Děkujeme všem, kteří nám pomohli prosadit zvýšení platů a mezd v sociálních službách

Od 1. 7. se vyrovnává jedna z dlouhodobých nespravedlností, které trápily zaměstnance v sociálních službách. Pracovníci v přímé péči, a nově také sociální pracovníci, se zařadí do tabulek, podle kterých jsou odměňováni zdravotničtí pracovníci. Skutečností se stane to, čemu už věřil málokdo. Lidé, pečující v sociálních službách, tedy o lidi, pocítí na svých výplatních páskách zvýšení o 23 % v tarifech. Velkým úspěchem je, že více peněz ve svých peněženkách by měli pocítit také zaměstnanci odměňovaní mzdou, kdy přes dotace bude toto navýšení zaměstnavatelům kompenzováno.

Zvýšení platů a mezd byla dlouhá cesta nekonečného dokazování zřejmého, ale podařilo se a za to patří všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli, velké poděkování.

Za odbory je určitě potřeba poděkovat poslankyni Janě Hnykové, která neúnavně zvýšení prosazovala v Poslanecké sněmovně.

Velké díky patří členům výkonné rady odborového svazu Marcele Holčáková a Tomáši Havláskovi, předsedkyni pražské krajské rady Růženě Menšíkové, kolegům z Ústeckého kraje Daně Slavíkové a Martinu Píchovi, kteří v rámci svých možností a aktivními mediálními vystoupeními pomohli informovat o tristní situaci v sociálních službách.

Na zvýšení platů a mezd se v sociálních službách shodly odbory se zaměstnavateli a kraji.

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký se svými kolegy byl v centru dění a i díky jeho argumentům bylo zvýšení prosazeno.

V posledních dnech také významně pomohly dvě ženy, dvě hejtmanky. Ivana Stráská z jižních Čech situací v sociálních službách žije dlouhodobě. Jana Vildumetzová z Karlových Varů se s ní seznámila nedávno. Obě na tripartitě vystoupily na podporu požadavku zvýšit platy a mzdy v našem resortu.

Z krajů vyšel také náměstek ministra pro lidská práva Petr Krčál a i díky jeho práci se platy a mzdy zvýší.

Na MPSV nás v záměru zvýšit odměny za práci podpořila náměstkyně Zuzana Jenschke-Stöcklová.

Těch, komu by se mělo poděkovat, je skutečně velmi mnoho. Určitě nám pomohla poradkyně premiéra Alena Gajdůšková, se kterou spolupracujeme dlouhodobě a která svými odbornými stanovisky výsledky rozhodnutí ovlivňuje.

Zvýšení platů a mezd v sociálních službách, změnu nařízení vlády a zvýšení dotací v konečné fázi podpořili všichni politici vládní koalice. Děkujeme.

Hlavou vlády je ovšem premiér, a proto bych chtěla poděkovat Bohuslavu Sobotkovi.

Pevně věřím, že zvýšení platů a mezd v sociálních službách, na kterém byla široká politická shoda, k lidem doputuje a že se tímto krokem podaří situaci v sociálních službách personálně zklidnit. Jsou pro to vytvořené optimální podmínky.

Navýšení dotací o 1,1 mld., které poskytovatelé sociálních služeb dostanou, je výsledkem odborných propočtů MPSV, krajů i zaměstnavatelů. Tuto sumu jako potřebnou na zvýšení platů a mezd zaměstnavatelé, kraje i MPSV požadovali a tato suma bude také opravdu k dispozici. To je skvělé a věříme, že zvýšení platů a mezd proto proběhne hladce a bez problémů.

K dobrým pracovním podmínkám a zasloužené odměně za práci před sebou máme ovšem ještě kus cesty. Současné navýšení platů a mezd však dokazuje, že když je vůle, tak je i cesta.

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám