Porada s předsedy ZO Jihomoravský kraj

Datum konání: 19. 04. 2017

Palác Morava (DOS Brno)
Malinovského náměstí 4
Brno
místnost 415A

od 9.30 do 14 hodin
prezence od 9 hodin

 
Napište nám