Absurdní tři hodiny: MZ všem tarify nezvýší, tarify nezvýší…

Další jednání k odměňování ve zdravotnictví se konalo v pondělí 13. listopadu. Ministerský tým se na jednání řádně připravil. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s sebou na jednání přizval zástupce zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotní péče, Asociace krajů ČR a poslance Toma Phillippa (KDU-ČSL). Celkem se nás na jednání sešlo 23.

Úvodem jsme si vyslechli informaci, že zvýšení platů podle návrhu odborů a Sekce mladých lékařů ČLK vyžaduje náklady okolo 70 mld. Kč. Čísla předložili zástupci FN Motol a ministerstvo je potvrdilo. Následovalo vystoupení zdravotních pojišťoven, které sdělily, že nemají finanční prostředky, a zástupce krajů, který sdělil, že ani kraje nic nepřidají. Kolečko sdělení uzavřel ministr zdravotnictví, který připomněl, že úhradová vyhláška je již vydaná a znovu potvrdil, že Ministerstvo zdravotnictví nepočítá na platy a mzdy pro rok 2024 s jinou částkou, než je v úhradové vyhlášce – tedy s 6,8 miliardami korun.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková připomněla, že společné návrhy odborů a mladých lékařů Ministerstvo zdravotnictví obdrželo již v polovině září a byl dostatečný časový prostor vše řešit. Řešení je možné i nyní, a to novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění a vydáním nové úhradové vyhlášky. Ohledně nákladů – jedná se o stabilizaci zdravotnictví, lidé (zaměstnanci) jsou nenahraditelní. Částka nebude tak vysoká, sníží se objemy přesčasové práce. Zvýšení platů a jejich sjednocení bude základním stabilizačním prvkem a zruší „přetahávání“ zaměstnanců mezi nemocnicemi, což je dnes obrovský problém. Garance zvýšených platů, které budou srovnatelné, ušetří nemocnicím finance na náborové a stabilizační příspěvky.

Reagovala také na vyjádření zdravotních pojišťoven o konkurenci ve zdravotnictví a nutnosti zavést „pojišťovenský“ systém. Připomněla vznik krajských a městských pseudoakciových společností, které měly vydělávat, a sliby, že jejich zaměstnanci budou mít oproti příspěvkovým organizacím násobky platů. Znovu uvedla statistická data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, která jednoznačně potvrzují rozdíly v platech a mzdách u sester a také u lékařů v neprospěch akciovek.

Zdůraznila, že ve všech evropských a také v dalších zemích funguje systém tarifů, který je dohodnut centrálně. To, co odbory nyní navrhují, je systémové a možné. Ve zdravotnictví běžně fungují regulace v oblasti vzdělávání, kompetencí, technických a personálních norem. A proto je možné regulovat také platy, které jsou hrazené prostřednictvím úhrad z veřejného zdravotního pojištění.

Následovala téměř dvouhodinová debata, která se točila v kruhu. Její ukončení a odchod z jednání navrhl předseda LOK-SČL Martin Engel. V tuto chvíli požádalo Ministerstvo o přestávku. Po jejím ukončení následovala prezentace Ministerstva zdravotnictví, kterou jsme viděli už na minulé schůzce 8. listopadu. Ministerstvo nám závěrem nabídlo totéž řešení, které jsme již odmítli, a znovu zopakovalo, že 6,8 mld. Kč je nepřekročitelná částka.

Odbory a Sekce mladých lékařů v reakci na návrh Ministerstva zdravotnictví zopakovaly svoje požadavky: sjednocení odměňování, navýšení platových tarifů všem zaměstnancům od 1. 1. 2024. Ministr zdravotnictví navrhl, abychom v jednání pokračovali na naplánovaném jednání zdravotnické tripartity ve čtvrtek 21. listopadu.

Celou absurditu jednání zhodnotil dotaz jedné z novinářek na ministra zdravotnictví na brífinku po jednání: „Vážně jste nás tu nechali tři hodiny čekat, jenom abyste nám řekl, že jste lékařům nic nového nenabídl?“

Znovu připomínám, že ač to mediálně někdy vypadá všelijak, tak všichni (OS, LOK-SČL, Sekce mladých lékařů ČLK) na jednáních neřešíme pouze lékaře, ale společně řešíme všechny zaměstnance. Ve zdravotnictví pracují týmy a ty je nutné ocenit jako celek.  

Podobné články

Aktuality 12. 6. 2024 / 18:12

V Poslanecké sněmovně jsme varovali před dopady novely zákoníku práce

Více než sto odborářek a odborářů z Českomoravské konfederace odborových svazů se ve středu 5. června zúčastnilo schůze Výboru pro sociální politiku ...

Aktuality 11. 6. 2024 / 13:46

Odboráři jednali s ministrem Jurečkou o zvýšení platových tarifů

Zástupci odborářů z veřejných služeb a veřejné správy spolu s předsedou a místopředsedou ČMKOS jednali 4. června s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou o zvýšení plarových tarifů. Žádost o jednání se zástupci koalice byla opakovaně zaslána premiérovi, ale ten mlčí.

Aktuality 11. 6. 2024 / 12:55

Jak vypadá jednání o sjednocení odměňování ve zdravotnictví?

Projednávání plnění dohody z 8. prosince se zadrhlo na bodě ke sloučení odměňování zdravotníků a další vývoj nastal opět až po tiskové konferenci, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Načíst další
 
Napište nám