Digital organizing: budoucnost odborů?

Na vzdělávacím setkání Evropského odborového institutu pro výzkum, vzdělávání a bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ETUI) konaném 23. až 26. ledna 2024 v Bruselu jsem měl příležitost seznámit se s novým přístupem zvaným digital organizing. Tento koncept znamená mobilizaci lidí, členů i nečlenů odborů, k dosažení společných cílů a pozitivní změny prostřednictvím digitálních technologií.

Nizozemské odbory jsou v tomto přístupu průkopníky díky týmu, který úzce spolupracuje s marketingovým oddělením a dosahuje zajímavých výsledků. Podobné snahy se ale objevují i v Rumunsku a Finsku, což naznačuje, že digital organizing není jen dočasný trend, ale spíše klíč k budoucnosti odborového hnutí. K jeho adaptaci na neustále se měnící podmínky.

Jak ale digital organizing v praxi vypadá? Představme si, že vláda plánuje změny, které by negativně ovlivnily určitou skupinu zaměstnanců. Informujeme zaměstnance se zapojením nástrojů digitálního marketingu a analýzy dat. Průběžně zjišťujeme, kdo má o obsah zájem, sledujeme nové příznivce a cílíme na konkrétní skupiny. Díky metodám jako A/B testování, kdy se testují různé verze obsahu na malých vzorcích uživatelů a vybírá se nejúčinnější, se zvyšuje efektivita kampaní. Ty aktivní, kteří projevili zájem, vyzveme k podepsání petice, účasti na demonstraci nebo k členství v odborech. Každé rozhodnutí děláme na základě dat, která jsou vyhodnocována v průběhu celé kampaně. Díky tomu se zapojuje mnohem větší množství lidí a odbory mají daleko silnější vyjednávací pozici. Nejen členská základna, ale i široká veřejnost mnohem lépe ví, co odbory prosazují a jak důležitá je jejich role v občanské společnosti.

České odborové prostředí by nemělo tuto strategii považovat za sci-fi. Naopak! Digital organizing je klíčem k přežití a inovaci odborů. V nadcházejících letech bude klíčové, jaký přístup zvolíme a jak jsme ochotni se přizpůsobit a provádět i nepříjemné změny. Proč nepříjemné? Protože měnit se budeme muset my. Naše uvažování, pracovní postupy a schopnost učit se novým věcem.

Podobné články

Aktuality 30. 5. 2024 / 11:38

Miroslav Vácha referoval v Bruselu o českém zdravotnictví

Na březnovém jednání výkonného výboru EPSU jsem byla vyzvána, abychom vyslali zástupce České republiky, který by 8. dubna v Bruselu vystoupil na konferenci "Zdraví místo profitu".

Aktuality 30. 5. 2024 / 11:22

Tikající časovaná bomba: Zdravotnictví v ČR a Evropě

Je pondělí 8. dubna, stojím před budovou Altiero Spinelli v Evropském parlamentu v Bruselu, před srdcem rozhodování o zdravotnické politice v Evropě. Za hodinu zde budu mít projev na konferenci.

Aktuality 30. 5. 2024 / 10:42

Projev na konferenci Zdraví místo profitu v Evropském parlamentu

Jmenuji se Miroslav Vácha, jsem z České republiky a budu hovořit o personální situaci ve zdravotnictví České republiky. Pracuji 14 let jako zdravotnický záchranář na záchranné službě.

Načíst další
 
Napište nám