Dagmar Žitníková a Martin Engel jednali s novým ministrem zdravotnictví Janem Blatným

V pátek 13. listopadu se předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČL Martin Engel sešli s ministrem zdravotnictví Janem Blatným. Jednání se uskutečnilo za přítomnosti dalších pracovníků Ministerstva zdravotnictví, zúčastnili se náměstci ministra Helena Rögnerová a Radek Policar, ředitel přímo řízených organizací Jan Michálek, ředitelka odboru regulace cen a úhrad Pavlína Žílová a vedoucí odboru regulace Tomáš Troch.

Úvodem jednání zástupci odborů přiblížili novému ministrovi činnost odborů, sdělili, že neřešíme jen platy a mzdy, ale také systémové záležitosti. Ministra informovali o práci tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví, nečinnosti skupiny pro personální stabilizaci, o zapojení odborů do pracovních skupin k transformaci psychiatrické péče, o aktivitách odborů ve vztahu k ochraně veřejného zdraví a samozřejmě také o dohodách k odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví (zvýšení platových a mzdových tarifů o 10 %).

Odboráři také nabídli ministrovi zapojení odborů do pracovních skupin ministerstva k řešení epidemie COVID-19. Závěrem informovali o problémech s vyplacením, či nevyplacením odměn a sdělili nesouhlas odborů ke způsobu vyplacení odměn ve zdravotnických zařízeních. Navrhli doplatit odměny dalším skupinám zaměstnanců, kteří jsou při své práci také ohroženi. Při dohodách o odměnách se nedostalo na zaměstnance dialýz, mobilních hospiců, dopravní zdravotní služby a ambulancí. Do budoucna odbory navrhují systémové řešení, a to zavedení zvláštního příplatku za ošetřování pacientů s nákazou COVID-19 a zvýšení současných zvláštních příplatků.

Ministr Jan Blatný si se zájmem vyslechl všechny informace a sdělil, že se spoluprací s odbory a zaměstnavateli počítá a že odbory považuje za důležitého partnera. K odměnám uvedl, že nemocnice na tom nejsou ekonomicky dobře, fakultní nemocnice byly oddlužené a vyplacení odměn se započítáním do průměrné mzdy zvyšuje jejich náklady. K jednotlivým oblastem se následně vyjádřili náměstci a pracovníci ministerstva.

Helena Rögnerová sdělila, že Ministerstvo zdravotnictví v reakci na aktuální situaci bude muset vydat ještě jednu kompenzační vyhlášku a v ní by se mohly řešit odměny pro další skupiny. Dotační titul byl náročný a Ministerstvo zdravotnictví nepředpokládá jeho opakování.

Náměstek Radek Policar sdělil, že Ministerstvo zdravotnictví nikdy nepřikázalo nemocnicím, jakým způsobem mají odměny vyplatit. Ve svých materiálech ministerstvo udává oba způsoby vyplacení odměn, a to buď se započítáním do průměrné mzdy, nebo bez započítání. Je na každém zaměstnavateli, jakou cestu zvolí. Zodpovědnost za formu vyplacení odměn nese jednotlivý zaměstnavatel a je jen na něm, jak je svým zaměstnancům vyplatil. Je právem zaměstnance, který se cítí poškozen, podat žalobu, o výsledku, zda bylo, nebo nebylo vyplaceno správně, rozhodne soud.

Předsedkyně Žitníková reagovala, že ekonomicky záležitost chápe, má se tedy hledat cesta, jak ekonomiku vyřešit, ale není možné jednat protiprávně.

Náměstek Policar znovu zopakoval, že o tom, který způsob je právní či protiprávní, může rozhodnout jedině soud.

Následně se ministr zdravotnictví omluvil a odešel na další jednání.

Odboráři a zaměstnanci ministerstva se shodli, že část problémů, například rozšíření ochrany veřejného zdraví a také systémový postup při vyplácení zvláštních příplatků, by chtěli řešit ve shodě. Ke zvláštním příplatkům se společně sejdou, až bude novela v připomínkovém řízení.

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám