rámci týdne neklidu se předsedkyně Miluše Váňová zúčastnila mítinku na náměstí v Liberci a 10. září byla podpořit školství na happeningu také v Liberci. Jana Hnyková se zúčastnila natáčení pořadu Otázky Václava Moravce v Liberci. Do tohoto pořadu se přihlásilo více členů krajské rady, ale bohužel z kapacitních důvodů nebyli vybráni.

Krajská rada Libereckého kraje se opakovaně účastnila mezinárodních projektů zabývajících se procesem transformace ve zdravotnictví a problémy s tím spojenými.

Také se účastníme demonstrací (naposledy v dubnu Stop vládě). Zapojili jsme se aktivně i při happeningu v přízemí Ministerstva zdravotnictví. Naši členové se účastnili také eurodemonstrací (naposledy Wroclaw).

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2024 / 18:47

Liberecká KR jednala s radními Richtrem a Tulpou

Liberecká KR spolu s místopředsedkyní OS Mgr. Janou Hnykovou se 27. února setkala s radními řídícími zdravotnictví a resort sociálních věcí.

Aktuality 17. 10. 2023 / 7:14

Liberecká krajská konference – 5. 10. 2023

Krajská konference OS odborových organizací z Libereckého kraje se konala ve čtvrtek 5. října.

Aktuality 11. 9. 2023 / 11:15

Krajská rada jednala s hejtmanem Půtou o ZZS i dalším zdravotnictví

Ve středu 30. srpna 2023 jednala krajská rada Libereckého kraje s hejtmanem Martinem Půtou (Starostové pro Liberecký kraj).

Načíst další
 
Napište nám