Červen 2013

28. června

* V Rokycanské nemocnici a.s. se konalo jednání odborů s ředitelkou nemocnice o kolektivní smlouvě. Jednání se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Druhého kola jednání dotační komise MPSV se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Odbory na jednání požadovaly dát do zápisu, že podfinancování sociálních služeb ohrožuje jejich klienty a také zaměstnance. Žitníková zástupce ministerstva upozornila na dopady podfinancování konkrétních zařízení a požadovala zvýšení financí a dofinancování zařízení do optimálních částek, které stanovilo samo ministerstvo. Důrazně také připomněla nesplněný slib ministra a premiéra, že se zvýší tarify zaměstnancům v sociálních službách.

 

27. června

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský se zúčastnil výjezdního zasedání krajské rady Olomouckého kraje, které se uskutečnilo v krásném prostředí domova pro seniory v Pavlovicích u Přerova.

 

26. června

* Vedení OS se sešlo se zástupcem firmy, která zhodnocuje finanční majetek OS, aby se vzájemně informovali o situaci, o vývoji financí a stavu na finančních trzích.

 

25. června

* Předání petice za záchranu českého lázeňství se v budově Senátu účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Petici do rukou předsedy Senátu Milana Štěcha předala za iniciativu Zachraňme Vesnu Iva Řezníčková, členka výkonné rady OS.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s dalšími členy výkonné rady OS zúčastnila mezinárodní konference Péče je záležitostí všech, která byla organizována rakouskými odbory. Žitníková přítomné seznámila s podmínkami pro výkon povolání odborných zaměstnanců v sociálních službách, Jana Hnyková hovořila o systému sociálních služeb a Tomáš Havlásek prezentoval financování sociálních služeb.

 

24. června

* V Hradci Králové se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková účastnila jednání krajské rady Královéhradeckého kraje. Jednání se zaměřilo na aktuální problémy ve zdravotnictví a v sociálních službách.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s dalšími představiteli ČMKOS zúčastnila jednání tripartity. Žitníková na jednání znovu zopakovala informace o kritické situaci ve zdravotnictví a v sociálních službách.

 

21. června

* O problematice násilí a prevence násilí ve zdravotnictví a v sociálních službách ze strany třetích osob jednala místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se zaměstnavateli.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s předsedou České asociace pečovatelské služby PhDr. Jindřichem Kadlecem o situaci v sociálních službách a o možnostech užší spolupráce.

 

20. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila na Ministerstvu zdravotnictví se stanoviskem OS na jednání k problematice předepisování a podávání léků v zařízení sociálních služeb, které bylo svoláno na základě požadavku sociálních partnerů – odborů a zaměstnavatelů. Dalšími účastníky jednání byli zástupci Svazu zdravotních pojišťoven, praktických lékařů, České asociace sester. Závěrem bylo dohodnuto, že ministerstvo připraví k podávání léků výklad.

 

19. června

* Nerovnými podmínkami při výkonu povolání se v budově ČMKOS zabýval Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů. Ve výboru je za OS místopředsedkyně Ivana Břeňková, která se jednání účastnila.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala spolu s regionálními pracovnicemi Dagmar Novákovou a Ivou Dandovou s předsedkyní nově vzniklé odborové organizace v zařízení sociálních služeb Luxor Poděbrady. Následovalo jednání se zástupci vedení organizace a prohlídka domova, který zástupkyním odborů představil ředitel domova Mgr. Jaromír Novák.

 

18. června

* V Plzni se konalo jednání zástupců odborů z nemocnic Plzeňského kraje s vedením Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. Jednání se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

17. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se zúčastnily jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky, který vedl PhDr. Pavel Čáslava, náměstek ministryně práce a sociálních věcí.

* V odpoledních hodinách jednaly předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václavem Krásou o situaci ve zdravotnictví a sociálních službách.

* Vedení OS jednalo se zástupci firmy T-Mobile o možnosti úpravy smluvních podmínek pro členy svazu.

 

14. – 16. června

* V Českých Budějovicích se za účasti místopředsedy OS Ladislava Kucharského uskutečnily sportovní hry – turnaj v nohejbalu smíšených trojic.

 

5. – 15. června

* V Ženevě se konala 102. konference Mezinárodní organizace práce, které se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

13. června

* Jednání krajské tripartity ve Zlíně, která měla na programu jednání mimo jiné zdravotnictví a sociální služby, se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

12. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedou Ladislavem Kucharským řešili s regionálními pracovníky a svazovými inspektory BOZP situaci v regionech.

 

11. června

* Druhého dne jednání výkonné rady OS se zúčastnili také regionální pracovníci, kteří informovali o situaci v krajích a jednotlivých zařízeních a o problémech odborových organizací.

 

10. června

* Jednání rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Odpoledne se na první části jednání sešla výkonná rada OS.

 

7. června

* Na závěrečné konferenci projektu Bi Di vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zhodnocením spolupráce se zaměstnavateli za platformu sociální služby.

 

6. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda OS Ladislav Kucharský navštívili odboráře ze zdravotnické záchranné služby v Havlíčkově Brodě. Na programu jednání byly vnitroodborové záležitosti.

 

5. a 6. června

* Ve slovenských Dudincích se sešli odboráři z lázní, aby projednali situaci v lázeňství na Slovensku, v Maďarsku a v České republice. Za vedení OS se konference zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský. Přítomní účastníci se shodli, že ve všech zemích se ve zdravotnictví výrazně podceňuje prevence, a tím i lázeňství. Problémy jsou obdobné, snižuje se rozsah indikací hrazených z veřejného zdravotního pojištění, změny nejsou vyhodnocovány v dopadech na pacienty a zaměstnance, zaměstnanci a zaměstnavatelé jsou v nejistotě. Odbory ze třech uvedených zemí podepsaly smlouvu o spolupráci a s problematikou lázeňství se obrátí na evropské orgány.

 

4. června

* V odpoledních hodinách se konalo jednání zástupců odborů s ministrem zdravotnictví MUDr. Leošem Hegerem o problémech v lázeňství. Odbory opět požadovaly, aby Ministerstvo zdravotnictví začalo řešit kritickou situací v dětské léčebně Vesna a celkově lázeňství. Změna indikačního seznamu drtí lázně, které se dostávají do neřešitelných problémů. Jednání se za odbory zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, řídící sekce lázeňství Martin Vacek, Miroslava Horáková z dětské léčebny Vesna, svazová právnička Mgr. Ivana Štěpánková a místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová.

 

3. června

* Před sjezdem odborového svazu ECHO se sešla předsedkyně OS Dagmar  Žitníková s předsedou Zdeňkem Černým kvůli otázkám vize slučování odborových svazů. 

 

1. června

* V Janských Lázních demonstrovalo přes 300 lidí za záchranu lázeňství a dětské léčebny Vesna. Na demonstraci vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková a členka výkonné rady OS Iva Řezníčková. Akci podpořili i místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů Radka Sokolová a řídící sekce lázeňství Martin Vacek.  

 

30. května – 1. června

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský se zúčastnil tradičního setkání mladých odborářů Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb, který se uskutečnil ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta ve Svitu na Slovensku. Místopředseda Kucharský vedl část semináře, zúčastnil se workshopů a měl přednášku o komunikaci v sociálním dialogu.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám