Krajská rada Ústeckého kraje jednala s hejtmanem Schillerem

Jednání krajské rady Ústeckého kraje s hejtmanem kraje Ing. Janem Schillerem a radním pro zdravotnictví Ing. Radimem Laiblem se konalo dne 5. března. Jednání se zástupci kraje zajišťuje a vede předsedkyně krajské rady Adriena Šípová, jednání se účastnily místopředsedkyně Alena Wilhelmová, členky krajské rady Kateřina Klement Křížová, Hana Michálková, Eva Vinická a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ing. Ivana Břeňková.  

Z důvodu nemoci se museli omluvit členové krajské rady působící v sociálních službách, tomuto tématu bude zajištěn prostor k diskusi na následujícím jednání. Přesto, že se jednání zástupci z oblasti sociálních služeb neúčastnili, o otázce pracovních podmínek zaměstnanců sociálních služeb se s hejtmanem kraje alespoň krátce diskutovalo. V případě, že vláda upraví platové tarify zaměstnanců během roku tak, jak slibuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, bude samozřejmě zajištěno naplnění příslušného nařízení vlády i v zařízeních sociálních služeb Ústeckého kraje.

Druhým bodem jednání byla aktuální situace v nemocnicích kraje, v Krajské zdravotní, a. s. Nebylo možné se vyhnout kauze manipulace s veřejnými zakázkami a negativnímu dopadu na obraz Krajské zdravotní. Hejtman Schiller i radní Laibl zástupce odborů ujistili, že kauza nebude mít vliv na chod nemocnice, na zaměstnance ani na pacienty. Není však jistota, jak to bude s dalšími plánovanými investicemi.

Odborářky hejtmana informovaly o kolektivním vyjednávání a postoji zaměstnanců a také o projednávané spolupráci při zpracování laboratorních vyšetření mezi Krajskou zdravotní, a. s., a Zdravotním ústavem Ústí nad Labem. Odbory předpokládají spolupráci mezi nemocnicí a zdravotním ústavem ne konkurenci, protože jde o zdraví pacientů a efektivní vynakládání prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Byl vznesen dotaz na další spolupráci kraje s krajskou hygienickou stanicí pod vedením nového ředitele Mgr. Bc. Vladimíra Možíška, LL.M. V současné době je připravovaná novela zákona týkající se řízení orgánů ochrany veřejného zdraví. Odbory požádaly o podporu hygienické služby. Je třeba, aby hygienická služba byla podporovaná a ne aby se jí odebíraly kompetence, a to i vzhledem ke zkušenostem z doby pandemie covidu.

Diskuse s hejtmanem Schillerem byla velmi otevřená. Po schůzce s hejtmanem následovalo jednání krajské rady.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 13. 11. 2023 / 12:12

Ústecká KR jednala s vedením kraje nejen o odměňování

Krajská rada Ústeckého kraje jednala 31. října s hejtmanem Ing. Janem Schillerem a jeho kolegy.

Aktuality 24. 9. 2023 / 13:27

Brífink po krajské konferenci odborářů z Ústeckého kraje

Po krajské konferenci odborových organizací Ústeckého kraje ve středu 20. září se konal brífink s cílem informovat o současných problémech zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách.

Aktuality 24. 9. 2023 / 13:00

Ústecká krajská konference – 20. 9. 2023

Krajská konference OS odborových organizací z Ústeckého kraje se konala ve středu 20. září.

Načíst další
 
Napište nám