12. květen – Mezinárodní den zdravotních sester. Gratulujeme a moc vám děkujeme!

Každý rok si po celém světě 12. května připomínají zdravotní sestry významné výročí – narození ženy, která svůj život zasvětila pomoci jiným. Ženy, která položila základy oboru ošetřovatelství – Florence Nightingalové. Letošní Mezinárodní den zdravotních sester bude asi jiný. Pod vlivem pandemie koronaviru se zcela jistě budou státníci víc než kdy jindy předhánět v poděkování sestrám.

Ano, sestry si poděkování a úctu zaslouží, ale ne na jeden den v roce. Sestry se o své pacienty starají každý den, každou hodinu, minutu, vteřinu. Jejich práce je heroická i mravenčí. Trpělivě a opakovaně se pokoušejí o nemožné. Navracejí zdraví, zmírňují utrpení a také hladí, a to jak po těle, tak po duši.

Chvilky radosti a štěstí střídají pocity beznaděje a zmaru. Sestry to ale nevzdávají, pečují o pacienty od narození až po smrt. Své povolání si vybraly. Chtějí pomáhat, jsou sebevědomé odbornice, znají a umí. Na jejich straně je profesionalita a kvalita.

A druhá strana mince? Nedostatek ochrany, propastné rozdíly v odměňování, mnohdy hulvátské chování ze všech stran. A sestry? Zatím mlčí. To se ovšem může opět změnit. Sestry „hlasují“ nohama. V nemocnicích jich chybí tisíce. V době letošní pandemie sestry zabojovaly, zvládly to. Jak dlouho budou zvládat? A to by si politici měli uvědomit. Místo „keců“ činy. Oni jsou na tahu.

Dopadne to jako obvykle? Slib není slibem? Kdy dostanou sestry slíbenou odměnu? A bude to odměna, nebo zase jen chiméra? Kdy se bude konečně koncepčně řešit, jak sestry udržet v nemocnicích a na dalších pracovištích?

Je normální, aby sestry konečně měly kvalitní podmínky pro svoji práci, a to včetně finančního ocenění. O zlepšení postavení sester neusiluje jen náš odborový svaz. Kolegyně Ivana Břeňková v textu níže popisuje, jak se snaží pozici sester zlepšit evropské odbory a další organizace. Děláme, co můžeme, a když se pospojujeme, tak situaci změníme.

Vážené kolegyně, milé sestry, užijte si svůj svátek a dovolte, abych vám za nás všechny pogratulovala k svátku a poděkovala za vaši práci.

Bez vás to nejde, my to víme a uděláme vše proto, aby se z politických slibů staly skutky.

Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ

 

Rok 2020 – Mezinárodní rok zdravotních sester a porodních asistentek

Světová zdravotnická organizace v lednu roku 2019 vyhlásila rok 2020 za Mezinárodní rok sester a porodních asistentek. 12. květen je na počest narození velké ženy ošetřovatelství Florence Nightingalové dnem oslav Mezinárodního dne zdravotních sester (ošetřovatelství).

Florence se narodila 12. května 1820, měla obrovské sociální cítění, bojovala za postavení zdravotních sester, za jejich vzdělávání, za uznání jejich práce a ošetřovatelství, zaváděla hygienická opatření. Za svou práci byla oceněna královnou Viktorií Královským Červeným křížem, jako první žena obdržela britský Řád za zásluhy pro britské impérium.

Připomínáme si den narození Florence, připomínáme si den uznání ošetřovatelství v oblasti veřejného zdraví. Připomínáme si, jak jsou pro nás sestry důležité, nezastupitelné.

Jsme ve složité době, v době pandemie nemoci COVID-19. Odboráři z veřejných služeb sdružených v mezinárodních organizacích vyzývají k tomu, aby byly sestry oslavovány nejen jako hrdinky, ale jako profesionálky, které si zaslouží respekt společnosti, ocenění práce a ochranu.

