Uspěli jsme: Onkologie bude v Ústí nad Labem i v Chomutově

Odboráři přispěli k zachování dostupné onkologické péče v Ústeckém kraji. Obě onkologická oddělení v Ústeckém kraji spadají pod společnost Krajská zdravotní, a.s., která spravuje celkem pět nemocnic. Krom Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a nemocnice v Chomutově i nemocnice v Mostě, Děčíně a Teplicích.

V některých případech museli onkologičtí pacienti jezdit na léčbu dvě hodiny a další dvě hodiny zpět. Při takto těžké nemoci je to nepřijatelné.

Již v září roku 2013 se spojili odboráři onkologického pracoviště z I. ZO OSZSP ČR Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem s krajskou radou Ústeckého kraje a informovali se o budoucnosti onkologie v Ústí nad Labem a Chomutově. První schůzky byly ryze odborné a na schůzku byla přizvána i zastupitelka Ústeckého kraje Jitka Hanousková, která nám v této záležitosti velmi pomohla.

Díky ní byla vyvolána i další schůzka u I. náměstka hejtmana RSDr. Stanislava Rybáka. Jednání s ním bylo velice vstřícné a přislíbil nám ve věci ústecké onkologie pomoc. Jednalo se o zachování onkologického pracoviště i v Chomutově se zachováním biologické léčby na obou pracovištích, nákup nového lineárního urychlovače pro onkologii v Ústí nad Labem a návrh na zapsání statutu obou pracovišť, včetně zápisu komplexního onkologického centra pro Chomutov do věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Od podzimu se konalo ještě několik jednání o nákupu přístrojů a rekonstrukci pracovišť onkologie v Ústí nad Labem.

K zásadnímu jednání došlo na Krajském úřadu Ústeckého kraje v dubnu 2014 u RSDr. Stanislava Rybáka, kde byli přítomni i předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., Ing. Jiří Novák, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., Ing. Petr Fiala, odboráři onkologického pracoviště v Ústí nad Labem a zástupci krajské rady Ústeckého kraje.

Po tomto jednání jsme hledali další cestu k tomu, aby byl možný zápis do věstníku Ministerstva zdravotnictví. V této záležitosti nám velice ochotně pomohla Ing. Ivana Břeňková, místopředsedkyně OSZSP ČR, osobním jednáním s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem.

Dne 2. 7. 2014 ministr Němeček zápis přislíbil.

Ve věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR dne 17. 7. 2014 byl vydán zápis v platném znění.

Nyní je třeba zavést biologickou léčbu v Chomutově do úhradových dodatků s pojišťovnami.

Dobrá věc se podařila díky společným silám a dobré vůli všech, kteří se na této věci podíleli. Patří jim opravdové díky!

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 17:49

Ústecká krajská rada jednala s hejtmanem Schillerem

Krajská rada Ústeckého kraje se dohodla, že je třeba hejtmanovi kraje Ing. Jiřímu Schillerovi představit členy KR, vyslechnout si aktuality z pohledu vedení kraje a seznámit hejtmana s problémy odborářů.

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 18. 10. 2022 / 19:27

Zemřel kolega František Hájek

Odborový svaz obdržel smutnou zprávu, že v pátek 7. října zemřel náš kolega Ing. František Hájek.

Načíst další
 
Napište nám