Budoucnost OS aneb Začni něco dělat, pokud chceš OS udržet

Budoucnost OS aneb Začni něco dělat, pokud chceš OS udržet. Tak toto heslo jsme uváděli v naší nové prezentaci při poradě s předsedy v Moravskoslezském kraji. Snažili jsme se nově pojmout tradiční setkání s předsedy, a tak jsme přišli s nápadem vytvořit svoji vlastní prezentaci krajské rady Moravskoslezského kraje.

Prezentace obsahovala sdělení o naší práci, události z kraje, návrh na změnu jednacího řádu výkonné rady, činnost sekce pro členskou základnu, poznatek z dotazníkové akce v loňském roce. Cílem bylo také sdělit účastníkům, že je nutné začít něco dělat pro budoucnost svazu. Bohužel on-line forma byla komplikací, ale věříme, že prezentace měla pozitivní dopad. Prezentovali jsme poznatky z dotazníkového šetření a upozornili jsme, že bude povinností pro všechny organizace přejít na Trewis. Dojde tímto krokem k úspoře času zaměstnanců OS. Vybrané odpovědi viz níže jako soubor ke stažení.

Také jsme poukazovali na nutnost uvolnění a profesionalizaci předsedů jednotlivých organizací. S tím souvisí také podpora vzdělávání členů.

Předsedům odborových organizací jsme nabídli, s podporou vedení OS, možnost vzdělávání v kraji s možností bezplatného využití prostorů ZO FN Ostrava.

Pozastavili jsme se u náboru a organizování členské základny, kdy je nutné oslovovat mladší kolegy. Z těchto důvodů vzniká pod záštitou sekce pro práci s členskou základnou i projekt s natočenými videi o odborech, jako upoutávka. Dále se bude konat na podzim ve Znojmě placený seminář s cílem aktivizovat a proškolit mladé odboráře.

Všichni jsme si vědomi náročnosti, ale i důležitosti udržení chodu odborového svazu do budoucna. Upozorňovali jsme, že pokud budou mít základní organizace dostatek členů a bude se jim dařit navyšovat členskou základnu, tak bude odváděno i více financí na svaz, který nám tak může poskytovat odborné poradenství, a tím i zajistit spokojené členy. Zkrátka všechno se vším souvisí! Pokud budeme jen čekat a navyšovat členské příspěvky, tak se nám nepodaří udržet a posouvat odbory, tak jak bychom si představovali.

Závěrem porady s předsedy se kolegové podělili o své zkušenosti, které jsme velice uvítali. Interakce je důležitá pro všechny strany. Jen společným úsilím můžeme OS dlouhodobě udržet, prosazovat naše cíle a mít spokojené členy.

Za krajskou radu OSZSP ČR Moravskoslezského kraje Zuzana SARGOVÁ

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 5. 12. 2023 / 6:51

Členové ZO se sešli na vzdělávání ve Znojmě. Již počtvrté

V prostředí hotelu Mariel ve Znojmě se ve dnech 18. až 20. října 2023 uskutečnil čtvrtý ročník vzdělávání členů základních organizací OSZSP ČR, jehož se zúčastnili členové odborů z různých krajů ČR.

Aktuality 12. 7. 2023 / 15:58

Mladí slovenští odboráři se zajímali o získávání členů

Ve dnech 29. a 30. června 2023 se Vojtěch Burda a Vít Přibylík zúčastnili setkání mladých odborářů sdružených ve Slovenském odborovém svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 13. 4. 2023 / 15:53

Projekt na nábor nových členů odborů už má konkrétní podobu

V Praze v Hotelu Olšanka došlo 29. března k setkání členů sekce pro práci s členskou základnou se zástupkyní EPSU pro organizování a nábor Agnieszkou Ghinararu.

Načíst další
 
Napište nám