Odbory zastupující všechny zdravotnické pracovníky bojují za postavení všech zaměstnanců ve zdravotnictví. Zástupci mezinárodních odborů veřejných služeb sdružených v PSI (Internacionála veřejných služeb) požadují, aby se vlády konečně odklonily od neúspěšné a nebezpečné ideologie neoliberalismu a úsporných opatření a místo toho aby se zavázaly k rozsáhlým investicím a obnově veřejného zdravotnictví. PSI vyzývá při příležitosti Mezinárodního dne sester k zajištění zdravotní péče všem.

Pandemie ukázala, jak důležití jsou všichni zaměstnanci ve zdravotnictví. Ukázalo se, jak jsou zdravotní sestry a ostatní zdravotničtí pracovníci nebezpečně přepracováni, dostávají nedostatečné ochranné prostředky, trpí traumatem a stresem. V průzkumu zdravotnických odborů PSI se uvádí, že přes 50 % respondentů nebylo při své práci dostatečně vybaveno osobními ochrannými prostředky! Alarmující je, že zdravotničtí zaměstnanci umírají.

Na krizi při řešení pandemie se projevilo nedostatečné financování systémů veřejného zdravotnictví, škrty financí v předchozích letech a vliv neoliberalismu. Zdravotnictví je jedním z největších celosvětově rostoucích odvětví, ale musíme si uvědomit, že financování neodpovídá potřebě poskytovat zdravotní péči všem.

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve své zprávě sdělila, že ještě před vypuknutím nemoci COVID-19 bylo celosvětově nutné zvýšit počet sester o 6 milionů, a to k uspokojení alespoň minimální potřeby poskytování zdravotní péče. Vlády se nesmějí spoléhat na migrující sestry z dalších zemí, které se pak také snaží zajistit sestry.

Sester je nedostatek, přesto jich mnoho pracuje za nevýhodných pracovních podmínek, pracují na nucené částečné úvazky, na dobu určitou, nebo jsou pouze najímány jako osoby samostatně činné. Vlády musí uznat, že špatné podmínky pro práci zaměstnanců a špatné mzdy ohrožují kvalitu poskytované zdravotní péče.

Kvalitní zdravotní péči je nutné poskytovat jako veřejnou službu prostřednictvím komplexního veřejného systému. Finance musí být z veřejných zdrojů, ani rozvojové země nesmí být nuceny k financování zdravotní péče cestou dluhů. Je nutná reforma daňových pravidel a kontrola plnění daňových povinností.

V rámci Mezinárodního dne sester jsou vlády vyzývány, aby realizovaly skutečné kroky k zajištění podmínek pro poskytování kvalitní zdravotní péče všem. PSI připravila k podpisu Manifest s výzvou – No Going Back! Nepůjdeme zpět! K Manifestu bylo možno se přihlásit do 11. května. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR je součástí jak PSI, tak Evropské federace odborových svazů (EPSU). EPSU se k Manifestu připojila.

Pomalu se snad dostáváme z krize způsobené pandemii Covid-19. Musí se změnit přístup k poskytování zdravotní péče. Péče a životní podmínky lidí musí být zájmem společnosti. Zdravotní péče musí být poskytnuta všem, protože pokud nebude poskytnuta všem, všichni budou v nebezpečí.

Vlády se vyzývají k podpoře návrhu vlády Kostariky na společný vývoj očkovací látky proti Covid-19.

Státy musí zajistit zdravotní péči, ne hledat cestu na její omezování, musí odstranit všechny překážky pro poskytování zdravotní péče. Vlády se vyzývají ke spolupráci s odbory pro obnovu veřejného zdravotnictví.

Poskytování zdravotní péče nesmí být závislé na platební schopnosti lidí.

Mezinárodní měnový fond musí přestat tlačit vlády k tomu, aby snižovaly výdaje z veřejných zdrojů na zdravotnictví.

Světová banka by měla přestat poskytovat soukromým zdravotnickým organizacím a mezinárodním finančním korporacím finanční prostředky na ovládnutí poskytování zdravotní péče, musí skončit podpora privatizace poskytovatelů zdravotní péče.

Všechny odborové svazy, organizace a občanská společnost se vyzývají, aby požadovaly pro všechny kvalitní zdravotní péči hrazenou z veřejných zdrojů.

Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám