Březen 2019

29. března

* V Domově pro seniory v Rokytnici za přítomnosti místopředsedkyně Jany Hnykové byla úspěšně uzavřená kolektivní smlouva mezi ZO a vedením organizace.

* Ve večerních hodinách se v pražské Lucerně konalo slavnostní vyhlášení Sestry roku 2019. Akce se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

 

28. března

* Na Magistrátu hlavního města Prahy se konalo jednání pražské krajské rady, předsedkyně OS Dagmar Žitníkové a místopředsedkyně Jany Hnykové s radní pro sociální oblast a zdravotnictví Milenou Johnovou. Hlavními oblastmi projednávání byly sociální služby hlavního města Prahy, zdravotnická záchranná služba a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

 

27. března

* Na základě pozvání ZO Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila jednání se zástupci magistrátu Hlavního města Prahy, s radní Milenou Johnovou a jejím týmem. Předmětem jednání byl rozvoj záchranné služby a možnosti benefitů pro zaměstnance. Jednání se zúčastnili také zástupci managementu Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy v čele se zastupujícím ředitelem.

 

26. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivanou Břeňkovou zúčastnily sympózia Ministerstva zdravotnictví a české Kanceláře WHO k nedostatku sester ve zdravotnictví.

* V podvečerních hodinách se předsedkyně OS sešla s místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Filipem (KSČM).

 

25. března

* Jednal výbor sekce nelékařských zdravotnických pracovníků OS za přítomnosti místopředsedů Lubomíra Francla a Jany Hnykové. Hlavními body jednání byla informace o jednání pracovní skupiny pro nelékaře na Ministerstvu zdravotnictví, navýšení mezd a platů v roce 2019 a zvláštního příplatku a vyjádření členů k připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Plenárního zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Z programu byl vyjmut bod ke zdravotnictví, předsedkyně si k projednání aktuální situace v resortu dohodla jednání s premiérem Andrejem Babišem, a to za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jany Mráčkové Vildumetzové. 

 

22. března

* Kolektivního vyjednávání s hlavními představiteli Penta Hospitals a zástupci ZO Nemocnice Sokolov se zúčastnilo i vedení OS. Předmětem bylo navýšení tarifů pro všechny zaměstnance a zvláštní příplatky pro nelékařský personál.

* V Senátu se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková jednání s tajemnicí Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Janou Hauserovou. Projednávaly praktické podání petice do Senátu a možnosti projednání.

 

21. března

* Na pozvání Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR se zúčastnily místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková v divadle Na Maninách v Praze v Holešovicích krásného představení Zatmění. Pojednává o Alzheimerově chorobě a jejím dopadu na vztahy a o péči o lidi postižené touto nemocí.

 

20. března

* Vyjednávání nad zveřejněním rozpětí příplatků v nemocnici v Jihlavě a kolektivního vyjednávání v Kroměřížské nemocnici se zúčastnily místopředsedkyně Jana Hnyková a právnička Štěpánka Řandová spolu se zástupci výborů ZO v jednotlivých nemocnicích.

* V budově Hrzánského paláce se uskutečnilo jednání k Národnímu programu reforem na rok 2019. Součástí delegace ČMKOS byla předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

19. března

* Na MPSV jednal tripartitní pracovní tým pro sociální otázky, kterého se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková. Řešil se prorodinný balíček.

 

18. března

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková s vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivanou Břeňkovou se dopoledne zúčastnily společného jednání krajské rady Plzeňského kraje, zástupců ZO nemocnic Plzeňského kraje a výboru ZO Rokycanské nemocnice. Odpoledne, po prohlídce Rokycanské nemocnice, následovalo jednání s členkou rady pro oblast zdravotnictví Plzeňského kraje Milenou Stárkovou, vedením nemocnice a krajskou radou Plzeňského kraje o budoucnosti nejen Rokycanské nemocnice, ale i budoucnosti nemocnic v Plzeňském kraji. Po jednání proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání v Rokycanské nemocnici.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS a poté předporady k jednání Pléna tripartity.

 

15. března

* Konal se mimořádný tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví, na kterém se odboráři a zaměstnavatelé shodli na zahájení jednání o navýšení financí za státní pojištěnce. Za OS se zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředsedové Lubomír Francl a Jana Hnyková a řídí týmu Ivana Břeňková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s předsedou Sdružení soukromých nemocnic ČR Ing. Vladimírem Drvotou.

 

14. března

* V Poslanecké sněmovně se na jednání potkaly poslankyně, hejtmanka a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová, předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková. Společně projednávaly nedostatek financí na navýšení mezd a platů ve zdravotnictví a v sociálních službách v roce 2019.

* Na Ministerstvu zdravotnictví se konalo první zasedání Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků, jehož se zúčastnila místopředsedkyně OS Jana Hnyková. Komise je stálý poradní a koordinační orgán Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k problematice úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění.

* Ve večerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková s místopředsedou Lubomírem Franclem zúčastnili slavnostního večera České lékařské komory, kde byl pasován na rytíře českého lékařského stavu prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.

 

13. března

* Zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková, které přijely podpořit zaměstnance orlovské nemocnice v boji za záchranu jejich nemocnice. Koaliční krajští zastupitelé ANO, ODS a KDU-ČSL ale schválili restrukturalizaci nemocnice a započali proces zrušení akutní péče v této nemocnici.

 

12. března

* Jednala výkonná rada odborového svazu.

 

11. března

* Sekce zdravotnických záchranných služeb v Praze jednala s předsedy a zástupci odborových organizací z jednotlivých záchranek. Již klasicky se projednávaly pracovní podmínky a odměňování. Na programu jednání byly opět také návrhy OS na sociální benefity pro záchranáře. Části jednání se zúčastnilo vedení OS.

* Na Krajském úřadě v Plzni se sešli zástupci odborů a kraje, aby projednali situaci v Rokycanské nemocnici a. s. a zároveň vznesli dotazy na záměr kraje sloučit některé nemocnice. Jednání se za odbory účastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková, vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková a zástupci rokycanské odborové organizace František Kuneš a Petr Veselý. Kraj zastupovali hejtman Bc. Josef Bernard, radní pro oblast zdravotnictví Ing. Milena Stárková a předseda představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, a. s., Ing. Marek Kýhos, MBA, a předseda představenstva Rokycanské nemocnice a. s. Mgr. Jaroslav Šíma, MBA.

* Na pozvání vedení Nemocnice České Budějovice a. s. se místopředseda OS Lubomír Francl zúčastnil slavnostního otevření psychiatrického oddělení za účasti hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské.

 

8. března

* Místopředseda OS Lubomír Francl se v odpoledních hodinách zúčastnil konference odborové organizace Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Po konferenci následoval zdařilý kulturní program, který výbor ZO zajistil při příležitosti MDŽ.

 

7. března

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se zúčastnila kulatého stolu v rámci projektu „Zvyšování kvality systému sociálních služeb prostřednictvím vytvoření kvalitního systému dalšího vzdělávání pracovníku v sociálních službách“.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivanou Břeňkovou a předsedkyní základní organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou Jitkou Seibotovou jednaly o zvláštních příplatcích s vedením nemocnice. Jednání nebylo ukončeno.

 

6. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková spolu zástupci ZO Nemocnice Sokolov jednali s vedením nemocnice o navýšení zvláštních příplatků nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Nemocnice zatím odmítá příplatky, i přes nedostatek zdravotníků, vyplácet. Vyjednávání bude pokračovat. Odbory upozornily zaměstnavatele, že slib vlády a ministra se ohledně příplatků vztahuje i na nelékařské zdravotnické pracovníky v soukromém sektoru.

 

5. března

* Krajská rada Olomouckého kraje a místopředsedkyně OS Jana Hnyková se setkaly s náměstkem pro zdravotnictví Mgr. Daliborem Horákem a vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Irenou Sonntagovou. Diskutovali o financování sociálních služeb, zařazení pracovníků v sociálních službách a zvýšení jejich platu od 1. 1. 2019. V zdravotnické oblasti krajská rada pochválila zachování dětského centra, rozšiřování záchranné služby v Přerově a výstavbu nových stanovišť pro záchranáře v kraji. Jednání bylo konstruktivní a k věci a přispělo k vzájemnému poznání a spolupráci.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu se zástupci odborových organizací a poradcem OS pro ekonomiku Kamilem Kubáněm jednali s vedením Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně o kolektivní smlouvě na letošní rok. Jednání nebylo ukončeno, bude dál pokračovat.

 

4. března

* Jednání sekce pracovníků hygienické služby se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková. Projednával se další postup při vyjednávání o navýšení finančních prostředků pro pracovníky v této důležité oblasti. Sekce připravuje konferenci v Mistříně ve dnech 27. a 28. května.

* Odpoledne se sešla místopředsedkyně OS Jana Hnyková v pražském Gerontologickém centru s doc. MUDr. Ivou Holmerovou, Ph.D., se kterou obnovila a navázala další spolupráci v oblasti sociálních služeb.

 

1. března

* Plesu sester v krásných prostorách Žofína se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková. Na plese vystoupil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ocenil práci sester.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám